Ktl-icon-tai-lieu

Bìa tập hóa học hữu cơ

Được đăng lên bởi Người Lật Dòng
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 17252 lần   |   Lượt tải: 38 lần
volcmttl@yahoo.com.vn – copyright © 2009

Tài liệu dành cho:

♣ Học sinh chuyên Hóa.
♣ Sinh viên các trường Đại học.
♣ Giáo viên Hóa học.

08

2009

L

ời nói đầu

Hóa học hữu cơ là một trong những bộ môn rất quan trọng trong lĩnh
vực Hóa học nói riêng và phạm trù Khoa học tự nhiên nói chung. Tuy nhiên
hiện nay, các tài liệu tham khảo về bài tập hóa học hữu cơ là không nhiều. Vì
vậy việc tổng hợp các tư liệu để có một tài liệu tham khảo bổ ích và dễ tiếp
thu hơn là việc rất cần thiết.
Bài tập Hóa học hữu cơ là một tài liệu được biên soạn dựa trên việc
tổng hợp lại từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau theo từng chuyên đề để học
sinh, sinh viên dễ nắm bắt. Tài liệu gồm hai phần: Phần bài tập theo từng
chuyên đề và phần hướng dẫn giải. Các bài tập trong từng chuyên đề được
tuyển chọn kĩ lưỡng nhằm mục đích đảm bảo cho các dạng bài tập không
trùng lặp và học sinh, sinh viên có thể tiếp cận nhiều hướng ra đề khác nhau
từ cùng một dữ liệu kiến thức.
Bài tập Hóa học hữu cơ bao gồm hai tập:
- Tập 1: Gồm bảy chuyên đề tương ứng với nội dung thuộc phần đại cương
hóa học hữu cơ và phần kiến thức hóa hữu cơ từ bài alkane đến cetone
(theo chương trình hóa học phổ thông).
- Tập 2: Gồm các phần từ acid carboxylic đến các hợp chất dị vòng. Ngoài
ra còn minh họa thêm một số bài tập nâng cao tổng hợp các chuyên đề.
Vì là tài liệu tổng hợp lại các bài tập nằm trong các giáo trình, sách tham khảo bài tập
hữu cơ, các đề thi học sinh giỏi nên đáp án cho từng bài không thay đổi theo đáp án của
từng tài liệu tham khảo. Vì vậy Bài tập Hóa học hữu cơ không phải là một tài liệu do một
nhóm tác giả biên soạn mà chỉ là tài liệu tổng hợp có chọn lựa từ các nguồn tư liệu sẵn
có. (Tổng hợp từ nguồn Internet – copyright © volcmttl@yahoo.com.vn).

Bài tập Hóa Hữu Cơ – Tài liệu dành cho sinh viên các trường Đại học

Part: 1

HIỆU ỨNG HÓA HỌC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bài 1: Sắp xếp các nhóm nguyên tử sau theo chiều tăng dần hiệu ứng tương ứng, biết trong câu a thì R
nối trực tiếp với S.
a. Hiệu ứng –I của:

(1) –SR

(2) –SO2R

(3) –SOR

b. Hiệu ứng –C của:

(1) R2NCO–

(2) R2NC(=NR) –

(3) (R)2NC(=+NR2) –

c. Hiệu ứng +C của:

(1) RCO–N(R)–

(2) RC(=NR) –N(R)–

(3) RCH2–N(R) –

Bài 2: Dựa vào hiện tượng cộng hưởng, viết công thức giới hạn (nếu có) của các chất sau đây:
a. CH2=CH–CH2–Cl.

c. C6H5–CN.

b. p-NO2–C6H4–NH2.

d. C6...
volcmttl@yahoo.com.vn – copyright © 2009
Tài liệu dành cho:
Học sinh chuyên Hóa.
Sinh viên các trường Đại học.
Giáo viên Hóa học.
08
2009
Bìa tập hóa học hữu cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bìa tập hóa học hữu cơ - Người đăng: Người Lật Dòng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Bìa tập hóa học hữu cơ 9 10 750