Ktl-icon-tai-lieu

Biến đổi laplace

Được đăng lên bởi tvlanh94
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
4/28/2014

Biến Đổi LAPLACE Ngược
Định Lý Heaviside
• Định lý 1:
4/28/2014
1
Biến Đổi LAPLACE Ngược
Định Lý Heaviside
Định 1:


  
       

 


Q(a):  q(s)  a
Hệ quả:


 
dụ:


 
Bậc mẫu > bậc tử, N
0
của mẫu: 
Cách 1:
 
 
   
 
 
Cách 2:
  

   

   







  

 

Biến đổi laplace - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biến đổi laplace - Người đăng: tvlanh94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Biến đổi laplace 9 10 643