Ktl-icon-tai-lieu

bài thuyết trình về tài nguyen nuoc

Được đăng lên bởi khoa93
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 8617 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TỔNG QUAN VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC
1. Tầm quan trọng của nguồn nước.

Hầu hết 97% nước trên trái đất được tìm thấy ở biển và đại dương. Lượng nước khổng lồ
này là nước mặn do đó khó sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày.
Một số lượng rất nhỏ ( khoảng 2,7%) nước còn lại trên trái đất là nước ngọt, nhưng hầu hết
lượng nước này không có sẵn cho chúng ta sử dụng ngay, mà chúng bị đóng băng hoặc tồn
tại dưới dạng nước ngầm và hơi nước
Một số lượng rất rất nhỏ còn lại, khoảng 0,3% nước ngọt mà chúng ta có thể sử dụng
được tìm thấy ở các sông, suối, ao, hồ. Lượng nước ngọt này là vô cùng nhỏ bé so với lượng
nước có trên trái đất này

2. Giới thiệu nguồn nước:

Việt Nam có hệ thống sông ngòi dày đặc, đây là một ưu điểm để phát triển kinh tế vì
chúng không những cung cấp lượng nước ngọt khá lớn cho nền kinh tế nước nhà mà còn
giúp tăng cường hệ thống giao thông thủy. Toàn Việt Nam có 9 hệ thống sông lớn: Sông
Cửu Long, sông Đồng Nai, sông Mã, sông Cả, sông Thái Bình, sông Thu Bồn, sông Ba.
Ngoài ra còn có 460 hồ vừa và lớn.
Hàng năm, Việt Nam có lượng mưa trung bình là 2.050 mm trong năm, cao nhất là
2.640mm và thấp nhất là 1.600 mm và tập trung chủ yếu vào các tháng 7,8 và 9 chiếm đến
90% lượng mưa của cả năm, đây là nguồn nước ngọt dồi dào bổ cấp cho nước sông rạch và
nước dưới đất .
Theo thống kê đến năm 2010 cho thấy, nhiều tỉnh thành trong cả nước đang khai thác
nước dưới đất với lưu lượng khá lớn sử dụng cho sinh hoạt và sản xuất Công nghiệp, Nông
nghiệp Dịch vụ.
Hà Nội : 750 000 m3/ngày
Thành phố Hồ Chí Minh : 1.600.000 m3/ngày
Tây Nguyên : 500 000 m3/ngày
3.Vai trò của nguồn nước ngầm đối với đời sống.
Cũng như không khí và ánh sáng, nước không thể thiếu được trong cuộc sống của con
người. Trong qua trình hình thành sự sống trên Trái đất thì nước và môi trường nước đóng vai trò

quan trọng. Nước tham gia vào vai trò tái sinh thế giới hữu cơ (tham gia vào qua trình quang hợp).
Trong quá trình trao đổi chất nước đóng vai trò trung tâm. Những phản ứng lý hóa học diễn ra với
sự tham gia bắt buộc của nước. Nước là dung môi của nhiều chất và đóng vai trò dẩn đường cho
các muối đi vào cơ thể.
Trong khu dân cư, nước phục vụ cho mục đích sinh hoạt, nâng cao đời sống tinh thần cho
người dân.
Nước đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong sản xuất công nghiệp
Đối với cây trồng nước là nhu cầu thiết yếu, đồng thời nước còn có vai trò điều tiết các chế
độ nhiệt, ánh sáng, chất dinh dưởng, vi sinh vật, độ thoáng khí trong đất.
4. Giới thiệu nguồn nước ở TPHCM
•

Nước mặt
Hiện nay nguồn ...
TỔNG QUAN VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC
1. Tầm quan trọng của nguồn nước.
Hầu hết 97% nước trên trái đất được tìm thấy ở biển và đại dương. Lượng nước khổng lồ
này nước mặn do đó khó sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày.
Một số lượng rất nhỏ ( khoảng 2,7%) nước còn lại trên trái đất nước ngọt, nhưng hầu hết
lượng nước này không sẵn cho chúng ta sử dụng ngay, chúng bị đóng ng hoặc tồn
tại dưới dạng nước ngầm và hơi nước
Một số lượng rất rất nhỏ còn lại, khoảng 0,3% nước ngọt mà chúng ta có thể sử dụng
được tìm thấy ở các sông, suối, ao, hồ. Lượng nước ngọt này là vô cùng nhỏ bé so với lượng
nước có trên trái đất này
2. Giới thiệu nguồn nước:
Việt Nam hệ thống sông ngòi dày đặc, đây một ưu điểm để phát triển kinh tế
chúng không những cung cấp lượng nước ngọt khá lớn cho nền kinh tế nước nhà còn
giúp tăng cường hệ thống giao thông thủy. Toàn Việt Nam 9 hệ thống sông lớn: Sông
Cửu Long, sông Đồng Nai, sông Mã, sông Cả, sông Thái Bình, sông Thu Bồn, sông Ba.
Ngoài ra còn có 460 hồ vừa và lớn.
Hàng năm, Việt Nam ợng mưa trung bình 2.050 mm trong năm, cao nhất
2.640mm thấp nhất 1.600 mm tập trung chủ yếu vào các tháng 7,8 9 chiếm đến
90% lượng mưa của cả năm, đây nguồn nước ngọt dồi dào bổ cấp cho nước sông rạch
nước dưới đất .
Theo thống đến năm 2010 cho thấy, nhiều tỉnh thành trong cả nước đang khai thác
nước dưới đất với lưuợng khá lớn sử dụng cho sinh hoạt sản xuất Công nghiệp, Nông
nghiệp Dịch vụ.
Hà Nội : 750 000 m3/ngày
Thành phố Hồ Chí Minh : 1.600.000 m3/ngày
Tây Nguyên : 500 000 m3/ngày
3.Vai trò của nguồn nước ngầm đối với đời sống.
Cũng như không khí và ánh sáng, nước không thể thiếu được trong cuộc sống của con
người. Trong qua trình hình thành sự sống trên Trái đất thì nước và môi trường nước đóng vai trò
bài thuyết trình về tài nguyen nuoc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài thuyết trình về tài nguyen nuoc - Người đăng: khoa93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
bài thuyết trình về tài nguyen nuoc 9 10 906