Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH CÔNG NHẬN DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM HỌC 2014 – 2015

Được đăng lên bởi khtnchiengdong
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 552 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Chiềng Đông, ngày 13 tháng 05 năm 2015

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH CÔNG NHẬN
DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC
NĂM HỌC 2014 – 2015
Tổ Khoa học Tự nhiên – Trường THCS Chiềng Đông
Năm học 2014 - 2015 vừa qua tập thể giáo viên tổ Khoa học Tự nhiên
Chiềng Đông đã nỗ lực phấn đấu và đã đạt được những thành tích đáng khích lệ.
Tổ Khoa học Tự nhiên xin báo cáo thành tích mà tổ đã đạt được trong năm học vừa
qua với các nội dung sau:
I. Sơ lược đặc điểm, tình hình:
1. Đặc điểm tình hình.
* Những thuận lợi:
- Tổ Khoa học Tự nhiên của trường Trung học cơ sở Chiềng Đông gồm có
10 thành viên. 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và vượt chuẩn, trong đó: Đại
học: 6 đ/c; Cao đẳng: 4 đ/c.
- Đảng viên: 7 đồng chí
- Nữ: 9 đ/c
- Dân tộc: 2 đ/c
- Tổ Khoa học Tự nhiên luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc, sự chỉ đạo sát
sao của Chi bộ, Ban giám hiệu và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
- Đa số giáo viên trong tổ trẻ, khoẻ, nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ, tận tâm,
tận tụy với công việc được giao, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng.
- Đa số giáo viên trong tổ đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp nên đã
có kinh nghiệm trong giảng dạy. Kết thúc năm học 2014 - 2015 tổ có số lượng giáo
viên dạy giỏi các cấp cụ thể như sau:
+ Cấp huyện: 1 giáo viên.
+ Cấp trường: 5 giáo viên
- GV trong tổ được phân công giảng dạy đúng chuyên ngành đào tạo nên
thuận lợi trong công tác chuyên môn.
- Cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học tương đối đầy đủ đảm bảo cho công tác
dạy và học có hiệu quả.
1

- GV được phân công làm công tác chủ nhiệm nhiệt tình, thường xuyên quan
tâm, sát sao tới lớp.
* Khó khăn
- Đội ngũ GV trong tổ còn trẻ cả về tuổi đời cũng như tuổi nghề nên chưa có
nhiều kinh nghiệm trong việc giáo dục học sinh cá biệt của lớp.
2. Chức năng, nhiệm vụ được giao.

STT

Họ và tên

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Trần Thị Thân
Quàng Thị Xum
Trần Thị Thu
Hoàng Thị Xôm Mai
Lê Văn Toản
Đoàn Thị Thu Bình
Nguyễn Thị Kim Dung
Lừ Thị Việt Hà
Lê Thị Tuyết
Trần Thị Hoài Thu

Nhiệm vụ được giao về giảng dạy và công
tác kiêm nghiệm.
Dạy toán 6, TC toán 6; Tổ trưởng
Dạy lý 6b, 7, 8, 9; Chủ nhiệm 8c
Dạy sinh 6, hóa 9; Chủ nhiệm 6c
Dạy toán 9, TC toán 9; Chủ tịch CĐ trường
Dạy hóa 8, sinh 9; Chủ nhiệm 8b
Dạy công nghệ 6, 7, 8, 9
Dạy địa 6, sinh 7, 8; Chủ nhiệm 7a
Dạy toán 8, TC toán 8, lý 6a
Dạy địa 7, 8, 9; Chủ nhiệm 9c; Tổ phó
Dạy toán 7, TC toán 7, lý 6c

II. Những thành tích đã đạt được của tổ Khoa học Tự ...
UBND HUYỆN YÊN CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Chiềng Đông, ngày 13 tháng 05 năm 2015
BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH CÔNG NHẬN
DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC
NĂM HỌC 2014 – 2015
Tổ Khoa học Tự nhiên – Trường THCS Chiềng Đông
Năm học 2014 - 2015 vừa qua tập thể giáo viên tổ Khoa học T nhiên
Chiềng Đông đã nỗ lực phấn đấu đã đạt được những thành tích đáng khích lệ.
Tổ Khoa học Tự nhiên xin báo cáo thành tích mà tổ đã đạt được trong năm học vừa
qua với các nội dung sau:
I. Sơ lược đặc điểm, tình hình:
1. Đặc điểm tình hình.
* Những thuận lợi:
- Tổ Khoa học Tự nhiên của trường Trung học sở Chiềng Đông gồm
10 thành viên. 100% giáo viên trình độ đạt chuẩn vượt chuẩn, trong đó: Đại
học: 6 đ/c; Cao đẳng: 4 đ/c.
- Đảng viên: 7 đồng chí
- Nữ: 9 đ/c
- Dân tộc: 2 đ/c
- Tổ Khoa học Tự nhiên luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc, sự chỉ đạo sát
sao của Chi bộ, Ban giám hiệu và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
- Đa số giáo viên trong tổ trẻ, khoẻ, nhiệt nh, yêu nghề mến trẻ, tận tâm,
tận tụy với công việc được giao, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng.
- Đa số giáo viên trong tổ đã đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp nên đã
có kinh nghiệm trong giảng dạy. Kết thúc năm học 2014 - 2015 tổ có số lượng giáo
viên dạy giỏi các cấp cụ thể như sau:
+ Cấp huyện: 1 giáo viên.
+ Cấp trường: 5 giáo viên
- GV trong tổ được phân công giảng dạy đúng chuyên ngành đào tạo n
thuận lợi trong công tác chuyên môn.
- Cơ sở vật chấtđồ dùng dạy học tương đối đầy đủ đảm bảo cho công tác
dạy và học có hiệu quả.
1
BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH CÔNG NHẬN DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM HỌC 2014 – 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH CÔNG NHẬN DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM HỌC 2014 – 2015 - Người đăng: khtnchiengdong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH CÔNG NHẬN DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM HỌC 2014 – 2015 9 10 620