Ktl-icon-tai-lieu

Bài toán Hoá học kinh điển và giải

Được đăng lên bởi thcsantien
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 127 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài toán kinh điển
của Hóa học:
Bài toán 9 cách giải
"Một phôi bào Sắt có khối lượng m để lâu ngoài không
khí bị oxi hóa thành hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe 3O4,
Fe2O3 có khối lượng 12g. Cho A tan hoàn toàn trong
HNO3 sinh ra 2,24 lít khí NO duy nhất (ở điều kiện tiêu
chuẩn). Viết phương trình phản ứng và tính m?"

Đây có thể nói là một trong những bài toán kinh điển sẽ
còn được giới thiệu dài dài trong các giáo trình, bài giảng
về phương pháp giải toán Hóa học

...
Bài toán kinh điển
của Hóa học:
Bài toán 9 cách giải
"Một phôi bào Sắt khối lượng m để lâu ngoài không
khí bị oxi hóa thành hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe
3
O
4
,
Fe
2
O
3
khối lượng 12g. Cho A tan hoàn toàn trong
HNO
3
sinh ra 2,24 lít khí NO duy nhất (ở điều kiện tiêu
chuẩn). Viết phương trình phản ứng và tính m?"
Đây thể nói một trong những bài toán kinh điển sẽ
còn được giới thiệu dài dài trong các giáo trình, bài giảng
về phương pháp giải toán Hóa học
Bài toán Hoá học kinh điển và giải - Trang 2
Bài toán Hoá học kinh điển và giải - Người đăng: thcsantien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài toán Hoá học kinh điển và giải 9 10 750