Ktl-icon-tai-lieu

Bài xử lý số liệu

Được đăng lên bởi dhhd7qn-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cơ sở lý thuyết chương 1
Một số thông số của đại lượng ngẫu nhiên

1.1. KHÁI NIỆM VỀ MỘT SỐ CÁC THÔNG SỐ CỦA ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN
* Khái niệm: Đại lượng ngẫu nhiên (X) là tập hợp tất cả các đại lượng mà giá trị của
nó mang lại một cách ngẫu nhiên. => sự xuất hiện là không biết trước.
- Đại lượng ngẫu nhiên X được gọi là rời rạc khi nó nhận hữu hạn hoặc vô hạn các giá trị
đếm được khác nhau.
- Đại lượng ngẫu nhiên X được gọi là liên tục nếu nó nhận giá trị bất kì trong một khoảng
của trục số.
1.2. XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ THỰC NGHIỆM
1.2.1. Phân loại các sai số đo lường
* Độ lệch giữa các giá trị thực và số đo gọi là sai số quan sát:

∆X = X -a

Trong đó: a là giá trị thực của một vật.
X là kết quả quan sát được (gtrị đo được)
∆X là độ lệch giữa a và X.
* Sai số chia làm 3 loại: sai số thô, sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên.
(1) Sai số thô
- Là sai số phạm phải do phá vỡ những điều kiện căn bản của phép đo, dẫn đến các lần đo
có kết quả khác nhau nhiều.
* Cách khử sai số thô:
- Kiểm tra các điều kiện cơ bản có bị vi phạm hay không.
- Sử dụng một phương pháp đánh giá, để loại bỏ hoặc giữ lại những kết quả không bình
thường.
(2) Sai số hệ thống

- Là sai số không làm thay đổi trong một loạt phép đo, mà thay đổi theo một quy luật nhất
định.
* Nguyên nhân gây sai số: do không điều chỉnh chính xác dụng cụ đo, hoặc một đại lượng
luôn thay đổi theo một quy luật nào đó, như nhiệt độ…
* Để khắc phục: người ta đặt một hệ số hiệu chỉnh ứng với mỗi nguyên nhân.
(3) Sai số ngẫu nhiên
- Sai số ngẫu nhiên ảnh hưởng đến độ chính xác của phép đo.
- Là sai số còn lại sau khi đã khử sai số thô và sai số hệ thống.
- Sai số ngẫu nhiên do nhiều yếu tố gây ra, hoàn toàn ngẫu nhiên không biết trước được,
nên không loại trừ được.
- Khắc phục đến mức tối thiểu bằng cách: tăng số lần thực nghiệm, làm thí nghiệm cẩn
thận hơn, xử lý thống kê kết quả thực nghiệm…
1.2.2. Định luật cộng sai số
- Cho Xi (i = 1  n): là đại lượng ngẫu nhiên (x1,

x2, …xn)

- ai (i = 1  n): là đại lượng không ngẫu nhiên
n

Z=

α

X1 +

1

α

2

X2 +

α

X3 + …..

3

α

Xn = ∑ α i Xi

n

i=0

Phương sai S2Z được tính:

S2Z =
- Giả thiết:

α

2

1

α

1

α

2

=

α

X1

2

+

α 2

2

=…..=

α
α

2

X2

=

n

+ …. +
1
n

α 2

n

α

2

Xn

´
thì Z = X

- Nếu x1..xn là những quan sát độc lập, ta xác định được:

S2

X´

= S2x/n

1.2.3. Những ước lượng của các đặc trưng số của các đại lượng ngẫu nhiên

n

=( ∑ x i ) / n

X´

(1) Giá trị trung bình được tính bằng:

i=1

- Trong đó: xi: số đo đại lượng x ở thí ngh...
Cơ sở lý thuyết chương 1
Một số thông số của đại lượng ngẫu nhiên
1.1. KHÁI NIỆM VỀ MỘT SỐ CÁC THÔNG SỐ CỦA ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN
* Khái niệm: Đại lượng ngẫu nhiên (X) là tập hợp tất cả các đại lượng mà giá trị của
nó mang lại một cách ngẫu nhiên. => sự xuất hiện là không biết trước.
- Đại lượng ngẫu nhiên X được gọi rời rạc khi nhận hữu hạn hoặc hạn các giá trị
đếm được khác nhau.
- Đại lượng ngẫu nhiên X được gọi liên tục nếu nhận giá trị bất trong một khoảng
của trục số.
1.2. XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ THỰC NGHIỆM
1.2.1. Phân loại các sai số đo lường
* Độ lệch giữa các giá trị thực và số đo gọi là sai số quan sát: ∆X = X -a
Trong đó: a là giá trị thực của một vật.
X là kết quả quan sát được (gtrị đo được)
∆X là độ lệch giữa a và X.
* Sai số chia làm 3 loại: sai số thô, sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên.
(1) Sai số thô
-sai số phạm phải do phá vỡ những điều kiện căn bản của phép đo, dẫn đến các lần đo
có kết quả khác nhau nhiều.
* Cách khử sai số thô:
- Kiểm tra các điều kiện cơ bản có bị vi phạm hay không.
- Sử dụng một phương pháp đánh giá, để loại bỏ hoặc giữ lại những kết quả không bình
thường.
(2) Sai số hệ thống
Bài xử lý số liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài xử lý số liệu - Người đăng: dhhd7qn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài xử lý số liệu 9 10 605