Ktl-icon-tai-lieu

Baig thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên (2014 - 2015)

Được đăng lên bởi thanhhung28
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1159 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC : 2013 – 2014

Câu hỏi: Anh (chị) trình bày kết quả thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường
xuyên của cá nhân và vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập bồi dưỡng
thường xuyên vào quá trình thực hiện năm học.
Bài làm:
Kết quả thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân tôi và vận dụng
những kiến thức, kĩ năng đã học tập bồi dưỡng thường xuyên vào quá trình thực hiện
năm học của tôi như sau :
Đối với modun 17: Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
Nội dung 1: Những thông tin cơ bản phục vụ bài giảng
Giáo viên cần phải nắm được các thông tin sau : chuẩn kiến thức và kĩ năng của tiết
dạy, thông tin về học sinh của lớp mình dạy.
Nội dung 2: Các bước cơ bản trong thực hiện phương pháp tìm kiếm thông tin
phục vụ bài giảng
Trước tiên, giáo viên cần phải nắm được chuẩn kiến thức và kĩ năng của tiết dạy, sau
đó phải nắm được thông tin về học sinh của lớp mình để từ đó định hình nên hướng
đi của tiết học.
Nội dung 3: Khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
Tùy theo tình hình ở mỗi lớp qua tìm hiểu tôi áp dụng các phương pháp truyền đạt
khác nhau cho phù hợp với tình hình học tập, khả năng tiếp thu của mỗi lớp.
Đối với modun 19: Dạy học với CNTT
Nội dung 1: Vai trò với CNTT
Trong quá trình dạy học người dạy cần thiết phải sử dụng các thiết bị dạy học.
Vì thiết bị dạy học là cộng cụ hỗ trợ đắc lực cho giáo viên thực hiện các phương pháp
dạy học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy học. Thiết bị dạy học sẽ giúp học
sinh tự chiếm lĩnh tri thức, phát triển kỹ năng thực hành, kích thích hứng thú nhận
thức của học sinh, phát triển trí tuệ, giáo dục nhân cách học sinh..
Nội dung 2: Ứng dụng CNTT vào dạy học
Thiết bị dạy học là rất cần thiết đối với việc dạy học. Vì vậy, vấn đề bảo quản và
sử dụng hợp lí thiết bị dạy học là điều đáng quan tâm. Bảo quản các thiết bị dạy học
bằng cách phân loại, sắp xếp và lau chùi phù hợp đối với từng loại thiết bị.Thường
xuyên kiểm tra để khắc phục những hư hỏng.
Nội dung 3: Sử dụng TBDH, kết hợp các TBDH truyền thống với TBDH
hiện đại để làm tăng
Thiết bị dạy học tự làm (TBDHTL) là loại TBDH do giáo viên chế tạo mới
hoặc cải tiến từ một TBDH đã có hoặc qua sưu tầm tư liệu hiện vật mà có. TBDHTL
có nguyên lí cấu tạo và cách sử dụng phù hợp với ý tưởng thực hiện bài dạy của giáo
viên làm ra, do đó khi được sử dụng thường cho hiệu quả cao và thiết thực.
Đối với modun 22: Sử dụng một số phần mềm dạy học
I.Phần mềm dạy học chung

Hiện nay, với sự phát triển như v...
BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC : 2013 – 2014
Câu hỏi: Anh (chị) trình bày kết quả thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường
xuyên của cá nhân và vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập bồi dưỡng
thường xuyên vào quá trình thực hiện năm học.
Bài làm:
Kết quả thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của nhân i vận dụng
những kiến thức, năng đã học tập bồi dưỡng thường xuyên vào quá trình thực hiện
năm học của tôi như sau :
Đối với modun 17: Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
Nội dung 1: Những thông tin cơ bản phục vụ bài giảng
Giáo viên cần phải nắm được các thông tin sau : chuẩn kiến thức năng của tiết
dạy, thông tin về học sinh của lớp mình dạy.
Nội dung 2: Các bước cơ bản trong thực hiện phương pháp tìm kiếm thông tin
phục vụ bài giảng
Trước tiên, giáo viên cần phải nắm được chuẩn kiến thứcng của tiết dạy, sau
đó phải nắm được thông tin v học sinh của lớp mình để t đó định nh nên hướng
đi của tiết học.
Nội dung 3: Khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
Tùy theo tình nh mỗi lớp qua tìm hiểu i áp dụng các phương pháp truyền đạt
khác nhau cho phù hợp với tình hình học tập, khả năng tiếp thu của mỗi lớp.
Đối với modun 19: Dạy học với CNTT
Nội dung 1: Vai trò với CNTT
Trong quá trình dạy học người dạy cần thiết phải sử dụng các thiết bị dạy học.
Vì thiết bị dạy học là cộng cụ hỗ trợ đắc lực cho giáo viên thực hiện các phương pháp
dạy học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy học. Thiết bị dạy học sẽ giúp học
sinh tự chiếm nh tri thức, phát triển kỹ năng thực hành, ch thích hứng thú nhận
thức của học sinh, phát triển trí tuệ, giáo dục nhân cách học sinh..
Nội dung 2: Ứng dụng CNTT vào dạy học
Thiết bị dạy học là rất cần thiết đối với việc dạy học. Vì vậy, vấn đề bảo quản và
sử dụng hợp thiết bị dạy học điều đáng quan tâm. Bảo quản c thiết bị dạy học
bằng cách phân loại, sắp xếp lau chùi phù hợp đối với từng loại thiết bị.Thường
xuyên kiểm tra để khắc phục những hư hỏng.
Nội dung 3: Sử dụng TBDH, kết hợp các TBDH truyền thống với TBDH
hiện đại để làm tăng
Thiết bị dạy học tự làm (TBDHTL) loại TBDH do giáo viên chế tạo mới
hoặc cải tiến từ một TBDH đã hoặc qua sưu tầm liệu hiện vật có. TBDHTL
nguyên lí cấu tạo và cách sử dụng phù hợp với ý tưởng thực hiện bài dạy của giáo
viên làm ra, do đó khi được sử dụng thường cho hiệu quả cao và thiết thực.
Đối với modun 22: Sử dụng một số phần mềm dạy học
I.Phần mềm dạy học chung
Baig thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên (2014 - 2015) - Trang 2
Baig thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên (2014 - 2015) - Người đăng: thanhhung28
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Baig thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên (2014 - 2015) 9 10 994