Ktl-icon-tai-lieu

Bài toán : Tỷ lệ thể tích

Được đăng lên bởi nhu-hoang
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2908 lần   |   Lượt tải: 0 lần
maths

Đại học Sư phạm Huế
Khoa Toán

maths

BÀI TOÁN:

mathsTỈ LỆ THỂ TÍCH

hs

maths

Nhóm VI
Lớp TOÁN 1B

ĐẶT VẤN ĐỀ
•

Như chúng ta biết rằng trong mặt phẳng , mỗi đa giác có một diện tích. Đó
là số đo phần mặt phẳng mà đa giác đó chiếm chỗ. Tương tự như vậy, các
khối đa diện cũng chiếm những phần không gian lớn nhỏ khác nhau. Thể
tích của mỗi khối đa diện là số đo phần không gian mà nó chiếm chỗ.

•

Chúng ta đã biết các công thức để tính thể tích của một số khối đa diện đơn
giản như: thể tích hình lập phương, hình trụ, hình cầu, hình lăng trụ và các
khối chóp…
Thế nhưng, trong thực tế không phải các vật lúc nào cũng có hình dạng đơn
giản mà chúng có hình dạng phức tạp. Vấn đề đặt ra ở đây là làm thể nào để
ta có thể tính được thể tích các khối đó.Và trong toán học người ta thường
chia khối đó thành các khối đơn giản để tính hoặc dựa vào tỉ lệ thể tích.
Sau đây nhóm mình sẽ trình bày cách tính tỉ số thể tích trong hình không
gian. Mời thầy và các bạn cùng lắng nghe.

•

Bài toán mở đầu
S

••

Cho khối chóp tam giác
S.ABC. Trên ba đường thẳng
SA, SB, SC lần lượt lấy ba
điểm A’, B’, C’ khác S. Gọi
V và V’ lần lượt là thể tích
của các khối chóp S.ABC và
S.A’B’C’.
• Chứng minh rằng:

A’
C’
B’
C

A

B

Phân tích yêu cầu bài toán
• Bài toán không có số liệu cụ thể
• Kiến thức liên quan đến thể tích các tứ diện
• Kết quả là tỉ lệ các đoạn thẳng tương ứng giữa hai
tứ diện
• Vậy việc giải bài toán như thế nào khi không thể
xác định cụ thể đường thẳng vuông góc mặt phẳng
đáy và cũng không tính được diện tích mặt đáy???

Gợi ý giải quyết bài toán
•Nhắc

lại kiến thức cũ:
Thể tích tứ diện bằng một phần ba tích số của diện tích đáy
và chiều cao của khối chóp đó.
Biểu thức:
Diện tích tam giác :
Chỉ cần tìm biểu thức biểu diễn mối liên hệ giữa các đường
thẳng vuông góc mặt phẳng đáy và cạnh của tứ diện thì bài
toán được giải quyết

Giải quyết bài toán
^

mp(SBC) cắt mp(SBC)

^

SH cắt SH tại H’.

•

Từ A dựng đường thẳng (d)
tại H.

•

Từ A’ dựng đường thẳng (d’)

•

Theo cách dựng ta có: AH // A’H’ suy ra A’H’
mp(SBC).

•

Theo định lí Thales trong tam giác SAH ta có:

•

Diện tích tam giác SBC:

•

Diện tích tam giác SB’C’:

•

Vậy tỉ lệ thể tích cần tính:

S

^

H’
A’
C’
B’

H

A
C

B

Công thức tổng quát
•Cho

khối chóp S.ABC . Lấy A’, B’, C’ lần lượt thuộc SA,
SB, SC khác S.ta có tỉ lệ thể tích khối chóp S.ABC và
S.A’B’C’ là
Với: V là thể tích khối chóp S.ABC
V’ là thể tích khối chóp S.A’B’C’

Bài toán áp dụng
Bài toán 1: Khối chóp S.ABCD có đáy là hình ...
Đại học Sư phạm Huế
Khoa Toán
BÀI TOÁN:
TỈ LỆ THTÍCH
Nhóm VI
Lớp TOÁN 1B
maths
maths
ma t h s
ma th s
Maths
Bài toán : Tỷ lệ thể tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài toán : Tỷ lệ thể tích - Người đăng: nhu-hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bài toán : Tỷ lệ thể tích 9 10 830