Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 06 tháng đầu năm 2014 Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Hải sản Hồng Hải

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 890 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 06 tháng đầu năm 2014
Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Hải sản Hồng Hải
MỤC LỤC

MỤC LỤC................................................................................................................
DANH MỤC CÁC HÌNH.......................................................................................
DANH MỤC CÁC BẢNG...................................................................................
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT........................................................................
I. THÔNG TIN CHUNG.......................................................................................
1.1 Thông tin liên lạc...........................................................................................................
1.2 Địa điểm hoạt động........................................................................................................
1.3 Tính chất và quy mô hoạt động.....................................................................................
1.4 Nhu cầu nguyên liệu và nhiên liệu................................................................................

II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG......................................
2.1 Ô nhiễm nước thải........................................................................................................
2.1.1 Nước thải sinh hoạt....................................................................................................
2.1.2 Nước mưa chảy tràn...................................................................................................
2.2 Ô nhiễm chất thải rắn..................................................................................................
2.2.1 Chất thải rắn sinh hoạt...............................................................................................
2.2.2 Chất thải nguy hại......................................................................................................
2.3 Ô nhiễm khí thải và tiếng ồn......................................................................................
2.3.1 Ô nhiễm khí thải.........................................................................................................
2.3.2 Ô nhiễm tiếng ồn........................................................................................................
2.3.3 Nguồn phát sinh các nguồn thải khác.......................................................................

III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ĐANG THỰC ...
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 06 tháng đầu năm 2014
Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Hải sản Hồng Hải
MỤC LỤC
MỤC LỤC................................................................................................................
DANH MỤC CÁC HÌNH.......................................................................................
DANH MỤC CÁC BẢNG...................................................................................
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT........................................................................
I. THÔNG TIN CHUNG.......................................................................................
1.1 Thông tin liên lạc...........................................................................................................
1.2 Địa điểm hoạt động........................................................................................................
1.3 Tính chất và quy mô hoạt động.....................................................................................
1.4 Nhu cầu nguyên liệu và nhiên liệu................................................................................
II. CÁC NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG......................................
2.1 Ô nhiễm nước thải........................................................................................................
2.1.1 Nước thải sinh hoạt....................................................................................................
2.1.2 Nước mưa chảy tràn...................................................................................................
2.2 Ô nhiễm chất thải rắn..................................................................................................
2.2.1 Chất thải rắn sinh hoạt...............................................................................................
2.2.2 Chất thải nguy hại......................................................................................................
2.3 Ô nhiễm khí thải và tiếng ồn......................................................................................
2.3.1 Ô nhiễm khí thải.........................................................................................................
2.3.2 Ô nhiễm tiếng ồn........................................................................................................
2.3.3 Nguồn phát sinh các nguồn thải khác.......................................................................
III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ĐANG THỰC HIỆN ĐỂ XỬ CÁC
TÁC ĐỘNG MÔITRƯỜNG TIÊU CỰC KẾT QUẢ ĐO ĐẠC,
PHÂN TÍCH , LẤY MẪU ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG
.................................................................................................................................
3.1. Các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường...............................
3.1.1. Biện pháp xử lý nước thải.........................................................................................
3.1.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn.............................................................
3.1.3. Các biện pháp giảm thiểu xử lý các tác động gây ô nhiễm của khí thải
tiếng ồn ..............................................................................................................................
Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Thảo Nguyên Xanh
Địa chỉ: 158 Nguyễn Văn Thủ, P.ĐaKao, Q1, TP.HCM
1
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 06 tháng đầu năm 2014 Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Hải sản Hồng Hải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 06 tháng đầu năm 2014 Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Hải sản Hồng Hải - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ 06 tháng đầu năm 2014 Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Hải sản Hồng Hải 9 10 741