Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo chuyên đề vi sinh

Được đăng lên bởi tansi741151
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1603 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO
MÔN: VI SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG
MÃ SỐ HỌC PHẦN: CS112
NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN:

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

MSSV:

GS. TS. CAO NGỌC ĐIỆP

TRƯƠNG CHÍ ANH

B1303637

ĐẶNG THỊ NGỌC THANH

BÙI VĂN CẢNH

B1303641

HOÀNG THỊ QUẾ CHÂU

B1303642

PHẠM TIẾN DŨNG

B1303649

PHAN THỊ DIỄM HƯƠNG

B1303669

HUỲNH VĂN MỘNG

B1303683

ĐỖ THỊ TRÀ MY

B1303684

TRẦN MINH NHẬT

B1303695

NGUYỄN TẤN SĨ

B1303712

LÊ TRIỀU ANH THƯ

B1303733

LỚP : CNSH K39A1 (DA1366A1)

ĐỀ TÀI: LỤC TẢO (Green Algae)
Nhóm Tảo có màu lục gồm 2 ngành: Ngành Tảo Mắt (Euglenophyta) và Ngành Tảo
Lục (Chlorophyta).
NGÀNH TẢO MẮT
(Euglenophyta)
I-GIỚI THIỆU CHUNG
- Ngành tảo mắt còn được gọi là Euglenozoa, Euglenoids, Euglenophytes có 13 giống
với 200 loài được ghi nhận trên khắp thế giới.
- Tế bào sống riêng rẽ, có 1-2 lông roi. Hầu hết đều có điểm mắt để thụ cảm ánh sáng.
- Được xem là sinh vật vừa giống thực vật, vừa giống động vật:
+ Giống thực vật: phần lờn có diệp lục tố nên dinh dưỡng theo kiểu tự dưỡng.
+ Giống động vật: một số không có sắc tố quang hợp nên chúng sống dị dưỡng.
II-ĐẶC TÍNH CHUNG
1. Hình dạng
Chỉ có dạng đơn bào, cơ thể có hình trứng, hình cầu, dạng lá, hình chữ V…

Hình 1. Hình dạng một số tảo mắt thường gặp.
2. Cấu tạo
a. Vách tế bào
Không có vách tế bào, tuy nhiên một số có lớp màng mỏng bao quanh có thể là
lớp chu bì mỏng, bề mặt đôi khi co vân dọc, chấm, xoắn ốc hoặc có gai (pelicle),….
Màng tế bào bằng chất nguyên sinh mềm, dẻo (plastic). Do đó, cơ thể có thể biến
dạng (Euglena).

Hình 2. Vách tế bào của một vài tảo mắt
Một số có bề mặt tế bào cứng chắc, tế bào trần không có vỏ giáp hoặc có màng
bằng periplast cứng chắc, tảo thường có hình dạng nhất định không thay đổi (Phacus,
Leppcinclis).
Bên ngoài màng tế bào có thể có lớp chất nhày bằng chất keo gelatin là lớp vỏ
giáp cứng chắc, thường thấm muối sắt nên có màu nâu tối, thường khoang hoá và có
nhiều gai (Trachelomonas).
b. Nhân
Gồm một nhân to chứa hạch nhân dạng mạng lưới nằm giữa tế bào, quan sát được
khi nhuộm.
Được bao bọc bởi 2 lớp màng bao không liên kết với sắc lạp. Khi tế bào phân chia
nhân sẽ di chuyển về phía trước cơ thể gần rãnh miệng và roi.

Hình 3. Nhân và một số bào quan
c. Sắc thể, sắc tố
- Sắc thể:

+ Có 3 lớp màng bao gồm nhiều dạng: dạng hạt, dạng sao, dạng phiến…
+ Phân bố rải rác hay tập trung.
- Sắc tố:
+Nhóm màu lục: chlorophyll-a, chlorophyll-b, xanthophyll, neoxanthin,
...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO
MÔN: VI SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG
MÃ SỐ HỌC PHẦN: CS112
NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC
NGƯỜI HƯỚNG DẪN: SINH VIÊN THỰC HIỆN: MSSV:
GS. TS. CAO NGỌC ĐIỆP TRƯƠNG CHÍ ANH B1303637
ĐẶNG THỊ NGỌC THANH BÙI VĂN CẢNH B1303641
HOÀNG THỊ QUẾ CHÂU B1303642
PHẠM TIẾN DŨNG B1303649
PHAN THỊ DIỄM HƯƠNG B1303669
HUỲNH VĂN MỘNG B1303683
ĐỖ THỊ TRÀ MY B1303684
TRẦN MINH NHẬT B1303695
NGUYỄN TẤN SĨ B1303712
LÊ TRIỀU ANH THƯ B1303733
LỚP : CNSH K39A1 (DA1366A1)
Báo cáo chuyên đề vi sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo chuyên đề vi sinh - Người đăng: tansi741151
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Báo cáo chuyên đề vi sinh 9 10 18