Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập công nghệ thiết bị trong nhà máy

Được đăng lên bởi An Nguyễn
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 691 lần   |   Lượt tải: 4 lần
LỜI MỞ ĐẦU

Tại Việt Nam, các ngành công nghiệp đang phát triển và chiếm tỷ trọng lớn đóng
góp vào kinh tế đất nước. Những nhà máy, xí nghiệp sản xuất là động lực cho định hướng
công nghiệp hóa-hiện đại hóa trong tầm nhìn đến năm 2020.
Ngành sản xuất thiết bị, hóa chất đã và đang phát triển mạnh mẽ, có sức ảnh hưởng đến
sự phát triển kinh tế của cả nước. Tuy nhiên, vấn đề môi trường của ngành đang được
quan tâm mạnh mẽ từ phía Nhà nước và người dân.
Với vị trí là một sinh viên môi trường, việc tiếp cận các nhà máy sản xuất, các hệ
thống, công nghệ sản xuất để tìm hiểu nguyên lý hoạt động, khả năng ô nhiễm là một
điều rất cần thiết.
Được đi thực tập kỹ thuật tại Công ty Cổ phần Supe photphat và hóa chất Lâm
Thao, một cơ sở rộng rãi, truyền thống phát triển lâu dài trên 50 năm, nhiều dây chuyền,
thiết bị đang hoạt động đã giúp em rất nhiều trong việc học tập và nghiên cứu của mình.
Việc quan sát và các dây chuyển đã giúp cho sinh viên có thể rút ra được nguyên lý, cấu
tạo hệ thống và những vấn đề môi trường. Cũng từ đây, chúng em có thể đánh giá được
mức độ ảnh hưởng đến khu dân cư, nguồn nước, nguồn đất xung quanh và đặc biệt là
công nhân Lao động.
Dưới đây là bản báo cáo thực tập bao gồm các phần chính sau:
Sơ đồ công nghệ, dây chuyền hoạt động của các quá trình trong nhà máy.
-

Thuyết minh công nghệ, các thiết bị chính có trong dây truyền.

-

Các vấn đề môi trường và phương án giải quyết.

Em xin chân thành cảm ơn Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Công ty Cổ
phần Supe photphat và hóa chất Lâm Thao, thầy Đinh Quang Hưng đã tạo điều kiện và
giúp chúng em hoàn thành kỳ thực tập này!
Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2014.

1

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHOPHAT VÀ HÓA
CHẤT LÂM THAO
I.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty Supe Phốt Phát và Hóa Chất Lâm Thao (trước kia là nhà máy Supe Phốt Phát
Lâm Thao), là một doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Hóa Chất Việt Nam được
khởi công xây dựng ngày 8/6/1959 trên diện tích 73ha thuộc địa bàn Thị xã Lâm Thao –
Tỉnh Phú Thọ. Ban đầu nhà máy hoạt động với 2 dây chuyền chính là: Dây chuyền Axit 1
– sản xuất axit sunfuric với năng suất 4 vạn tấn/ năm và Dây chuyền Supe 1 - sản xuất
Supe lân với năng suất 1 vạn tấn/ năm. Ngày 24/6/1962 nhà máy chính thức đi vào sản
xuất.
Qua 3 lần cải tạo, mở rộng: Đợt 1 (1973-1974) nâng công suất lên 175.000 tấn
lân/năm, đợt 2 (1980-1984) nâng công suất lên 300.000 tấn lân /năm, đợt 3 (1988-1992)
sản lượng đạt 500.000 tấn lân/năm. Đặc biệt trong 12 năm gần dây 1997 – ...
LỜI MỞ ĐẦU
Tại Việt Nam, các ngành công nghiệp đang phát triển chiếm tỷ trọng lớn đóng
góp vào kinh tế đất nước. Những nhà máy, xí nghiệp sản xuất là động lực cho định hướng
công nghiệp hóa-hiện đại hóa trong tầm nhìn đến năm 2020.
Ngành sản xuất thiết bị, hóa chất đã đang phát triển mạnh mẽ, sức ảnh ởng đến
sự phát triển kinh tế của cả nước. Tuy nhiên, vấn đề môi trường của ngành đang được
quan tâm mạnh mẽ từ phía Nhà nước và người dân.
Với vị trí một sinh viên môi trường, việc tiếp cận các nhà máy sản xuất, các hệ
thống, công nghệ sản xuất để tìm hiểu nguyên hoạt động, khả năng ô nhiễm một
điều rất cần thiết.
Được đi thực tập kỹ thuật tại Công ty C phần Supe photphat hóa chất Lâm
Thao, một sở rộng rãi, truyền thống phát triển lâu dài trên 50 năm, nhiều dây chuyền,
thiết bị đang hoạt động đã giúp em rất nhiều trong việc học tập và nghiên cứu của mình.
Việc quan sát các dây chuyển đã giúp cho sinh viên thể rút ra được nguyên lý, cấu
tạo hệ thống những vấn đề môi trường. Cũng từ đây, chúng em thể đánh giá được
mức độ ảnh hưởng đến khu dân cư, nguồn nước, nguồn đất xung quanh đặc biệt
công nhân Lao động.
Dưới đây là bản báo cáo thực tập bao gồm các phần chính sau:
Sơ đồ công nghệ, dây chuyền hoạt động của các quá trình trong nhà máy.
- Thuyết minh công nghệ, các thiết bị chính có trong dây truyền.
- Các vấn đề môi trường và phương án giải quyết.
Em xin chân thành cảm ơn Viện Khoa học Công nghệ Môi trường, Công ty Cổ
phần Supe photphat hóa chất Lâm Thao, thầy Đinh Quang Hưng đã tạo điều kiện
giúp chúng em hoàn thành kỳ thực tập này!
Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2014.
1
báo cáo thực tập công nghệ thiết bị trong nhà máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập công nghệ thiết bị trong nhà máy - Người đăng: An Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
báo cáo thực tập công nghệ thiết bị trong nhà máy 9 10 113