Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo đồ án CTMT

Được đăng lên bởi congacon1
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 837 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo thực hành Cấu trúc máy tính

GVHD: Trương Minh Huy
Báo Cáo Thực Hành Cấu Trúc Máy Tính

Nội Dung Thực Hành



Tùy chỉnh một số thành phần của HĐH Window thông qua Registry



Sử dụng phần mềm Ghost để sao lưu và phục hồi dữ liệu máy tính. Tạo đĩa
USB Hirrent Boot.



Sử dụng phần mềm Active partition Recovery để phục hồi phân vùng đĩa
cứng bị format/ phục hồi file bị xóa.



Tìm hiểu các thành phần bên trong của máy tính, trên Main Board và tính
năng của chúng



Tìm hiểu về card đồ họa máy tính



Tháo và lắp ráp một máy Desktop hoàn chỉnh

Trang: 1

Báo cáo thực hành Cấu trúc máy tính

GVHD: Trương Minh Huy
Báo Cáo Thực Hành Cấu Trúc Máy Tính

Phần 1: Tuỳ Chỉnh Thành Phần HĐH
I. Enable_Disable Task Manager in Windows 7
Mô Tả

Task Manager cung cấp thông tin về các ứng dụng đang chạy trên hệ thống của bạn,
các quy trình và bộ nhớ được sử dụng hoặc dữ liệu khác về những quy trình và thống
kê về bộ nhớ và bộ xử lý.
Tắt-Mở Task Manager

Cách 1:
Vào thanh Start -> Run -> gõ Gpedit.msc

Chạy theo đường dẫn: User Configuration -> Administrative Templates -> System ->
Ctrl+Alt+Del Options and open Remove Task Manager

Trang: 2

Báo cáo thực hành Cấu trúc máy tính

GVHD: Trương Minh Huy
Báo Cáo Thực Hành Cấu Trúc Máy Tính

Trong bảng Remove Task Manger: Chọn Enable nếu muốn mở Task Manger hoặc
Disable nếu muốn tắt Task Manger

Trang: 3

Báo cáo thực hành Cấu trúc máy tính

GVHD: Trương Minh Huy
Báo Cáo Thực Hành Cấu Trúc Máy Tính

Ví dụ khi chọn Disable thì khi mở TM sẽ hiện thông báo

Còn Khi Enable lại TM thì TM sẽ dc mở

Trang: 4

Báo cáo thực hành Cấu trúc máy tính

GVHD: Trương Minh Huy
Báo Cáo Thực Hành Cấu Trúc Máy Tính

Cách 2:
Vào Run gõ cmd và Open cmd lên

Ở cửa sổ smd gõ:
Để Tắt Task Manager:



REG add HKCU\Software\M icrosoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Sys tem /v DisableTaskMgr /t
REG_DWORD /d 1 /f

Để Mở Task Manager:



REG add HKCU\Software\M icrosoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Sys tem /v DisableTaskMgr /t
REG_DWORD /d 0 /f

Trang: 5

Báo cáo thực hành Cấu trúc máy tính

GVHD: Trương Minh Huy
Báo Cáo Thực Hành Cấu Trúc Máy Tính

Ví dụ khi ta bật TM

Cách 3:
Vào Run gõ regedit

Chạy theo đường dân: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies

Trang: 6

Báo cáo thực hành Cấu trúc máy tính

GVHD: Trương Minh Huy
Báo Cáo Thực Hành Cấu Trúc Máy Tính

\System and locate DisableTaskMgr để mở cửa sổ

Mở DisableTaskMgr và thay đổi giá trị:


Để Disable Task Manager:
Thay đổi mục value data thành 1
...
Báo Cáo Th c Hành C u Trúc Máy Tính
Ni Dung Thc Hành
Tùy chỉnh một số thành phần của HĐH Window thông qua Registry
Sử dụng phần mềm Ghost để sao lưu và phục hồi dữ liệu máy tính. Tạo đĩa
USB Hirrent Boot.
Sử dụng phần mềm Active partition Recovery để phục hồi phân vùng đĩa
cứng bị format/ phục hồi file bị xóa.
Tìm hiểu các thành phần bên trong của máy tính, trên Main Board và tính
năng của chúng
Tìm hiểu về card đồ họa máy tính
Tháo và lắp ráp một máy Desktop hoàn chỉnh
Trang: 1
Báo cáo thực hành Cấu trúc máy tính GVHD: Trương Minh Huy
Báo cáo đồ án CTMT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo đồ án CTMT - Người đăng: congacon1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Báo cáo đồ án CTMT 9 10 524