Ktl-icon-tai-lieu

Bản vẽ

Được đăng lên bởi caominhtuan125
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3

100

50

300

30

50

Ø4

15

...
300
100 50
30
3
50
Ø4
15
Bản vẽ - Người đăng: caominhtuan125
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bản vẽ 9 10 952