Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo hóa hữu cơ

Được đăng lên bởi Du Ng
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 183 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 2: PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH CÁC NGUYÊN TỐ TRONG MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU
CƠ
Thí nghiệm 1: Xác định Cacbon bằng phương pháp Cacbon hóa.

1.Dự đoán màu của ngọn lửa:
Ngọn lửa màu vàng cam (có khói đen thoát ra).
1.Viết phương trình phản ứng cháy:
C12H22O11 + 12 O2 -------> 12 CO2 + 11 H2O
2 C6H6 + 15 O2 -----> 12 CO2 + 6 H2O

...
BÀI 2: PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH CÁC NGUYÊN TỐ TRONG MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU
Thí nghiệm 1: Xác định Cacbon bằng phương pháp Cacbon hóa.
1.Dự đoán màu của ngọn lửa:
Ngọn lửa màu vàng cam (có khói đen thoát ra).
1.Viết phương trình phản ứng cháy:
C12H22O11 + 12 O2 -------> 12 CO2 + 11 H2O
2 C6H6 + 15 O2 -----> 12 CO2 + 6 H2O
báo cáo hóa hữu cơ - Người đăng: Du Ng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
báo cáo hóa hữu cơ 9 10 110