Ktl-icon-tai-lieu

BASICS OF PETROLOGY

Được đăng lên bởi Mọi Chuyện Đều Ổn
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1371 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THẠCH HỌC
(PETROLOGY)

THẠCH HỌC
Trình bày cơ bản về tính chất của
các nhóm đá.
Có 3 nhóm đá chính:
 Đá hỏa thành (igenous rock)
 Đá trầm tích (Sedimentary rock)
 Đá biến tính (Metamorphic rock)

ĐÁ HỎA THÀNH
(IGENOUS ROCK)
Có nguồn gốc từ hoạt động của núi lữa
• Là sản phẩm từ những magma nung chảy
(nguyên dung chất), tức là các chất lỏng rất
nóng ở sâu trong lòng đất, bị nguội và đông
đặc lại, hoặc phún trào ra rồi bị nguội và
đông đặc lại.
• Khi nguội, chúng kết tinh lại thành những hạt
có hình thể nhất định được gọi là tinh
khoáng.

ĐÁ HỎA THÀNH
(IGENOUS ROCK)

ĐÁ HỎA THÀNH
(IGENOUS ROCK)
Những nguyên dung chất (magma)
có thể được hình thành từ hai
nguyên nhân sau:
1. Những magma nằm sâu vào giữa
tầng thạch quyển thành những khối
nội thạch và được gọi là dung chùy
(batholite). Nguyên dung chất
nguội chậm và có đủ thời gian kết
tinh thành những tinh khoáng rõ
ràng như đá granite ở núi Bà Đen
(Tây Ninh), Định Quán...Đá được
hình thành kiểu này còn được gọi
là plutonic rocks.

ĐÁ HỎA THÀNH
(IGENOUS ROCK)
2. Phúng trào ra ngoài mặt đất từ
hoạt động của núi lữa tạo thành
những dung nham (lava). Chúng
ta có thể thấy sản phẩm dung
nham của núi lữa ở một vài
vùng cao nguyên miền trung
(Lâm Đồng, Daklak) và vùng
Long Khánh.
Do được phún trào ra bên ngoài
không khí nên các dung nham
bị nguội rất nhanh, không đủ
thời gian để kết tinh lại nên chỉ
tạo thành những tinh khoáng
nhỏ như basalt (basaltic
materials) ở Long Khánh,
Pleiku, Buôn Mê Thuộc.
Còn được gọi là volcanic rocks.

Carbonatite lava phún trào. Hình được chụp 1 tuần sau khi phún trào tại Oldoinyo
Lengai volcano.

ĐÁ HỎA THÀNH
(IGENOUS ROCK)
3.Nhóm thứ ba của đá
hoả thành mang đặc
tính trung gian giữa
plutonic và volcanic
hình thành ở những
chỗ chứa magma có
kích thước nhỏ, nằm
hơi cạn trong đất;
được gọi là
hypabyssal rocks.

ĐÁ HỎA LẬP
(IGENOUS ROCK)

Hoạt động núi lữa
Phun trào có thể gây ra vụ nổ, dòng dung nham, tro nóng
chảy, lở đất, lở tuyết, tro rơi xuống và lũ lụt.
Núi lửa phun trào đã được biết đến bằng sự tàn phá toàn bộ
khu rừng
Một núi lửa phun trào có thể gây ra sóng thần, lũ quét, động đất,
dòng bùn và đá rơi.

ĐÁ HỎA LẬP
(IGENOUS ROCK)

Núi lữa hoạt động giữa đại dương hình thành những đảo

ĐÁ HỎA LẬP
(IGENOUS ROCK)

Núi lữa và động đất
The Pacific Ring of Fire

Động đất mạnh ------ Sóng thần

Sóng do gió

Sóng do động đất

VÀI LOẠI TRONG NHÓM ĐÁ HỎA LẬP
(IGENOUS ROCK)

Andesite

Gabbro

Basalt

Granite

Diorite

Obsidian

VÀI LOẠI TRONG NHÓM ĐÁ HỎA LẬP
(IGENOUS ROCK)

P...
THẠCH HỌC
(PETROLOGY)
BASICS OF PETROLOGY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BASICS OF PETROLOGY - Người đăng: Mọi Chuyện Đều Ổn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
BASICS OF PETROLOGY 9 10 825