Ktl-icon-tai-lieu

BiẾN DỊ VÀ ĐỘT BIẾN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 492 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DI TRUYỀN HỌC
Chương VIII:

BiẾN DỊ VÀ ĐỘT BiẾN

1

I.Khái niệm biến dị đột biến:
Biến dị là những biến đổi xảy ra trên cơ thể sinh vật làm cho nó
khác với bố mẹ, tổ tiên và khác với những cá thể khác chung quanh
nó.
Biến dị phản ánh mối tương quang giữa sinh vật và môi trường.
Biến dị còn là sự cải tổ, đổi mới, phá vở sự ổn định của di truyền.
Khi điều kiện sống thay đổi, nhờ có biến dị mà sinh vật có những tính
trạng thích nghi hơn để có thể tồn tại, trở nên đa dạng và hoàn hảo
hơn.
Biến dị là một hiện tựng biến đổi tượng hình hoặc biến đổi cả dị
hình.
Biến dị là một trong ba nhân tố tiến hoá chủ yếu, nó là nguồn
nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên và nhân tạo.

2

3

I.Lịch sử nghiên cứu:
A. Lamark cho rằng nguyên nhân biến dị đối với thực vật là do sự
thay đổi của điều kiện ngoại cảnh còn đối với động vật là do sự
vận động và các biến dị di truyền thì di truyền được.
B. Darwin, ông còn phân biệt biến dị xác định và biến dị không xác
định và ông nhấn mạnh biến dị không xác định đối với tiến hoá
và chọn giống dù bản chất và nguyên nhân Darwin chưa nắm
rõ.
C. Mitchurin cũng cho rằng nguyên nhân biến dị là do sự thay đổi
của điều kiện sống. Ông nhấn mạnh ý nghĩa của biến dị xác
định đối với tiến hoá và chọn giống. Ông ích chú ý đến biến dị
không xác định.
Ngày nay, nhờ những công trình ghiên cứu tìm ra được bản chất
di truyền là gen và DNA, do đó nhiều vấn đề chưa được sáng tỏ
nay đã được giải thích rõ ràng như nguyên nhân của biến dị,
những điều kiện gây ra biến dị.
Như vậy, quan niệm hiện đại phân chia biên dị làm hai loại:
Biến dị di truyền và biến dị không di truyền.
4

A.Thuyết đột biến của De Vries (nhà di truyền Hà Lan): Đây là
một trong những thuyết cơ bản của di truyền ra đời ngay sau khi
các quy luật Mendel được tái phát hiện (1901 – 1903) chủ yếu
dựa trên những hình thái các biến dị được phát hiện mà không
để ý cơ chế và quá trình phát hiện chúng. Sau thời gian dài
nghiên cứu ông đã đưa ra thuyết đột biến với các nội dung:
- Đột biến xuất hiện đột ngột.
- Những dạng mới suất hiện sau đột biến di truyền bền
vững.
- Đột biến không tạo thành dãy liên tục, không tạo thành
dạng trung gian chúng là những biến đổi về chất.
- Đột biến xuất hiện theo nhiều hướng khác nhau.
- Khả năng phát hiện đột biến phụ thuộc vào số lượng cá
thể nghiên cứu.
- Đột biến có thể lặp đi lặp lại nhiều lần.
Dù còn nhiều thiếu xót nhưng thuyết đột biến đã đặt nền
móng cho những nghiên cứu về đột biến sau này.
5

I.Hướng đột biến:
1. Đột biến thuận hay trực tiếp (direct mut...
1
DI TRUY N H C
Ch ng VIII:ươ Bi N D VÀ Đ T Bi N
BiẾN DỊ VÀ ĐỘT BIẾN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BiẾN DỊ VÀ ĐỘT BIẾN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BiẾN DỊ VÀ ĐỘT BIẾN 9 10 760