Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp phòng ngừa chung

Được đăng lên bởi Phiêu Lưu
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 157 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Biện pháp phòng ngừa chung
Hướng dẫn cho công nhân cách sử dụng máy thành thạo.
Phải chọn vị trí đứng cho thích hợp với từng loại máy.
Phải mang dụng cụ bảo hộ lao động, ăn mặc gọn gàng.
Phải có kính bảo hộ.
Trước khi sử dụng máy
Phải kiểm tra hệ thống điện, tiếp đất, …
Siết chặt các bu lông ốc vít, kiểm tra độ căng đai, kiểm tra các cơ
cấu truyền dẫn động, tra dầu mỡ, …
Kỹ thuật an toàn khi mạ và sơn xe
Đề phòng điện giật, lót nền bằng cao su,
Sơn và dung môi pha sơn là chất dễ cháy, nên đề phòng cháy,
nổ.
Kiểm tra nồng độ hoá chất cho phép, có biện pháp tích cực khử
độc.
Biện pháp phòng ngừa chung - Người đăng: Phiêu Lưu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Biện pháp phòng ngừa chung 9 10 89