Ktl-icon-tai-lieu

bánh bông lan nha dam

Được đăng lên bởi Tien Tran Thanh
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 3708 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiểu luận Phát triển sản phẩm

GVHD: ThS.Nguyễn Thị Thanh Bình
ThS.Nguyễn Bá Thanh

SVTH: Nhóm 2 - ĐHTP3
GVHD: ThS.Nguyễn Thị Thanh Bình
ThS.Nguyễn Bá Thanh
Năm học: 2010-2011

Trang 1

Tiểu luận Phát triển sản phẩm

GVHD: ThS.Nguyễn Thị Thanh Bình
ThS.Nguyễn Bá Thanh

TP. HỒ CHÍ MINH, 11-2010

SINH VIÊN THỰC HIỆN
Trần Thị Hồng Cẩm
Nguyễn Thị Diệu My

MSSV
07700391
07704521
Trang 2

Tiểu luận Phát triển sản phẩm

Đặng Thị Thu Thảo
Nguyễn Thị Thu Trang
Đặng Bảo Trung

GVHD: ThS.Nguyễn Thị Thanh Bình
ThS.Nguyễn Bá Thanh

07709241
07703651
07713201

TP. HỒ CHÍ MINH, 11-2010

Đầu tiên, nhóm xin chân thành cảm ơn đến Trường Đại Học Công
Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh đã tạo cho chúng em môi trường học tập
thoải mái.
Cảm ơn Viện Công Nghệ Sinh Học - Thực Phẩm đã trang bị cho
chúng em những kiến thức cần thiết để hoàn thành bài tiểu luận này. Xin
gửi lời cảm ơn chân thành đến Thư viện trung tâm đã cung cấp cho chúng
em nguồn tài liệu thiết thực.
Và đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ThS. Nguyễn Thị
Thanh Bình, ThS. Nguyễn Bá Thanh, cảm ơn cô thầy đã tận tình hướng
dẫn để nhóm kịp thời hoàn thành bài tiểu luận trong thời gian sớm nhất.
Một lần nữa xin cảm ơn cô thầy!
Tập thể Nhóm 2 – ĐHTP3

Trang 3

Tiểu luận Phát triển sản phẩm

GVHD: ThS.Nguyễn Thị Thanh Bình
ThS.Nguyễn Bá Thanh

Trang 4

Tiểu luận Phát triển sản phẩm

GVHD: ThS.Nguyễn Thị Thanh Bình
ThS.Nguyễn Bá Thanh

MỞ ĐẦU.................................................................................................................... 6
NỘI DUNG CHÍNH..................................................................................................7
I.Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm............................................................7
1. Giả định.......................................................................................................................7
2. Phân tích SWOT.........................................................................................................7
II.Phát triển và sàng lọc ý tưởng..............................................................................9
1. Các ý tưởng phát triển sản phẩm................................................................................9
2. Lựa chọn và đánh giá 10 ý tưởng đã chọn.................................................................14
2.1. Lựa chọn 10 ý tưởng................................................................................................14
2.2. Đánh giá 10 ý tưởng đã chọn.......
Tiểu luận Phát triển sản phẩm GVHD: ThS.Nguyễn Thị Thanh Bình
ThS.Nguyễn Bá Thanh
Trang 1
SVTH: Nhóm 2 - ĐHTP3
GVHD: ThS.Nguyễn Thị Thanh Bình
ThS.Nguyễn Bá Thanh
Năm học: 2010-2011
bánh bông lan nha dam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bánh bông lan nha dam - Người đăng: Tien Tran Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
bánh bông lan nha dam 9 10 76