Ktl-icon-tai-lieu

Biến đổi khí hậu

Được đăng lên bởi mitzeroh2
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 684 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LOGO

Clipngắn

LOGO

TrườngĐạihọcNôngLâmTP.HCM

Biếnđổikhíhậu
vàảnhhưởngcủabiếnđổikhíhậutớich
utrìnhnước

GVHD:Th.SNguyễnThịHàVy
SVTH:NguyễnPhạmHoàngLinh
NguyễnThịHuế
NguyễnThịHồngHà

LOGO

MỤC LỤC

I

Đặtvấnđề

II

Biếnđổikhíhậu(BĐKH):

III

IV

MộtsốhiệntượngcủaBĐKH
Ảnh hưởng củaBĐKHđến chu trình nước

V

Biệnpháp

VI

Kếtluận–kiếnnghị

VII

Tàiliệuthamkhảo

LOGO

I.Đặtvấnđề

ChúngtađangsốngtrongmộtThếgiớimàmôitrườngcónhiềubiếnđổi:khíhậ
u,nhiệtđộTráiĐất,mựcnướcbiển,
ônhiễmmôitrường,suygiảmđadạngsinhhọc,thiêntai…Và một trong
những biến đổi nguy hiểm
nhấtđangđượccácnướctrênThếgiớiquantâmđó là vấn đề biến đổi
khí hậu toàncầu.

LOGO

II.Biếnđổikhíhậu
1.Biếnđổikhíhậulàgì?
BiếnđổikhíhậuTráiĐấtlàsựthayđổicủahệthốngkhíhậugồmkhíquyển,thủyquyển,sinhquyển
,thạchquyểnhiệntạivàtrongtươnglaibởicácnguyênnhântựnhiênvànhântạo.

LOGO

II.Biếnđổikhíhậu

2.BiểuhiệncủaBĐKH:

Sự nóng lên của khí quyển và Trái đất nói chung.
Sự thay đổi thành phần và chất lượng khí quyển có hại cho môi
trường sống của con người và các sinh vật trên Trái đất.

Sự dâng cao mực nước biển do băng tan, dẫn tới sự ngập úng ở
các vùng đất thấp, các đảo nhỏ trên biển.

LOGO

II.Biếnđổikhíhậu

Sựdi chuyển của các đới khí hậu tồn tại
hàng nghìn năm trên các vùng khác nhau
của Trái đất dẫn tới nguy cơđe dọa sự sống
của các loài sinh vật, các hệ sinh thái và
hoạt động của con người.

LOGO

II.Biếnđổikhíhậu

 Sựthay đổi cường độ hoạt động của quá trình hoàn lưu khí quyển,
chu trình tuần hoàn nước trong tự nhiên và các chu trình sinh địa
hoá khác.

Sự thay đổi năng suất sinh học của các hệ sinh thái, chất lượng và
thành phần của thuỷ quyển, sinh quyển, các địa quyển.

LOGO

II.Biếnđổikhíhậu

Phần màu đỏ là lượng băng đã tan và biến mất ở khu vực Bắc
CanadaLOGO

II.Biếnđổikhíhậu

3.NguyênnhângâyraBĐKH:



NGUYÊN NHÂN DO TỰ NHIÊN:

thiệncácđiểmđenMặtTrờiSunspots

LOGO

II.Biếnđổikhíhậu

ThayđổicườngđộánhsángMặtTrời

LOGO

II.Biếnđổikhíhậu

Hiệntượngnúilửa

LOGO

II.Biếnđổikhíhậu

Thay đổi quỹ đạo quay của Trái Đất

LOGO

II.Biếnđổikhíhậu

NGUYÊN NHÂN DO CON NGƯỜI
Khíhậuđangthayđổivànhữngthayđổinàyphầnlớndotácđộng của con
người.NguyênnhânchínhlàmbiếnđổikhíhậuTráiĐấtlàdo:



Sựgiatăngcủacáchoạtđộngcôngnghiệptạoracácchấtthảikhính
àkínhnhư:CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs và SF6.

LOGO

II.Biếnđổikhíhậu

Sơđồphânbốphátthảikhínhàkínhtheoquốcgianăm2006 (Nguồn: IPCC)

LOGO

II.Biếnđổikhíhậu

 Sựpháttriểncủakhoahọc-kĩthuật:
Conngườingàycàngtáchrakhỏitựnhiên,sửdụngnguồntà...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biến đổi khí hậu - Người đăng: mitzeroh2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Biến đổi khí hậu 9 10 648