Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực hành mổ cá sinh học 8

Được đăng lên bởi thinhanhhp2010
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1065 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phßng gd &®t tiªn l÷
Trêng thcs ng« quyÒn
Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt
nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THÍ NGHIỆM: MỔ VÀ QUAN SÁT
CẤU TẠO NGOÀI, CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ
(Sinh 7: Tiết … Bài 32: Thực hành: Mổ cá )
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Nhận dạng được 1 số nội quan của cá trên mẫu mổ
- Phân tích vai trò của các cơ quan trong đời sống của cá
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng mổ động vật có xương sống
3. Thái độ: Giáo dục kỉ luật, ý thức vệ sinh
II. Chuẩn bị:
1. Dụng cụ:
- Bộ đồ mổ: dao, kéo(lớn, nhỏ), kẹp, kim nhọn, đinh ghim, khay mổ.
- Kính lúp cầm tay
- Khăn lau
2. Vật mẫu: cá chép(giếc)
3. Tranh vẽ: cấu tạo trong cá chép.
III. Một số quy tắc an toàn khi làm thí nghiệm.
- Dụng cụ, mẫu vật không để sát mép bàn
- Hướng mũi kéo lên tránh hỏng nội quan.
- Dùng kim mũi mác lậ để quan sát nội quan.
Báo cáo thực hành mổ cá sinh học 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực hành mổ cá sinh học 8 - Người đăng: thinhanhhp2010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Báo cáo thực hành mổ cá sinh học 8 9 10 651