Ktl-icon-tai-lieu

Biến cố ngẫu nhiên và xác suất

Được đăng lên bởi bich-ngoc-nguyen
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 21984 lần   |   Lượt tải: 41 lần
Chương I : Biến cố ngẫu nhiên và xác suất
1.1. Phép thử và các loại biến cố
1.1.1. Phép thử
a) Các thí dụ
+) Muốn biết sản phẩm trong hộp là sản phẩm tốt hay xấu thì ta lấy ra từ
hộp một sản phẩm và quan sát xem nó là sản phẩm tốt hay xấu.
v.v.
b) Khái niệm phép thử
Việc thực hiện một nhóm các điều kiện cơ bản để quan sát một hiện
tượng nào đó xảy ra hay không xảy ra được gọi là thực hiện một phép
thử.
Chú ý : Ứng với mỗi phép thử bao giờ cũng gắn với một hành động và
một mục đích quan sát.
1.1.2. Biến cố
Khái niệm : Hiện tượng có thể xảy ra hay không xảy ra trong kết quả của
một phép thử được gọi là biến cố
Thí dụ : Một hộp đựng 10 sản phẩm trong đó có 7 sản phẩm tốt, 3 sản
phẩm xấu. Lấy ra một sản phẩm (tức là ta thực hiện một phép thử), gọi A
= (Lấy được sản phẩm tốt) thì A là một biến cố.
1.1.3. Phân loại biến cố
+) Biến cố chắc chắn (ký hiệu bằng chữ U): Là biến cố nhất định xảy ra
khi thực hiện một phép thử.
+) Biến cố không thể có (ký hiệu bằng chữ V): Là biến cố nhất định
không xảy ra khi thực hiện một phép thử.
+) Biến cố ngẫu nhiên (ký hiệu bằng các chữ cái như A, B, C,... ): Là biến
cố có thể xảy ra khi thực hiện một phép thử.
Thí dụ 1: Tung một đồng xu có 2 mặt Sấp(S) và Ngửa(N). Gọi A = (Đồng
xu xuất hiện mặt sấp), ta có A là biến cố ngẫu nhiên.
Thí dụ 2: Gieo một con xúc xắc (giải thích con xúc xắc)
Gọi U = (Con xúc xắc xuất hiện mặt có số chấm ≤ 6), ta có U là biến cố
chắc chắn.
V = (Con xúc xắc xuất hiện mặt 7 chấm), ta có V là biến cố không
thể có.
A1 = (Con xúc xắc xuất hiện mặt 1 chấm), ta có A1 là biến cố ngẫu
nhiên.
C = (Con xúc xắc xuất hiện mặt có số chấm chẵn), ta có C là biến cố
ngẫu nhiên.
Chú ý : Việc đưa biến cố U, V vào chỉ để hoàn thiện về mặt lý thuyết ,
thực tế ta chỉ quan tâm tới biến cố ngẫu nhiên, từ đây khi nói biến cố ta
hiểu đó là biến cố ngẫu nhiên.

1.2. Xác suất của biến cố, định nghĩa cổ điển về xác suất
1.2.1. Khái niệm xác suất của biến cố
Cho A là một biến cố, xác suất của biến cố A, ký hiệu P(A) (Probability
of event A) là một con số đặc trưng cho khả năng khách quan xuất hiện
biến cố A khi thực hiện một phép thử
1.2.2. Định nghĩa cổ điển về xác suất của một biến cố
a) Kết cục duy nhất đồng khả năng có thể xảy ra
Thí dụ 1: Tung một đồng xu cân đối và đồng chất, giả sử khả năng đồng
xu xuất hiện mặt sấp hay mặt ngửa là như nhau. Khi đó ta có hai kết cục
duy nhất đồng khả năng có thể xảy ra, đó là: {S; N}
Thí dụ 2: Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi A i = (Con xúc
xắc xuất hiện mặt i chấm); 1 ≤ i ≤ 6...
Chương I : Biến cố ngẫu nhiên và xác suất
1.1. Phép thử và các loại biến cố
1.1.1. Phép thử
a) Các thí dụ
+) Muốn biết sản phẩm trong hộp sản phẩm tốt hay xấu thì ta lấy ra t
hộp một sản phẩm và quan sát xem nó là sản phẩm tốt hay xấu.
v.v.
b) Khái niệm phép thử
Việc thực hiện một nhóm các điều kiện bản để quan sát một hiện
tượng nào đó xảy ra hay không xảy ra được gọi thực hiện một phép
thử.
Chú ý : Ứng với mỗi phép thử bao giờ cũng gắn với một hành động và
một mục đích quan sát.
1.1.2. Biến cố
Khái niệm : Hiện tượngthể xảy ra hay không xảy ra trong kết quả của
một phép thử được gọi là biến cố
Thí dụ : Một hộp đựng 10 sản phẩm trong đó 7 sản phẩm tốt, 3 sản
phẩm xấu. Lấy ra một sản phẩm (tức là ta thực hiện một phép thử), gọi A
= (Lấy được sản phẩm tốt) thì A là một biến cố.
1.1.3. Phân loại biến cố
+) Biến cố chắc chắn (ký hiệu bằng chữ U): biến cố nhất định xảy ra
khi thực hiện một phép thử.
+) Biến c không thể (ký hiệu bằng chữ V): biến cố nhất định
không xảy ra khi thực hiện một phép thử.
+) Biến cố ngẫu nhiên (ký hiệu bằng các chữ cái như A, B, C,... ): Là biến
cố có thể xảy ra khi thực hiện một phép thử.
Thí dụ 1: Tung một đồng xu có 2 mặt Sấp(S) và Ngửa(N). Gọi A = (Đồng
xu xuất hiện mặt sấp), ta có A là biến cố ngẫu nhiên.
Thí dụ 2: Gieo một con xúc xắc (giải thích con xúc xắc)
Gọi U = (Con xúc xắc xuất hiện mặt số chấm
6), ta U biến cố
chắc chắn.
V = (Con xúc xắc xuất hiện mặt 7 chấm), ta V biến cố không
thể có.
A
1
= (Con xúc xắc xuất hiện mặt 1 chấm), ta A
1
biến cố ngẫu
nhiên.
C = (Con c xắc xuất hiện mặt có số chấm chẵn), ta có C là biến c
ngẫu nhiên.
Chú ý : Việc đưa biến cố U, V vào chỉ để hoàn thiện v mặt thuyết ,
thực tế ta chỉ quan tâm tới biến cố ngẫu nhiên, từ đây khi nói biến cố ta
hiểu đó là biến cố ngẫu nhiên.
Biến cố ngẫu nhiên và xác suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biến cố ngẫu nhiên và xác suất - Người đăng: bich-ngoc-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 9 10 628