Ktl-icon-tai-lieu

bảo vệ môi trường

Được đăng lên bởi kaidoka95-gmail-com
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 773 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CHỦ ĐỀ: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
Thành viên:Trịnh Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Ánh Sao
Vũ Hồng Quân, Lê Thị Xuân Quỳnh, Nguyễn Lân Quang

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CỦA NHÓM 11

Ô NHIỄM
MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

Ô NHIỄM
MÔI TRƯỜNG ĐẤT

ÔNHIỄMMÔITRƯỜ
NG

Ô NHIỄM
MÔI TRƯỜNG NƯỚC

-Ô-nhiễm-môi-trường

–là-sự-thay-đổi-

tính-chất-của-môi-trường,vi-phạm-tiêu
-chuẩn-môi-trường.-

*Nguyên nhân:
_Con người_
+Cuộc cách mạng công nghiệp
Xả Thải Không Xử Lý
Phá rừng

Chất thải nguy hại

Chiến tranh
Rất rất nhiều điều chúng ta
đang phá hủy trái đất

Nguyên nhân tự nhiên:

Bão nhiệt đới
Sóng thần

Núi lửa

Rác vũ trụ

Tác hại các bạn có nghĩ tới những gì chúng ta đã làm
hủy hoại môi trường?

Hủy hoại chúng sao?

Những rặng san hô tuyệt
đẹp này chúng ta đã làm
gì?

Bờ biển tuyệt đẹp này các bạn có
biết

Đang bị hủy hoại

Hãy cứu chúng tôi

Đã chết

Những cánh rừng nguyên sinh

Không chúng ta vẫn có thể
Cứu các loài sinh vật

Các
sao
khi chứng kiến điều
Tái tạo
hệbạn
sinh nghĩ
thái,phủ
xanh
cánhnày?
rừng,thu dọn rác thải

Có phải chúng ta đã đi quá xa?
Đã hủy hoại quá nhiều?
Quá ích kỷ?

Xây dựng nền công nghiệp bền vững

Làm sạch cơ bản
Xây dựng và tăng cường kiểm tra hệ thống
xử lý nước thải

Khử những chất thải rắn

Tăng cường kiểm soát sự phát thải như
kiểm tra sự thải khói, kiểm định kỹ thuật
máy móc

Nghiêm khắc xử lý các vi phạm về ô nhiễm
môitrường

_Hãy chung tay phủ xanh trái đất thân
yêu_

Cám ơn cô và các bạn
đã lắng nghe

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI NỘI DUNG THẢO LUẬN VỀ VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CỦA NHÓM 11
CHỦ ĐỀ: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
Thành viên:Trịnh Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Ánh Sao
Vũ Hồng Quân, Lê Thị Xuân Quỳnh, Nguyễn Lân Quang
bảo vệ môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bảo vệ môi trường - Người đăng: kaidoka95-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
bảo vệ môi trường 9 10 857