Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 2: KHẢO SÁT CÁC ĐỊNH LUẬT ĐỘNG LỰC HỌC TỊNH TIẾN TRÊN ĐỆM KHÔNG KHÍ

Được đăng lên bởi Thieu Nguyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1545 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO THỰC HÀNH
BÀI 2: KHẢO SÁT CÁC ĐỊNH LUẬT ĐỘNG LỰC HỌC TỊNH TIẾN
TRÊN ĐỆM KHÔNG KHÍ
1. Mục đích
- Kĩ năng sử dụng và khai thác thiết bị đệm không khí và các phụ kiện
- Khảo sát một số định luật động lực học trên đệm khí
2. Dụng cụ
- Đệm không khí có gần thước thẳng milimet
- Bơm nén khí cùng ống dẫn
- Hai xe trượt cùng các quả gia trọng
- Hai máy đo thời gian tự động hiện số
- Hai đầu cảm biến quang điện hồng ngoại
- Chi tiết tạo va chạm mềm và va chạm đần hồi
3. Tiến trình thí nghiệm
3.1. Định luật I Newton
Trong thí nghiệm này chỉ dùng 1 xe:
- Để khoảng cách giữa 2 đầu cảm biến là 40cm.
- Bật công tắc cho máy nén khí hoạt động, chỉnh tốc độ thổi khí vừa phải.
- Điều chỉnh 2 vít thăng bằng V 1 và V2 sao cho hộp H nằm ngang (H nằm ngang
nếu ta bỏ tay không giữ thì xe luôn đứng yên, không bị trôi).
- Kéo xe ra khỏi khoảng giữa Đ1, Đ2. Bật công tắc của 2 máy đo thời gian T 1, T2;
bấm nút “RESET” trên 2 máy để chuyển về sso “0” các chỉ thị số trên “mắt” máy.
- Đẩy nhẹ xe cho xe chạy qua 2 đầu cảm biến Đ 1, Đ2. Đọc thời gian chuyển động
của xe trên 2 máy đo thời gian và ghi vào bảng 1.
3.2. Định luật bảo toàn động lượng
3.2.1. Va chạm đàn hồi
- Gắn bộ phận tạo va chạm đần hồi vào đầu 2 xe.
- Đặt khoảng cách 2 đầu cảm biến là 40cm, 2 xe đặt nằm ngoài khoảng đó.
- 2 tay đẩy nhẹ để 2 xe chuyển động ngược chiều nhau và va chạm nhau trong
khoảng cách Đ1, Đ2. Khi 2 xe đi qua 2 đầu cảm biến thì ở cửa hiện số của máy đo thời
'
'
gian sẽ hiện lên thời gian t1, t2. Để đo tiếp thời gian t1 , t 2 thì 2 xe vừa đi qua 2 đầu

cảm biến cần nhanh chóng bấm nút “RESET” trên 2 máy đo thời gian t1  t1' , t 2  t 2' .
Ghi kết quả vào bảng 2, sau đó lặp lại thí nghiệm thêm 3 lần nữa.
3.2.2. Va chạm mềm
- Tháo bộ phận va chạm đàn hồi ra khỏi 2 xe và gắn vào bộ phận va chạm mềm.

- Để 2 xe nằm ngoài khoảng Đ1, Đ2 và cho chúng va chạm mềm trong đoạn Đ1,
Đ2. Mọi thao tác với 2 máy đo thời gian tương tự như các thì nghiệm trên và
kết quả đo ghi vào bảng 3.
4. Kết quả thí nghiệm và xử lí số liệu
Bảng 1:
Đại lượng
Lần thí nghiệm
1
2
3
4

t1 (s)

t 2 (s)

i  t1 / t 2



0.014
0.015
0.014
0.022

0.015
0.016
0.013
0.021

0.933
0.938
1.077
1.048

0.999

t1
Đối chiếu  với hệ thức  1 , ta thấy: Định luật I Newton được nghiệm đúng.
t2
Bảng 2:
Đ.L
Lần
TN
1
2
3
4

