Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo chuyển động bằng phản lực

Được đăng lên bởi Đơn Giản
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1959 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nội dung


Nguyên tắc chuyển động bằng phản lực



Động cơ phản lực



Bài tập về định luật bảo toàn động
lượng

Định luật bảo toàn động lượng


Đối với một hệ kín,tổng động lượng của
hệ trước tương tác bằng tổng động
lượng của hệ sau tương tác:

 
P = P′

Máy bay phản lực hoạt động theo
nguyên tắc nào?

Nguyên tắc chuyển động bằng
phản lực:
Trong một hệ kín đứng yên,nếu có một phần
của hệ chuyển động theo một hướng,thì theo
định luật bảo toàn động lượng,phần còn lại của
hệ phải chuyển động theo hướng ngược lại!

Tại sao máy bay cáNh quạt lại không thể coi
là máy bay phản lực?

Khi cánh quạt
quay,do cấu tạo
xoắn của nó mà một
luồng không khí bị
đẩy về phía sau với
vận tốc lớn.Theo
Định luật III
Newton,phản lực do
luồng khí tác dụng
lên cánh quạt sẽ đẩy
máy bay về phía
trước tạo ra lực
kéo!

Máy bay cánh quạt


Click to edit Master text styles



Second level



Third level


Fourth level


Fifth level

Chúng không giống nhau!
Nguyên tắc chuyển động bằng phản lực có
điểm khác là: Động cơ máy bay phản lực
phụt một khối lượng khí, một phần của hệ
ra phía sau thì máy bay,phần còn lại của hệ,
chuyển động về phía trước.

Máy bay phản lực muốn hoạt động được thì cần
hút không khí từ bên ngoài để đốt cháy nhiên liệu

Có thể dùng máy bay phản lực để thám hiểm vũ trụ được
không?

Không gian ngoài vũ trụ là chân
không, không có không khí

Sử dụng tên lửa!

Tên lửa cũng là một loại động cơ phản lực!
Tên lửa vũ trụ có
thể hoạt động cả
trong vũ trụ chân
không,vì ngoài nhiên
liệu, tên lửa còn
mang theo cả chất
ôxy hoá.

Trong thực tế có rất nhiều chuyển động dựa
trên nguyên tắc này

Phóng vệ tinh

Hệ thống phòng thủ tên lửa

Chuyển động của mực biển trong lòng
đại dương

Chuyển động của đèn trời

Bài toán về
định luật bảo toàn động lượng


Tổng động lượng của hệ kín bằng 0



Tổng động lượng của hệ kín khác 0 và P1
cùng phương với P2



Tổng động lượng của hệ kín khác 0 và P1
không cùng phương với P2

Định luật bảo toàn động lượng có nhiều
ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống cũng
như trong kỹ thuật!

...
Nội dung
Nguyên tắc chuyển động bằng phản lực
Động cơ phản lực
Bài tập về định luật bảo toàn động
lượng
Báo cáo chuyển động bằng phản lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo chuyển động bằng phản lực - Người đăng: Đơn Giản
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Báo cáo chuyển động bằng phản lực 9 10 114