Ktl-icon-tai-lieu

BĐT và cực trị

Được đăng lên bởi hoang2011hl-gmail-com
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 763 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ADDMIN 1

Chuyên đề:
BẤT ĐẲNG THỨC
Tác giả : ADDMIN 1

sưu tập và biên soạn năm 2009
chỉnh sửa năm :2010

Chuc Moi Nguoi Thanh Cong
A- MỞ ĐẦU:
Bất đẳng thức là một trong những mảng kiến thức khó nhất của toán học phổ
thông .
Nhưng thông qua các bài tập về chứng minh bất đẳng thức học sinh hiểu kỹ và sâu
sắc hơn về giải và biện luận phương trình , bất phương trình ,về mối liên hệ giữa các
yếu tố
của tam giác về tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của một biểu thức. Trong quá trình
giải bài tập , năng lực suy nghĩ , sáng tạo của học sinh được phat triển đa dang và
phong phú
vì các bài tập về bất đẳng thức có cách giải không theo quy tắc hoặc khuôn mẫu nào
cả.
Nó đòi hỏi người đọc phải có cách suy nghĩ lôgic sáng tạo biết kết hợp kiến thức cũ
với kiến thức mới một cách lôgíc có hệ thống.
Cũng vì toán về bất đẳng thức không có cách giải mẫu , không theo một phương
pháp nhất định nên học sinh rât lúng túng khi giải toán về bất đẳng thức vì vậy học
sinh sẽ không biết bắt đầu từ đâu và đi theo hương nào .Do đó hầu hết học sinh
không biết làm toán về bất đẳng thứcvà không biết vận dụng bất đẳng thức để giải
quyết các loại bài tập khác.
Trong thực tế giảng dạy toán ở trường THCS việc làm cho học sinh biết chứng
minh bất đẳng thức và vận dụng các bất đẳng thức vào giải các bài tập có liên quan
là công việc rất quan trọngvà không thể thiếu được của người dạy toán ,thông qua
đó rèn luyện
Tư duy lôgic và khả năng sáng tạo cho học sinh .Để làm được điều đó người thầy
giáo phải cung cấp cho học sinh một số kiến thức cơ bản và một số phương pháp
suy nghĩ ban đầu về bất đẳng thức .
Chính vì lí do trên nên tôi tự tham khảo biên soạn chuyên đề bất đẳng thức nhằm
mục đích giúp học sinh học tốt hơn.

1

DANH MỤC CỦA CHUYÊN ĐỀ
S.t.t
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Nội dung

trang
1

Phần mở đầu
Nội dung chuyên đề
Các kiến thức cần lưu ý
Các phương pháp chứng minh bát đẳng thức
Phương pháp 1:dùng định nghiã
Phương pháp 2:dùng biến đổi tương đương
Phương pháp 3:dùng bất đẳng thức quen thuộc
Phương pháp 4:dùng tính chất bắc cầu
Phương pháp 5: dùng tính chấtbủa tỷ số
Phương pháp 6: dùng phương pháp làm trội
Phương pháp 7: dùmg bát đẳng thức tam giác
Phương pháp 8: dùng đổi biến
Phương pháp 9: Dùng tam thức bậc hai
Phương pháp 10: Dùng quy nạp toán học
Phương pháp 11: Dùng chứng minh phản chứng
Các bài tập nâng cao
Ứng dụng của bất dẳng thức
Dùng bất đẳng thức để tìm cực trị
Dùng bất đẳng thức để: giải phương trình hệ phương trình
Dùng bất đ...
ADDMIN 1
Chuyên đ ề:
BẤ T Đ ẲNG THỨC
Tác giả : ADDMIN 1
sưu tập và biên soạn năm 2009
chỉnh sửa năm :2010
Chuc Moi Nguoi Thanh Cong
A- MỞ Đ ẦU:
Bất đẳng thức là một trong những mảng kiến thức khó nhất của toán học phổ
thông .
Nhưng thông qua các bài tập về chứng minh bất đẳng thức học sinh hiểu kỹ và sâu
sắc hơn về giải và biện luận phương trình , bất phương trình ,về mối liên hệ giữa các
yếu tố
của tam giác về tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của một biểu thức. Trong quá trình
giải bài tập , năng lực suy nghĩ , sáng tạo của học sinh được phat triển đa dang và
phong phú
vì các bài tập về bất đẳng thức có cách giải không theo quy tắc hoặc khuôn mẫu nào
cả.
Nó đòi hỏi người đọc phải có cách suy nghĩ lôgic sáng tạo biết kết hợp kiến thức cũ
với kiến thức mới một cách lôgíc có hệ thống.
Cũng vì toán về bất đẳng thức không có cách giải mẫu , không theo một phương
pháp nhất định nên học sinh rât lúng túng khi giải toán về bất đẳng thức vì vậy học
sinh sẽ không biết bắt đầu từ đâu và đi theo hương nào .Do đó hầu hết học sinh
không biết làm toán về bất đẳng thứcvà không biết vận dụng bất đẳng thức để giải
quyết các loại bài tập khác.
Trong thực tế giảng dạy toán ở trường THCS việc làm cho học sinh biết chứng
minh bất đẳng thức và vận dụng các bất đẳng thức vào giải các bài tập có liên quan
là công việc rất quan trọngvà không thể thiếu được của người dạy toán ,thông qua
đó rèn luyện
Tư duy lôgic và khả năng sáng tạo cho học sinh .Để làm được điều đó người thầy
giáo phải cung cấp cho học sinh một số kiến thức cơ bản và một số phương pháp
suy nghĩ ban đầu về bất đẳng thức .
Chính vì lí do trên nên tôi tự tham khảo biên soạn chuyên đề bất đẳng thức nhằm
mục đích giúp học sinh học tốt hơn.
1
BĐT và cực trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BĐT và cực trị - Người đăng: hoang2011hl-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
BĐT và cực trị 9 10 127