'

t1

t1

0.014
0.016
0.022
0.014

0.016
0.014
0.028
0.016

1/ t1  1/ t '1

15/112
15/112
25/308
15/112

Đối chiếu  với hệ thức

'

t2

t2

1/ t 2  1/ t

0.015
0.014
0.027
0.012

0.015
0.016
0.023
0.019

2/15
15/112
50/6...
BÁO CÁO THỰC HÀNH
BÀI 2: KHẢO SÁT CÁC ĐỊNH LUẬT ĐỘNG LỰC HỌC TỊNH TIẾN
TRÊN ĐỆM KHÔNG KHÍ
1. Mục đích
- Kĩ năng sử dụng và khai thác thiết bị đệm không khí và các phụ kiện
- Khảo sát một số định luật động lực học trên đệm khí
2. Dụng cụ
- Đệm không khí có gần thước thẳng milimet
- Bơm nén khí cùng ống dẫn
- Hai xe trượt cùng các quả gia trọng
- Hai máy đo thời gian tự động hiện số
- Hai đầu cảm biến quang điện hồng ngoại
- Chi tiết tạo va chạm mềm và va chạm đần hồi
3. Tiến trình thí nghiệm
3.1. Định luật I Newton
Trong thí nghiệm này chỉ dùng 1 xe:
- Để khoảng cách giữa 2 đầu cảm biến là 40cm.
- Bật công tắc cho máy nén khí hoạt động, chỉnh tốc độ thổi khí vừa phải.
- Điều chỉnh 2 vít thăng bằng V
1
V
2
sao cho hộp H nằm ngang (H nằm ngang
nếu ta bỏ tay không giữ thì xe luôn đứng yên, không bị trôi).
- Kéo xe ra khỏi khoảng giữa Đ
1
, Đ
2
. Bật công tắc của 2 máy đo thời gian T
1
, T
2
;
bấm nút “RESET” trên 2 máy để chuyển về sso “0” các chỉ thị số trên “mắt” máy.
- Đẩy nhẹ xe cho xe chạy qua 2 đầu cảm biến Đ
1
, Đ
2
. Đọc thời gian chuyển động
của xe trên 2 máy đo thời gian và ghi vào bảng 1.
3.2. Định luật bảo toàn động lượng
3.2.1. Va chạm đàn hồi
- Gắn bộ phận tạo va chạm đần hồi vào đầu 2 xe.
- Đặt khoảng cách 2 đầu cảm biến là 40cm, 2 xe đặt nằm ngoài khoảng đó.
- 2 tay đẩy nhẹ để 2 xe chuyển động ngược chiều nhau và va chạm nhau trong
khoảng cách Đ
1
, Đ
2
. Khi 2 xe đi qua 2 đầu cảm biến thì ở cửa hiện số của máy đo thời
gian sẽ hiện lên thời gian t
1
, t
2
. Để đo tiếp thời gian
' '
1 2
t ,t
thì 2 xe vừa đi qua 2 đầu
cảm biến cần nhanh chóng bấm nút “RESET” trên 2 máy đo thời gian
' '
1 1 2 2
t t ,t t
.
Ghi kết quả vào bảng 2, sau đó lặp lại thí nghiệm thêm 3 lần nữa.
3.2.2. Va chạm mềm
- Tháo bộ phận va chạm đàn hồi ra khỏi 2 xe và gắn vào bộ phận va chạm mềm.
BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 2: KHẢO SÁT CÁC ĐỊNH LUẬT ĐỘNG LỰC HỌC TỊNH TIẾN TRÊN ĐỆM KHÔNG KHÍ - Trang 2
BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 2: KHẢO SÁT CÁC ĐỊNH LUẬT ĐỘNG LỰC HỌC TỊNH TIẾN TRÊN ĐỆM KHÔNG KHÍ - Người đăng: Thieu Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 2: KHẢO SÁT CÁC ĐỊNH LUẬT ĐỘNG LỰC HỌC TỊNH TIẾN TRÊN ĐỆM KHÔNG KHÍ 9 10 866