Ktl-icon-tai-lieu

Báo cái đánh giá tác động môi trường

Được đăng lên bởi vanhop9293
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1687 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA MÔI TRƯỜNG
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
CHỦ ĐỀ: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY
XI MĂNG
GVHD: NGUYỄN NGỌC ANH
NHÓM SVTH:

MSSV

VŨ MẠNH TÌNH

0712626

MÔNG TỰU HÀO

0712575

NGUYỄN THI THU

0713882

NGUYỄN THỊ HẬU

0713587

NGUYỄN THỊ NGÒ

0712199

TĂNG THỊ ÁNH MINH

0713593

NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG

0712562

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

0713606

MỤC LỤC
Mở Đầu
1.Xuất xứ dự án
Chương I: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN
1.1.
Tên dự án
1.2.
Chủ dự án
1.3.
Vị trí địa lí của dự án
1.4.
Nội dung của dự án
1.5.
Công nghệ sản xuất
1.6.
Các phương pháp đánh giá
Chương II ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – MÔI TRƯỜNG KINH TẾ - XÃ HỘI
2.1.Điều kiện tự nhiên và môi trường
2.1.1. Vị trí địa lí
2.1.2.Đặc điểm địa hình
2.1.3. Đặc điểm khí hậu

2.2.Điều kiện kinh tế- xã hội
2.2.1.Cơ cấu hành chính và dân số hiện nay
2.2.2.Tình hình kinh tế- văn hóa- xã hội
2.3 Tài nguyên thiên nhiên
2.4 Cơ sở hạ tầng – dịch vụ
2.5 xử lí môi trường nền
CHƯƠNG III: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG - KHU VỰC CÔNG TY XI MĂNG HÀ
TIÊN
I)
Hiện trạng môi trường vật lý
1) Địa hình và thổ nhưỡng:
2) Khí hậu
3) Chế độ triều:
4) Hiện trạng môi trường không khí
5) Hiện trạng chất lượng nước
II)
Tài nguyên sinh vật
1)Hệ sinh thái cạn vùng dự án
2)Sinh vật đáy
III)
Các vấn đề kinh tế xã hội khu vực Công ty Xi măng Hà Tiên 2:
1)Dân số lao động
2) Hoạt động kinh tế
3) Kết luận chung về kinh tế - xã hội thị trấn Kiên Lương
4) Ý kiến của nhân dân trong vùng về Công ty Xi măng Hà Tiên 2

CHƯƠNG IV
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG HÀ TIÊN2
4.1
Nguồn gây tác động:
4.1.1/ Các tác động:
4.1.2 Tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho hoạt động của Công ty
4.2
Đối tượng và quy mô bị tác động:
Các bảng thông tin liên quan

CHƯƠNG V
CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC MÔI TRƯỜNG CHƯƠNG
TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CỦA NHÀ MÁY XI MĂNG HÀ
TIÊN 2
I.) Các biện pháp hạn chế tác động tiêu cực tới môi trường
1. Định hướng quy hoạch thị trấn Kiên Lương
2. Quy hoạch kỹ thuật
3. Thoát nước thải
4. Quy hoạch cấp nước
5. Luật môi trường và chuyển giao công nghệ
II.)
Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường
2.1. Các biện pháp khống chế ô nhiễm do hoạt động của dự án
2.1.1. phương pháp kiểm soát ô nhiễm
2.2.2. Các biện pháp giảm thiểu ổ nhiễm nguồn nước
2.2.3. Các giải pháp khác nhằm giảm thiểu ô nhiễm và làm đẹp cảnh quan môi trường
nhà máy xi măng
2.2.4. Giải pháp giảm thiểu các tác động kinh tế - xã hội

Chương VI: Tham Vấn Ý Kiến Cộng Đồng:
1. Dự án tác động đến kinh tế - xã hội:
2. Dự án xây dựng n...
ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA MÔI TRƯỜNG
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
CHỦ ĐỀ: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY
XI MĂNG
GVHD: NGUYỄN NGỌC ANH
NHÓM SVTH: MSSV
VŨ MẠNH TÌNH 0712626
MÔNG TỰU HÀO 0712575
NGUYỄN THI THU 0713882
NGUYỄN THỊ HẬU 0713587
NGUYỄN THỊ NGÒ 0712199
TĂNG THỊ ÁNH MINH 0713593
NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG 0712562
NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 0713606
Báo cái đánh giá tác động môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cái đánh giá tác động môi trường - Người đăng: vanhop9293
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Báo cái đánh giá tác động môi trường 9 10 863