Ktl-icon-tai-lieu

Bài thơ công thức lượng giác

Được đăng lên bởi Đỗ Trường Sơn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 411 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài thơ công thức lượng giác
(Sưu tầm và biên soạn: Đỗ Trường Sơn)
1.Tìm sin lấy đối chia huyền
Cosin lấy cạnh kề, huyền chia nhau
Còn tang ta hãy tính sau
Đối trên, kề dưới chia nhau ra liền
Cotang ngược lại với tang.
2. Hàm số lượng giác
Bắt được quả tang
Sin nằm trên cos
Cotang dại dột
Bị cos đè cho

Sin đi học ( đối trên huyền)
Cos không hư (kề trên huyền)
Tan đoàn kết (đối trên kề)
Cotan kết đoàn (kề trên đối)

Hoặc

Hoặc

Bắt được quả tang
Sin nằm trên cos
Cotang cãi lại
Cos nằm trên sin

3.Công thức cộng:
+Sin thì sin cos cos sin
Cos thì cos cos sin sin cộng trừ.
+Tang tổng thì lấy tổng tang
Chia một trừ với tích tang, dễ òm.
Hoặc
tan một tổng hai tầng cao rộng
trên thượng tầng tan cộng tan tan
dưới hạ tầng số 1 ngang tàng
dám trừ một tích tan tan oai hùng
4.Tích thành tổng:
Cos cos nửa cos-cộng, cộng cos-trừ
Sin sin nửa cos-trừ trừ cos-cộng
Sin cos nửa sin-cộng cộng sin-trừ

cos(a  b)  cos a cos b  sin a sin b
cos(a  b)  cos a cos b  sin a sin b
sin( a  b) sin a cos b  sin b cos a
sin( a  b) sin a cos b  sin b cos a
tan a  tan b
tan( a  b) 
1  tan a tan b
tan a  tan b
tan( a  b) 
1  tan a tan b

1
[cos( a  b)  cos( a  b)]
2
1
sin a sin b  [cos( a  b)  cos(a  b)]
2
1
sin a cos b  [sin(a  b)  sin( a  b )]
2
cos a cos b 

5.Sin bù, cos đối, hơn kém pi tang, phụ chéo.
+Cos đối :Cos(-a)=cosa
+Sin bù :Sin(180-a)=sina
+Phụ chéo là 2 góc phụ nhau thì sin góc này = cos góc kia, tg góc này = cotg góc kia.
+Hơn kém pi tang :
Tg(a+180)=tga
Cotg(a+180)=cotga

6.Công thức đổi tổng thành tích:
Cos cộng cos bằng hai cos cos ( dốt + dốt = 2 dốt dốt)
Cos trừ cos bằng trừ 2 sin sin
Sin cộng sin bằng hai sin cos
Sin trừ sin bằng hai cos sin.
Tan mình cộng với tan ta
bằng sin 2 đứa trên cos ta cos mình
Hoặc
Tan a + tan b:
tình mình cộng lại tình ta, sinh ra hai đứa con mình con ta
tan a – tan b
tình mình hiệu với tình ta sinh ra hiệu chúng, con ta con mình
(chẳng lẽ là con hàng xóm…)

ab
a b
cos
2
2
ab
ab
cos a  cos b  2sin
sin
2
2
ab
a b
sin a  sin b  2sin
cos
2
2
ab
a b
sin a  sin b  2 cos
sin
2
2
sin( a  b)
tan a  tan b 
cos a cos b
cos a  cos b  2 cos

7.Công thức gấp đôi:
+Sin gấp đôi = 2 sin cos
+Cos gấp đôi = bình cos trừ bình sin
= trừ 1 cộng hai lần bình cos
= cộng 1 trừ hai lần bình sin
+Tang gấp đôi
Tang đôi ta lấy đôi tang (2 tang)
Chia 1 trừ lại bình tang, ra liền.

sin 2a  2 sin a cos a
cos 2a cos 2 a  sin 2 a  2 cos 2 a  1 1  2 sin 2 a
tan 2a 

2 tan a
1  tan 2 a

8. Công thức nhân ba
Nhân ba ...
Bài thơ công thức lượng giác
(Sưu tầm và biên soạn: Đỗ Trường Sơn)
1.Tìm sin lấy đối chia huyền
Cosin lấy cạnh kề, huyền chia nhau
Còn tang ta hãy tính sau
Đối trên, kề dưới chia nhau ra liền
Cotang ngược lại với tang.
Hoặc
Sin đi học ( đối trên huyền)
Cos không hư (kề trên huyền)
Tan đoàn kết (đối trên kề)
Cotan kết đoàn (kề trên đối)
2. Hàm số lượng giác
Bắt được quả tang
Sin nằm trên cos
Cotang dại dột
Bị cos đè cho
Hoặc
Bắt được quả tang
Sin nằm trên cos
Cotang cãi lại
Cos nằm trên sin
3.Công thức cộng:
+Sin thì sin cos cos sin
Cos thì cos cos sin sin cộng trừ.
+Tang tổng thì lấy tổng tang
Chia một trừ với tích tang, dễ òm.
Hoặc
tan một tổng hai tầng cao rộng
trên thượng tầng tan cộng tan tan
dưới hạ tầng số 1 ngang tàng
dám trừ một tích tan tan oai hùng
ba
ba
ba
ba
ba
ba
abbaba
abbaba
bababa
bababa
tantan1
tantan
)tan(
tantan1
tantan
)tan(
cossincossin)sin(
cossincossin)sin(
sinsincoscos)cos(
sinsincoscos)cos(
4.Tích thành tổng:
Cos cos nửa cos-cộng, cộng cos-trừ
Sin sin nửa cos-trừ trừ cos-cộng
Sin cos nửa sin-cộng cộng sin-trừ
1
cos cos [cos( ) cos( )]
2
1
sin sin [cos( ) cos( )]
2
1
sin cos [sin( ) sin( )]
2
a b a b a b
a b a b a b
a b a b a b
5.Sin bù, cos đối, hơn kém pi tang, phụ chéo.
+Cos đối :Cos(-a)=cosa
+Sin bù :Sin(180-a)=sina
+Phụ chéo là 2 góc phụ nhau thì sin góc này = cos góc kia, tg góc này = cotg góc kia.
+Hơn kém pi tang :
Tg(a+180)=tga
Cotg(a+180)=cotga
Bài thơ công thức lượng giác - Trang 2
Bài thơ công thức lượng giác - Người đăng: Đỗ Trường Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài thơ công thức lượng giác 9 10 897