Ktl-icon-tai-lieu

Bài toán nguyên lý 1 nhiệt động lực học

Được đăng lên bởi xuanquyen23111992tnut
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 14331 lần   |   Lượt tải: 11 lần
PHAM HUNG CUONG
BINH MINH UPPER SECONDARY SCHOOL
BÀI TOÁN:
NGUYÊN LÝ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
Dạng 1: Tính toán liên quan đến nhiệt lượng ,công và độ biến thiên nội năng.
I.Phương pháp
1)Áp dụng công thức của nguyên lý I nhiệt động lực học.
Q = +U
A
∆

Trong đó :Q nhiệt lượng truyền cho vật (J).
A công do vật thực hiện (J).
∆ độ biến thiên nội năng của vật (J).
U
Các điểm cần lưu ý:
* Q:nhiệt lượng trao đổi giữa hệ và môi trường ngoài .
 Q > 0:hệ thu nhiệt
 Q < 0:hệ tỏa nhiệt
∆ :độ biến thiên nội năng của hệ .Nội năng biên thiên theo nhiệt độ ,kích thước
U
*
hoặc hình dạng của hệ.
U
 ∆ > 0 :nội năng tăng
∆ > 0 :nội năng giảm
U

*A :công do hệ thức hiện.
 A > 0:hệ sinh công dương (công phát động)
 A >0 :hệ sinh công âm (công cản)
Nếu hệ chịu tác dụng của lực ngoài F ' sinh công A’ trong quá trình biến đổi ,ta có:
A = − A' .
2) Áp dụng nguyên lý I của nhiệt động lực học vào các quá trình
a) Quá trình đẳng tích :
Q =U
∆

b) Quá trình đẳng áp:
Q = +U
A
∆

c)Quá trình đẳng nhiệt:
Q =
A

II.Bài tập
Bài 1:
Quả bóng khối lượng 100g rơi từ độ cao 1,5 m xuống đất và nảy lên đến độ
cao 1,2 m.Tại sao bóng không này lên đến độ cao ban đầu?Tính độ tăng nội năng của
bóng ,đất và không khí .Cho g = 10 ( m / s 2 ).
ĐS: 0,3 J.
Bài 2 :
Viên đạn chì (nhiệt dung riêng c = 0,13 kJ/kg .K) rơi không ma sát từ độ cao
130m xuống và va chạm mềm với đất .Hỏi đạn nóng thêm bao nhiêu độ khi chạm đất
nếu giả sử 50 % độ tăng nội năng của đạn được biến thành nhiệt làm nóng viên đạn ?.
Cho g = 10m/s 2
ĐS: 5 0 C
Bài 3:
Một vật khối lượng 1 kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh xuống tới chân một
mặt phẳng nghiêng dài 21m và hợp với mặt phẳng ngang môt góc α = 30o .Vận tốc
của vật ở chân mặt phẳng nghiêng là 4,1m/s.Tính công của lực ma sát và độ biến thiên
nội năng của vật .Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s 2 . ĐS: Ams ≈ 94,5 J , ∆U ≈ 94,5 J .

THE METHODS FOR PROBLEM OF PHYSICS 10

1

PHAM HUNG CUONG
BINH MINH UPPER SECONDARY SCHOOL
Bài 4:
Một lượng không khí có thể tích 2,73 dm 3 chứa trong một xi lanh đặt nằm
ngang ở điều kiện chuẩn.Người ta hơ nóng lượng khí này để nhiệt độ của nó tăng
thêm 40 o C và đẩy pit tông dịch chuyển sao cho áp suất khí trong xilanh không đổi.
Điều kiện chuẩn ứng với áp suất 1 atm,nhiệt độ 0 0 C .Hãy tính công do lượng khí
sinh ra khi dãn nở .Công này có phụ thuộc vào diện tích mặt pit tông không ?Bỏ qua
ma sát giữa pit tông và xi lanh.
ĐS:40,52 J
Bài 5:
Người ta nung nóng đẳng áp 21 g khí ni-tơ ở nhiệt độ 49 o C để thể tích khối khí
này tăng gấp 1,5 lần.Nhiệt du...
PHAM HUNG CUONG
BINH MINH UPPER SECONDARY SCHOOL
BÀI TOÁN:
NGUYÊN LÝ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
Dạng 1: Tính toán liên quan đến nhiệt lượng ,công và độ biến thiên nội năng.
I.Phương pháp
1)Áp dụng công thức của nguyên lý I nhiệt động lực học.
UAQ
+=
Trong đó :Q nhiệt lượng truyền cho vật (J).
A công do vật thực hiện (J).
U
độ biến thiên nội năng của vật (J).
Các điểm cần lưu ý:
* Q:nhiệt lượng trao đổi giữa hệ và môi trường ngoài .
Q > 0:hệ thu nhiệt
Q < 0:hệ tỏa nhiệt
*
U
:độ biến thiên nội năng của hệ .Nội năng biên thiên theo nhiệt độ ,kích thước
hoặc hình dạng của hệ.
U
> 0 :nội năng tăng
U
> 0 :nội năng giảm
*A :công do hệ thức hiện.
A > 0:hệ sinh công dương (công phát động)
A >0 :hệ sinh công âm (công cản)
Nếu hệ chịu tác dụng của lực ngoài
'F
sinh công A’ trong quá trình biến đổi ,ta có:
'AA
=
.
2) Áp dụng nguyên lý I của nhiệt động lực học vào các quá trình
a) Quá trình đẳng tích :
UQ
=
b) Quá trình đẳng áp:
UAQ
+=
c)Quá trình đẳng nhiệt:
AQ
=
II.Bài tập
Bài 1:
Quả bóng khối lượng 100g rơi từ độ cao 1,5 m xuống đất và nảy lên đến độ
cao 1,2 m.Tại sao bóng không này lên đến độ cao ban đầu?Tính độ tăng nội năng của
bóng ,đất và không khí .Cho g = 10 (
2
/ sm
).
ĐS: 0,3 J.
Bài 2 :
Viên đạn chì (nhiệt dung riêng c = 0,13 kJ/kg .K) rơi không ma sát từ độ cao
130m xuống và va chạm mềm với đất .Hỏi đạn nóng thêm bao nhiêu độ khi chạm đất
nếu giả sử 50 % độ tăng nội năng của đạn được biến thành nhiệt làm nóng viên đạn ?.
Cho g = 10m/s
2
ĐS: 5
C
0
Bài 3:
Một vật khối lượng 1 kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh xuống tới chân một
mặt phẳng nghiêng dài 21m và hợp với mặt phẳng ngang môt góc
o
30
=
α
.Vận tốc
của vật ở chân mặt phẳng nghiêng là 4,1m/s.Tính công của lực ma sát và độ biến thiên
nội năng của vật .Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s
2
. ĐS:
THE METHODS FOR PROBLEM OF PHYSICS 10
1
Bài toán nguyên lý 1 nhiệt động lực học - Trang 2
Bài toán nguyên lý 1 nhiệt động lực học - Người đăng: xuanquyen23111992tnut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài toán nguyên lý 1 nhiệt động lực học 9 10 372