Ktl-icon-tai-lieu

bài thực hành khúc xạ ánh sáng

Được đăng lên bởi Thành Khải
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
LỚP: 11G
NHÓM 1

BÀI BÁO CÁO
THỰC HÀNH: KIỂM CHỨNG ĐỊNH LUẬT KHÚC XẠ
ÁNH SÁNG VÀ TÍNH CHIẾT SUẤT CỦA MÔI
TRƯỜNG

NINH THUẬN, NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2016

I.

II.

Mục đích:
- Kiểm chứng định luật khúc xạ ánh sáng.
- Tính chiết suất của môi trường.
Cơ sở lý thuyết:
- Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: là hiện tượng lệch phương (gãy) của các tia
sang khi truyền xuyên qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt
khác nhau.

-

Ta kiểm chứng định luật khúc xạ ánh sáng sau: tia khúc xạ nằm trong
mặt phẳng tới và ở về phía bên kia pháp tuyến so với tia tới và
-

tỉ số trên là hằng số. Trong đó: i là góc tới, r là góc khúc xạ, n1 là chiết
suất môi trường 1(ở đây là không khí, quy ước nkk=1), n2 là chiết suất môi
trường 2.

III.

Dụng cụ và cách tiến hành:
- Chuẩn bị dụng cụ và tiến hành như hình dưới:

-

Ta đo góc I, góc r, tính tỉ số sini/sinr để kiểm chứng định luật và tính chiết
suất khối bán cầu.

IV.

Kết quả:
Sau thí nghiệm ta thu được kết quả sau:
i
10
20
30
40
50
60
70
80

r
6,5
13
19
25
30
34,5
38
40

sini(*0,001)
174
342
500
643
766
866
940
985
GTTB

sinr(*0,001)
113
225
326
423
500
566
616
643

sini/sinr
1,540
1,520
1,534
1,520
1,532
1,530
1,526
1,532
1,529

ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN SỰ PHỤ THUỘC CỦA SINI THEO SINR
1200
1000

f(x) = 1.53x - 0.32
R² = 1

800
SINI(*0,001)

600

Linear ()

400
200
0

0

100

200

300

400

500

600

700

SINR(*0,001)

V.

Kết luận:
Sau thực nghiệm ta giải quyết được 2 vấn đề:
- Định luật khúc xạ ánh sáng hoàn toàn đúng: tỉ số sini/sinr luôn là hằng số.
- Ta xác định được chiết suất của khối bán cầu:
Theo bảng số liệu, giá trị của n2.1 luôn dao động từ 1,520 đến 1,540 khi
cho góc i từ 10o đến 80o và giá trị trung bình là 1,529. Song, theo đồ thị thì
góc của đường thẳng hợp với trục hoành xấp xỉ 56,82o và đồ thị có hệ số
góc tan(56,82o)= 1,529 khớp với số liệu đã tính.
Vậy n2.1=1,529 => n2/n1=1,529 =>n2=1,529 là chiết suất của khối bán cầu.
Những người thực hiện:

-

Nguyễn Thành Khải (trưởng nhóm)
Huỳnh Lập Nghi
Nguyễn Hồng Khoa
Tài Nhật Quang Đạt
Phạm Đức Hưng
Trần Tuấn Vũ
Trương Phạm Như Huyền
Nguyễn Thị Hà Anh
Nguyễn Việt Hằng
Lê Nguyễn Thúy Vy
Nguyễn Ngọc Quỳnh
Nguyễn Thị Ái Vân

...
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
LỚP: 11G
NHÓM 1
BÀI BÁO CÁO
THỰC HÀNH: KIỂM CHỨNG ĐỊNH LUẬT KHÚC XẠ
ÁNH SÁNG VÀ TÍNH CHIẾT SUẤT CỦA MÔI
TRƯỜNG
NINH THUẬN, NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2016
bài thực hành khúc xạ ánh sáng - Trang 2
bài thực hành khúc xạ ánh sáng - Người đăng: Thành Khải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
bài thực hành khúc xạ ánh sáng 9 10 479