Ktl-icon-tai-lieu

Bài viết về bất đẳng thức Schur và Vornicu Schur

Được đăng lên bởi vietha143
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1414 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài viết về bất đẳng thức Schur và
Vornicu Schur
Võ Quốc Bá Cẩn
Đại học y dược Cần Thơ
Ngày 10 tháng 2 năm 2007
Bất đẳng thức Schur là một trong những bất đẳng thức "mạnh" hiện
nay, tuy nhiên đối với các bạn mới bắt đầu làm quen với bất đẳng thức thì
bất đẳng thức này "khá lạ lẫm" và khó sử dụng. Bài viết sau xin được giới
thiệu với các bạn một số "tính năng" của Schur và "người bà con" của nó,
Vornicu Schur, cũng như "sức mạnh" của chúng đối với bất đẳng thức đối
xứng ba biến.

1

Các kết quả

Định lý 1 (bất đẳng thức Schur) Với mọi số không âm a, b, c, k, ta có
ak (a − b)(a − c) + bk (b − c)(b − a) + ck (c − a)(c − b) ≥ 0
Có nhiều cách chứng minh cho Schur, xin được giới thiệu với các bạn cách
chứng minh đơn giản nhất. Không mất tính tổng quát, giả sử a ≥ b ≥ c ≥ 0,
ta có
V T = ck (a − c)(b − c) + (a − b)[ak (a − c) − bk (b − c)] ≥ 0
Bất đẳng thức Schur được chứng minh.
Đặc biệt, với k = 1 và k = 2, ta được
a3 + b3 + c3 + 3abc ≥ ab(a + b) + bc(b + c) + ca(c + a)

(1)

a4 + b4 + c4 + abc(a + b + c) ≥ ab(a2 + b2 ) + bc(b2 + c2 ) + ca(c2 + a2 ) (2)
Nếu ta đặt p = a + b + c, q = ab + bc + ca, r = abc thì các bất đẳng thức này
có thể viết lại như sau
p(4q − p2 )
r≥
(3)
4
1

r≥

(4q − p2 )(p2 − q)
6p

(4)

Đây là 2 dạng thường dùng nhất của Schur, đặc biệt là (3). Tuy nhiên,
trong thực tế, đối với nhiều bài toán, nếu ta sử dụng ngay chúng thì không
có hiệu quả, lí do rất "đơn giản" là vì a, b, c ≥ 0 nên r ≥ 0 nhưng 4q − p2 thì
lại có thể nhận các giá trị âm lẫn giá trị không âm nên các bất đẳng thức
(3) và (4) chưa đủ "độ chặt" để "xử lý" chúng. Do đó, ta thường sử dụng
p(4q − p2 )
4

(5)

(4q − p2 )(p2 − q)
6p

(6)

r ≥ max 0,

r ≥ max 0,

Sau đây, chúng ta sẽ chuyển sang "người bà con" của bất đẳng thức
Schur, ta có định lý sau
Định lý 2 (Vornicu Schur) Với mọi a ≥ b ≥ c ≥ 0 và x, y, z ≥ 0, bất
đẳng thức
x(a − b)(a − c) + y(b − c)(b − a) + z(c − a)(c − b) ≥ 0
đúng khi
1. x ≥ y (hoặc z ≥ y).
2. ax ≥ by.
3. bz ≥ cy (nếu a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác).
√
√
√
4.
x + z ≥ y.
Thật vậy (1) Ta có
V T = z(a − c)(b − c) + (a − b)[x(a − c) − y(b − c)] ≥ 0
(2) Chú ý rằng a ≥ b ≥ c ≥ 0 nên a − c ≥ ab ·(b − c), do đó
V T = z(a − c)(b − c) + (a − b)[x(a − c) − y(b − c)]
(a − b)(b − c)(ax − by)
≥0
≥ z(a − c)(b − c) +
b

2

(3) Do a ≥ b ≥ c ≥ 0 và a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác nên
a − c ≥ cb ·(a − b), vì thế
V T = x(a − b)(a − c) + (b − c)[z(a − c) − y(a − b)]
(b − c)(a − b)(bz − cy)
≥ x(a − b)(a − c) +
≥0
c
(4) Ta có bất đẳng thức tương đương với
...
Bài viết v bất đẳng thức Schur và
Vornicu Schur
Võ Quốc Cẩn
Đại học y dược Cần Thơ
Ngày 10 tháng 2 năm 2007
Bất đẳng thức Schur một trong những bất đẳng thức "mạnh" hiện
nay, tuy nhiên đối với các bạn mới bắt đầu làm quen với bất đẳng thức thì
bất đẳng thức này "khá lạ lẫm" và khó sử dụng. Bài viết sau xin được giới
thiệu với các bạn một số "tính năng" của Schur và "người con" của nó,
Vornicu Schur, cũng như "sức mạnh" của chúng đối với bất đẳng thức đối
xứng ba biến.
1 Các kết quả
Định 1 (bất đẳng thức Schur) Với mọi số không âm a, b, c, k, ta có
a
k
(a b)(a c) + b
k
(b c)(b a) + c
k
(c a)(c b) 0
nhiều cách chứng minh cho Schur, xin được giới thiệu với các bạn cách
chứng minh đơn giản nhất. Không mất tính tổng quát, giả sử a b c 0,
ta
V T = c
k
(a c)(b c) + (a b)[a
k
(a c) b
k
(b c)] 0
Bất đẳng thức Schur được chứng minh.
Đặc biệt, với k = 1 và k = 2, ta được
a
3
+ b
3
+ c
3
+ 3abc ab(a + b) + bc(b + c) + ca(c + a) (1)
a
4
+ b
4
+ c
4
+ abc(a + b + c) ab(a
2
+ b
2
) + bc(b
2
+ c
2
) + ca(c
2
+ a
2
) (2)
Nếu ta đặt p = a + b + c, q = ab + bc + ca, r = abc thì các bất đẳng thức y
thể viết lại như sau
r
p(4q p
2
)
4
(3)
1
Bài viết về bất đẳng thức Schur và Vornicu Schur - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài viết về bất đẳng thức Schur và Vornicu Schur - Người đăng: vietha143
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Bài viết về bất đẳng thức Schur và Vornicu Schur 9 10 57