Ktl-icon-tai-lieu

Báo Cáo thực tập nhận thức

Được đăng lên bởi MInh Đức
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1064 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Thực Tập Nhận Thức

 SƠ ĐỒ VẬN HÀNH TRẠM BIẾN ÁP 110KV CÂU ĐỎ ( E12)

 SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỆN TỰ DÙNG DC ( TRẠM BIẾN ÁP 110 KV CẦU ĐỎ )

Sinh Viên thực hiện : Phạm Quốc Tiến - Lớp 03D4

trang - 1 -

Thực Tập Nhận Thức

 TRẠM BIẾN ÁP 110KV CÂU ĐỎ ( E12)

 MÁY BIẾN ÁP T2

Sinh Viên thực hiện : Phạm Quốc Tiến - Lớp 03D4

trang - 2 -

Thực Tập Nhận Thức

 TỦ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM

Sinh Viên thực hiện : Phạm Quốc Tiến - Lớp 03D4

trang - 3 -

Thực Tập Nhận Thức

 DAO CÁCH LY

 MÁY CẮT KHÍ SF6

Sinh Viên thực hiện : Phạm Quốc Tiến - Lớp 03D4

trang - 4 -

Thực Tập Nhận Thức

 ĐƯỜNG DÂY 110 KV VỀ TRẠM

 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Sinh Viên thực hiện : Phạm Quốc Tiến - Lớp 03D4

trang - 5 -

Thực Tập Nhận Thức

-Cơ cấu nâng hạ ruột MBA

- Máy lọc dầu MBA thế hệ mới ( Nhật )

 CÔNG ĐOẠN THÁO GIẤY CÁCH ĐIỆN THỦ CÔNG

 QUẤN DÂY MÁY BIẾN

Sinh Viên thực hiện : Phạm Quốc Tiến - Lớp 03D4

trang - 6 -

Thực Tập Nhận Thức

 KIỂM TRA SỰ PHÓNG ĐIỆN CỦA MÁY BIẾN ÁP

 CÁCH SẮP XẾP CÁC LÕI THÉP
Sinh Viên thực hiện : Phạm Quốc Tiến - Lớp 03D4

trang - 7 -

Thực Tập Nhận Thức



QUẤN DÂY

Sinh Viên thực hiện : Phạm Quốc Tiến - Lớp 03D4

trang - 8 -

Thực Tập Nhận Thức

 KIỂM TRA VÀ LẮP RÁP

 NHÀ MÁY PHÁT ĐIỆN CẦU ĐỎ

Sinh Viên thực hiện : Phạm Quốc Tiến - Lớp 03D4

trang - 9 -

Thực Tập Nhận Thức

 SƠ ĐỒ NHẤT THỨ TRẠM PHÁT ĐIỆN CẦU ĐỎ ( T10)

 ĐỘNG CƠ CHẠY MÁY PHÁT

 ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU DÙNG ĐỂ KÍCH TỪ

Sinh Viên thực hiện : Phạm Quốc Tiến - Lớp 03D4

trang - 10 -

Thực Tập Nhận Thức

-STATO VÀ ROTO

- TỦ ĐIỀU KHIỂN

HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU

Sinh Viên thực hiện : Phạm Quốc Tiến - Lớp 03D4

trang - 11 -

Thực Tập Nhận Thức

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
ĐẠI CƯƠNG VỀ AN TOÀN ĐIỆN
TRẠM BIẾN ÁP 110KV E12
CÔNG TY CƠ ĐỊỆN MIỀN TRUNG
NHÀ MÁY PHÁT ĐIỆN CẦU ĐỎ
MỤC LỤC

Sinh Viên thực hiện : Phạm Quốc Tiến - Lớp 03D4

trang - 12 -

Thực Tập Nhận Thức

Sinh Viên thực hiện : Phạm Quốc Tiến - Lớp 03D4

trang - 13 -

...
Thực Tập Nhận Thức
SƠ ĐỒ VẬN HÀNH TRẠM BIẾN ÁP 110KV CÂU ĐỎ ( E12)
SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỆN TỰ DÙNG DC ( TRẠM BIẾN ÁP 110 KV CẦU ĐỎ )
Sinh Viên thực hiện : Phạm Quốc Tiến - Lớp 03D4
trang - 1 -
Báo Cáo thực tập nhận thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo Cáo thực tập nhận thức - Người đăng: MInh Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Báo Cáo thực tập nhận thức 9 10 384