Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo khoa học

Được đăng lên bởi congchuamuadongamap93
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1304 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành bài nghiên cứu khoa học này, em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình
của thầy giáo Mai Quang Sơn cùng toàn thể các thầy, cô giáo trong Trường cao đẳng
sư phạm Đak Lak, các đồng chí trong BGH, các đồng chí giáo viên Trường tiểu học
Nguyễn Văn Bé - Huyện KrôngPak - tỉnh ĐakLak tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ
em hoàn thành đề tài khoa học.
Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới các thầy, cô giáo Trường cao đẳng sư phạm
ĐakLak. Đặc biệt là thầy Mai Quang Sơn người đã trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ em
hoàn thành bài nghiên cứu này.
Đây là bài nghiên cứu khoa học đầu tiên, mặc dù em đã rất cố gắng song không thể
không có những thiếu sót. Kính mong thầy cùng các bạn đóng góp ý kiến để bài
nghiên cứu khoa học này ngày càng hoàn thiện hơn.
Em xin trân thành cảm ơn!
Đak Lak, Tháng … năm 20…

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

- 00-

PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài
Bậc tiểu học được coi là “ Bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc
dân, có nhiệm vụ xây dựng và phát triển tình cảm đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ và
thể chất của trẻ em, nhằm hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển toàn diện
nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa” (Điều 2- Luật phổ cập giáo dục
tiểu học). Điều đó cho thấy rằng, những gì được hình thành ở bậc Tiểu học sẽ theo
suốt cuộc đời mỗi con người và rất khó thay đổi, khó hình thành lại. Vì thế những gì
trẻ em không đạt được ở bậc học này khó có thể bù đắp được ở bậc học sau. Hiện
nay không chỉ riêng ở Việt Nam mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều quan tâm
đặc biệt đến giáo dục tiểu học, vì đây chính là bậc học xây dựng nền tảng vững chắc
và chi phối hướng phát triển toàn bộ nhân cách của cả đời người.
Với vị trí và tầm quan trọng của bậc tiểu học như vậy lên việc dạy học, giáo
dục ở bậc học này có ý nghĩa đặc biệt, trong đó phải kể đến vai trò của người giáo
viên với việc giảng dạy các môn học.
Trong tất cả các môn học ở bậc tiểu học, tiếng việt là môn đặc biệt quan
trọng không thể thiếu đối với các em. Vì ngôn ngữ chính là phương tiện giao tiếp
đặc trưng của loài người. Ngôn ngữ là công cụ tổ chức quá trình tư duy phát triển,
và là phương tiện bộc lộ tư duy, biểu hiện tâm trạng tình cảm.
Dạy môn Tiếng Việt đang là vấn đề được nhà trường, các nhà nghiên cứu và
toàn xã hội quan tâm. Biết đọc là biết thêm một công cụ mới để học tập, để giao
tiếp, để nắm bắt được mọi thông tin diễn ra hằng ngày trong xã hội. Tập đọc là
phương tiện để học sinh tiếp nhận tri thức của loài người. Nó góp phần quan trọng
vào việc thực hiện mục tiêu chung c...
LỜI CẢM ƠN
 !
"#$%&'()$#*$+,+-.
/0$12+345$12$6,+-
789:3;<5=>+*?<@0/A=B 
AC
DE+F+GB-H(I$#*$,+-./
0CJ=B#%&'(-+KILM 
C
FB#JL)+NOP*
*QRKQC>2#)$/QQSK
=(C
Em xin trân thành cảm ơn!
0,$T:UVT

78,W515/
- 0 -
0
Báo cáo khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo khoa học - Người đăng: congchuamuadongamap93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Báo cáo khoa học 9 10 819