Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TOÁN VỀ QUÃNG ĐƯỜNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ

Được đăng lên bởi conghuyen1998
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 433 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luyện thi đại học KIT-1: môn Vật Lí ( Thầy Đặng Việt Hùng)

Bài toán về quãng đường trong dđđh.

BÀI TOÁN VỀ QUÃNG ĐƯỜNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
(TÀI LIỆU BÀI GIẢNG)

Đây là tài liệu tóm lược các kiến thức đi kèm theo bài giảng “Bài toán về quãng đường trong dao động điều hoà“ thuộc
khóa học LTĐH KIT-1 : Môn Vật lí – Thầy Đặng Việt Hùng tại website Hocmai.vn. Để có thể nắm vững kiến thức phần
“Bài toán về quãng đường trong dao động điều hoà “ . Bạn cần xem kết hợp tài liệu bài giảng cùng với bài giảng này.

SƠ ĐỒ GIẢI TOÁN:
1) Lý thuyết cơ bản:
 Quãng đường vật đi được trong 1T là S = 4A  quãng đường vật đi được trong nT là S = n.4A
 Quãng đường vật đi được trong T/2 là S = 2A  quãng đường vật đi được trong nT/2 là S = n.2A
 Quãng đường vật đi được trong T/4 là S = A nếu vật bắt đầu đi từ x  0; x   A và S  A khi vật bắt đầu từ các vị
trí x  0; x   A.
2) Phương pháp giải:
Giả sử một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ) cm. Tính quãng đường vật đi được từ thời điểm
t1 đến thời điểm t2
2π
 Tìm chu kỳ dao động: T 
ω
t
 Phân tích: t  t 2  t1 
  n  k;  k  1  t  nT  kT  nT  t 
T
Khi đó quãng đường vật đi được là S  n.4A  S
 Nếu quá trình phân tích t chẵn, cho ta các kết quả là nT; nT/2 hay nT/4 thì ta có thể dùng các kết quả ở trên để tính
nhanh. Trong trường hợp t không được chẵn, ta thực hiện tiếp bước sau
x1  Acos  ωt1  φ 
x 2  Acos ωt 2 φ 


+ Tính li độ và vận tốc tại các thời điểm t1; t2: 
; 
v1  ωAsin ωt 1  φ  
v 2  ωAsin ωt 2 φ 

+ Việc tính S chúng ta sử dụng hình vẽ sẽ cho kết quả nhanh gọn nhất.
π

Ví dụ 1. Vật dao động điều hòa với phương trình x  4cos  ωt   cm. Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi vật dao
3

7
động đến khi gia tốc đổi chiều hai là
s.
16
a) Tìm chu kỳ dao động của vật.
b) Tính quãng đường vật đi được từ t = 0 đến t = 2,5 s.
Lời giải:
x  2
a) Vật dao động từ t = 0, thay vào phương trình x, v ta được tại t = 0 thì 
v  0
Gia tốc vật đổi chiều tại vị trí cân bằng, sử dụng trục thời gian ta dễ dàng tìm được khoảng thời gian mà vật đi ứng với
T T T 7
3
vật di chuyển từ li độ x = 2 đến biên âm rồi quay về vị trí cân bằng, tức t      T  s
12 4 4 16
4
3
 8πt π 
  cm.
b) Thay T  s  x  4cos 
4
3
 3
t 2,5 10
T
  t  3T 
Khi đó ta có t  2,5  
T 0,75 3
3
 x1  2
+ Tại t = 0 ta có 
v  0
 x1  4
+ Tại t = 2,5 s ta có 
v  0
Suy ra quãng đường vật đi được là S = 3.4A + S’ = 48 + 4 + 2 = 54 cm.
Hocmai.vn – Ngôi t...
Luyện thi đại học KIT-1: môn Vật Lí ( Thầy Đặng Việt ng) Bài toán về quãng đường trong dđđh.
Hocmai.vn Ngôi trường chung của học trò Việt
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
SƠ ĐỒ GIẢI TOÁN:
1) Lý thuyết cơ bản:
Quãng đường vật đi được trong 1T là S = 4A  quãng đường vật đi được trong nT là S = n.4A
Quãng đường vật đi được trong T/2 là S = 2A  quãng đường vật đi được trong nT/2 là S = n.2A
Quãng đường vật đi được trong T/4 là S = A nếu vật bắt đầu đi từ
x 0;x A
và S A khi vật bắt đầu từ các vị
trí
x 0;x A .
2) Phương pháp giải:
Giả sử một vật dao động điều a với phương trình x = Acos(ωt + φ) cm. Tính quãng đường vật đi được từ thời đim
t
1
đến thời điểm t
2
Tìm chu kỳ dao động:
2π
T
ω
Phân tích:
21
t
t t t n k; k 1 t nT kT nT t
T
Khi đó quãng đường vật đi được là
S n.4A S

Nếu quá trình phân tích t chẵn, cho ta các kết quả là nT; nT/2 hay nT/4 thì ta thể dùng các kết quả ở trên để tính
nhanh. Trong trường hợp t không được chẵn, ta thực hiện tiếp bước sau
+ Tính li độ và vận tốc tại các thời điểm t
1
; t
2
:
+ Việc tính S chúng ta sử dụng hình vẽ s cho kết quả nhanh gọn nhất.
Ví dụ 1. Vật dao động điều hòa với phương trình
π
x 4cos ωt cm.
3




Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi vật dao
động đến khi gia tốc đổi chiều hai
7
s.
16
a) Tìm chu kỳ dao động của vật.
b) Tính quãng đường vật đi được từ t = 0 đến t = 2,5 s.
Lời giải:
a) Vật dao động từ t = 0, thay vào phương trình x, v ta được tại t = 0 thì
x2
v0
Gia tốc vật đổi chiu tại vị trí cân bằng, sử dụng trục thời gian ta dễ dàng tìm được khoảng thời gian mà vật đi ứng vi
vật di chuyển từ li độ x = 2 đến biên âm ri quay về vị trí cân bằng, tức
T T T 7 3
t T s
12 4 4 16 4
b) Thay
38πt π
T s x 4cos cm.
4 3 3



Khi đó ta
t 2,5 10 T
t 2,5 t 3T
T 0,75 3 3
+ Tại t = 0 ta có
1
x2
v0
+ Tại t = 2,5 s ta
1
x4
v0

Suy ra quãng đường vật đi được là S = 3.4A + S’ = 48 + 4 + 2 = 54 cm.
BÀI TOÁN VỀ QUÃNG ĐƯỜNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
(TÀI LIỆU BÀI GIẢNG)
Đây là tài liệu tóm lược các kiến thức đi kèm theo bài giảng Bài toán về quãng đường trong dao động điều hoà“ thuộc
khóa học LTĐH KIT-1 : Môn Vật lí – Thầy Đặng Việt Hùng tại website Hocmai.vn. Để thể nắm vững kiến thức phần
Bài toán về quãng đường trong dao động điều hoà “ . Bạn cần xem kết hợp tài liệu bài giảng ng với bài giảng này.
BÀI TOÁN VỀ QUÃNG ĐƯỜNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TOÁN VỀ QUÃNG ĐƯỜNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ - Người đăng: conghuyen1998
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
BÀI TOÁN VỀ QUÃNG ĐƯỜNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ 9 10 556