Ktl-icon-tai-lieu

Bài thuyết trình Báo cáo môn Quản lý hệ thống sinh thái tổng hợp Xử lý nước thải bằng thực vật thủy sinh

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 892 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÁO CÁO MÔN QUẢN LÝ HỆ
SINH THÁI TỔNG HỢP

Đề tài: Xử lý nước thải bằng thực vật
thủy sinh
Nhóm 4:
Phạm Thị Ngọc Ánh
Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Nam Sơn
Hoàng Nguyên Hùng
Trần Viết Thắng

Nội dung trình bày
•
•
•
•
•
•
•

1. Đặt vấn đề
2. Tình hình ô nhiễm nước thải sinh hoạt
3. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu
4. Địa điểm, phương pháp nghiên cứu
5. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
6. Kết luận và khuyến nghị
7. Tài liệu tham khảo

I. Đặt vấn đề
• Ô nhiễm môi trường nước là một vấn đề lớn mà Việt
Nam đang phải đối mặt. Hầu hết các loại nước thải
đều được thải ra môi trường mà không có biện pháp
xử lý.
• Xử lý nước thải bằng các loại thực vật thủy sinh nổi
trên mặt nước đã và đang được áp dụng tại nhiều nơi
trên thế giới
• Việt Nam là nước nhiệt đới khí hậu nóng ẩm rất thích
hợp cho sự phát triển của các loại thực vật thủy sinh
nổi trên mặt nước.

II. Tình hình ô nhiễm nước thải sinh hoạt
• Phần lớn nước thải sinh hoạt và công nghiệp ở
Việt Nam đều chưa được xử lý đúng cách, hầu
hết mới chỉ được xử lý sơ bộ, chưa đạt yêu cầu
là nguyên nhân gây ô nhiễm và lan tràn dịch
bệnh

III. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu
- Mục tiêu: Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả xử lý
nước thải bằng thực vật thủy sinh cây bèo tây

Giới thiệu về bèo tây
• Xuất xứ từ châu Nam Mỹ,
du nhập vào Việt Nam từ năm
1905
• Đặc điểm: Cao khoảng 30cm1m, dạng lá dài hình tròn, màu
xanh lục, láng và mặt lá nhẵn
• Bèo tây có tác dụng hấp thụ
những kim loại nặng vì thế
dùng để xử lý ô nhiễm môi
trường

- Nội dung nghiên cứu
• Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả xử lý nước
thải bằng cây bèo tây

Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước
pH
Tiêu
chuẩn vi
sinh

Độ đục

Photpho

Mùi

Các
chỉ tiêu
Hàm
lượng
chất rắn

Nitơ

COD

DO
BOD

Các công đoạn xử lý nước thải
• Xử lý cấp I: xử lý sơ bộ và để lắng các chất rắn
rác, cát, xỉ, bùn, cặn, khử trùng diệt vi khuẩn
gây bệnh
• Xử lý cấp II: tách các tạp chất hữu cơ hòa tan
có thể phân hủy bằng con đường sinh học
• Xử lý cấp III: Khử khuẩn, đảm bảo nước
không còn vi sinh vật gây bệnh

• Mô hình nghiên cứu
• Hệ thống bể xử lý là một bể hình thang được xây
bằng gạch, trát ximăng cát, đáy và thành bể chống
thấm, chiều dài bể 3m, rộng 1m, sâu 1m, sau khi xả
nước vào bể, lượng nước trong bể đạt khoảng 70 cm
thì bắt đầu thả bèo tây (bèo phải được rửa sạch trước
khi thả bèo vào bể). Diện tích che phủ của bèo
khoảng 50%.

IV. Địa điểm, đối tượng và phương pháp nghiên
cứu
• Địa điểm: thôn Vĩnh Khê – An Đồng – An
Dương – Hải Phòng
• Đối tượng: nước thải sinh hoạt
• Phương...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thuyết trình Báo cáo môn Quản lý hệ thống sinh thái tổng hợp Xử lý nước thải bằng thực vật thủy sinh - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bài thuyết trình Báo cáo môn Quản lý hệ thống sinh thái tổng hợp Xử lý nước thải bằng thực vật thủy sinh 9 10 914