Ktl-icon-tai-lieu

Bí quyết ôn thi Đại học môn Toán (TS. Nguyễn Ái Quốc)

Được đăng lên bởi holihani12
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 4499 lần   |   Lượt tải: 2 lần
www.VNMATH.com

BÍ QUYẾT ÔN THI MÔN TOÁN
Người trình bày: Tiến Sĩ Nguyễn Ái Quốc
Tr. Lê Hồng Phong

www.VNMATH.com

CẤU TRÚC ĐỀ THI NĂM 2009 VÀ 2010
I. PHẦN CHUNG
CÂU 1:
CÂU 2:
CÂU 3:
CÂU 4:
CÂU 5:

II. PHẦN RIÊNG (Chuẩn - Nâng cao)
CÂU 6:
CÂU 7:

www.VNMATH.com

CẤU TRÚC ĐỀ THI NĂM 2009 VÀ 2010
I. PHẦN CHUNG
CÂU 1: Hàm số + Bài toán liên quan đến ứng dụng
của đạo hàm và đồ thị hàm số
CÂU 2: PT-BPT-HPT-HBPT đại số hay lượng giác
CÂU 3: Giới hạn - Nguyên hàm - Tích phân
CÂU 4: Hình học không gian
CÂU 5: Bài toán tổng hợp: BĐT-GTLN-GTNNHPT-HBPT 2 ẩn

www.VNMATH.com

CẤU TRÚC ĐỀ THI NĂM 2009 VÀ 2010
II. PHẦN RIÊNG
CHUẨN:
CÂU 6a: PP tọa độ trong MP và trong KG
CÂU 7a: Phức-Tổ hợp-XS-BĐT-GTLNNN
NÂNG CAO:
CÂU 6b: PP tọa độ trong MP và trong KG
CÂU 7b: Phức-Tổ hợp-XS-BĐT-GTLNNN- Hàm b2/b1-Tiếp xúc-HPT Mũ và Logarit

www.VNMATH.com

ĐỀ MẪU
ĐỀ THI TSĐH NĂM 2010
MÔN TOÁN - BAN A

www.VNMATH.com

www.VNMATH.com

CHIẾN LƯỢC GIẢI ĐỀ THI
Lời khuyên trước khi giải đề:
1/ Dành 5-7 phút đọc kỹ đề thi
2/ Hình dung kỹ thuật giải cho mỗi câu
3/ Chọn câu giải theo thứ tự

www.VNMATH.com

CHIẾN LƯỢC GIẢI ĐỀ THI
Gợi ý một trình tự câu chọn
1/ Số phức
2/ Khảo sát Hàm số
3/ HPT mũ và logarit
4/ Tích phân - Giới hạn
5/ Hình học tọa độ
6/ Phương trình lượng giác
7/ Hình học không gian
8/ Phương trình hay hệ phương trình đại số
9/ Bất đẳng thức – Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.

www.VNMATH.com

CÁC BÀI TOÁN QUYẾT ĐỊNH
1/ Vẽ đồ thị hàm chứa GTTĐ
2/ Phương trình lượng giác
3/ PT - HPT chứa Căn, GTTĐ
4/ HPT bậc hai hai ẩn

www.VNMATH.com

CÁC BÀI TOÁN QUYẾT ĐỊNH
5/ Hình học tọa độ
6/ Tính thể tích của khối đa diện
7/ Chứng minh một BĐT-Tìm GTLN,
GTNN của một biểu thức

www.VNMATH.com

CÁC BÀI TOÁN CHƯA RA
1/ Giới hạn hàm số
2/ Nguyên hàm
3/ Tổ hợp và Xác suất
4/ Ba đường conic: Elipse, Hyperbole, Parabole

www.VNMATH.com

BÍ QUYẾT ÔN THI MÔN TOÁN
Người trình bày: TS. Nguyễn Ái Quốc

www.VNMATH.com

Chúc các em thi thành công!

...
QUYT ÔN THI MÔN TOÁN
Người
trình
bày: TiếnSĩ
NguyiQuc
Tr. Lê
Hng
Phong
www.VNMATH.com
Bí quyết ôn thi Đại học môn Toán (TS. Nguyễn Ái Quốc) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bí quyết ôn thi Đại học môn Toán (TS. Nguyễn Ái Quốc) - Người đăng: holihani12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bí quyết ôn thi Đại học môn Toán (TS. Nguyễn Ái Quốc) 9 10 228