Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận về hóa bền xử lý bề mặt

Được đăng lên bởi Đạo Lomaly
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 582 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tóm tắt nội dung tuần 1:
I)

Các yếu tố ảnh hưởng đến bề mặt vật liệu:
1)
Bề mặt:
Cấu trúc vĩ mô .Bằng mắt thường người ta thể phân biệt các dạng cấu
trúc này như: đá nhân tạo đặc, cấu trúc tổ ong, cấu trúc dạng sợi, dạng lớp, dạng hạt
rời...
Cấu trúc vi mô của vật liệu có thể là cấu tạo tinh thể hay vô định hình.
Cấu tạo tinh thể và vô định hình chỉ là hai trạng thái khác nhau của cùng một chất. Ví dụ
oxyt silic có thể tồn tại ở dạng tinh thể thạch anh hay dạng vô định hình (opan). Dạng
tinh thể có độ bền và độ ổn định lớn hơn dạng vô định hình. SiO2 tinh thể không tương
tác với Ca(OH)2 ở điều kiện thường, trong khi đó SiO2 vô định hình lại có thể tương tác
với Ca(OH)2 ngay ở nhiệt độ thường.
Cấu tạo bên trong của các chất là cấu tạo nguyên tử, phân tử, hình dạng
kích thước của tinh thể, liên kết nội bộ giữa chúng. Cấu tạo bên trong của các chất quyết
định cường độ, độ cứng, độ bền nhiệt và nhiều tính chất quan trọng khác
2) Tương tác giữa vật liệu và môi trường
 Hóa học
 Tính chất vật lý
 Những tính chất có liên quan đến môi trường nước
 Các tính chất của vật liệu liên quan đến nhiệt
 Điện hóa

II – HAI DẠNG ĂN MÒN KIM LOẠI:
Căn cứ vào môi trường và cơ chế của sự ăn mòn kim loại, người ta phân thành hai dạng chính:
ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa
1. Ăn mòn hóa học

- Ăn mòn hóa học là quá trình oxi hóa – khử, trong đó kim loại phản ứng trực tiếp
với các chất oxi hóa trong môi trường (các electron của kim loại được chuyển trực

tiếp đến các chất trong môi trường) và không có xuất hiện dòng điện
- Ăn mòn hóa học thường xảy ra ở những bộ phận của thiết bị lò đốt hoặc những
thiết bị thường xuyên tiếp xúc với hơi nước và khí oxi…Ví dụ:
3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4H2

2Fe + 3Cl2

2FeCl3

3Fe + 2O2

Fe3O4

2. Ăn mòn điện hóa học
Ăn mòn điện hóa học là loại ăn mòn kim loại phổ biến và nghiêm trọng nhất trong
tự nhiên
a) Khái niệm về ăn mòn điện hóa học: Rót dung dịch H2SO4 loãng vào cốc thủy
tinh rồi cắm hai thanh kim loại khác nhau, ví dụ một thanh Zn và một thanh Cu
vào cốc. Nối hai thanh kim loại bằng một dây dẫn có mắc nối tiếp với một điện
kế Hiện tượng:
- Khi chưa nối dây dẫn, thanh Zn bị hòa tan và bọt Hiđro thoát ra ở bề mặt thanh
Zn
- Khi nối dây dẫn, thanh Zn bị ăn mòn nhanh chóng trong dung dịch điện li, kim
điện kế bị lệch, bọt khí H2 thoát ra ở cả thanh Cu
Giải thích:
- Khi chưa nối dây dẫn, Zn bị ăn mòn hóa học do phản ứng: Zn + 2H+ → Zn2+ +
H2 nên bọt khí H2 sinh ra trên bề mặt thanh Zn
- Khi nối hai thanh Cu và Zn bằng một dây dẫn, một pin điện ...
Tóm tắt nội dung tuần 1:
I) Các yếu tố ảnh hưởng đến bề mặt vật liệu:
1) Bề mặt:
Cấu trúc vĩ mô .Bằng mắt thường người ta thể phân biệt các dạng cấu
trúc này như: đá nhân tạo đặc, cấu trúc tổ ong, cấu trúc dạng sợi, dạng lớp, dạng hạt
rời...
Cấu trúc vi mô của vật liệu có thể là cấu tạo tinh thể hay vô định hình.
Cấu tạo tinh thể và vô định hình chỉ là hai trạng thái khác nhau của cùng một chất. Ví dụ
oxyt silic có thể tồn tại ở dạng tinh thể thạch anh hay dạng vô định hình (opan). Dạng
tinh thể có độ bền và độ ổn định lớn hơn dạng vô định hình. SiO2 tinh thể không tương
tác với Ca(OH)2 ở điều kiện thường, trong khi đó SiO2 vô định hình lại có thể tương tác
với Ca(OH)2 ngay ở nhiệt độ thường.
Cấu tạo bên trong của các chất là cấu tạo nguyên tử, phân tử, hình dạng
kích thước của tinh thể, liên kết nội bộ giữa chúng. Cấu tạo bên trong của các chất quyết
định cường độ, độ cứng, độ bền nhiệt và nhiều tính chất quan trọng khác
2) Tương tác giữa vật liệu và môi trường
Hóa học
Tính chất vật lý
Những tính chất có liên quan đến môi trường nước
Các tính chất của vật liệu liên quan đến nhiệt
Điện hóa
II – HAI DẠNG ĂN MÒN KIM LOẠI:
Căn cứ vào môi trường và cơ chế của sự ăn mòn kim loại, người ta phân thành hai dạng chính:
ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa
1. Ăn mòn hóa học
- Ăn mòn hóa học là quá trình oxi hóa – khử, trong đó kim loại phản ứng trực tiếp
với các chất oxi hóa trong môi trường (các electron của kim loại được chuyển trực
Bài tiểu luận về hóa bền xử lý bề mặt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận về hóa bền xử lý bề mặt - Người đăng: Đạo Lomaly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài tiểu luận về hóa bền xử lý bề mặt 9 10 520