Ktl-icon-tai-lieu

Biến tần trong công nghiệp

Được đăng lên bởi vuong2411
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 805 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BIẾN TẦN
Nguyễn Tấn Đời
HCMUTE - EEE

Khái niệm
 Thiết bị biến đổi dòng điện xoay chiều tần số f1

cố định sang dòng điện xoay chiều tần số f2
thay đổi
 Biến tần dùng điều khiển động cơ cần thay đổi

cả điện áp
 2 loại:


Biến tần độc lập (gián tiếp)



Biến tần phụ thuộc (trực tiếp)

Biến tần phụ thuộc – trực tiếp
 Biến đổi trực tiếp dòng

điện xoay chiều f1 ra xoay
chiều f2
 Hiệu suất cao
 Mạch phức tạp
 Phụ thuộc vào tần số f1

Biến tần độc lập – gián tiếp
 Chỉnh lưu dòng xoay chiều f1 thành một chiều
 Nghịch lưu dòng một chiều thành dòng xoay chi ều f2
 Hiệu suất thấp
 Không phụ thuộc f1
 Sử dụng phổ biến
 Tùy vào bộ lọc, chia làm 2 loại:


Biến tần gián tiếp nguồn dòng

Biến tần gián tiếp nguồn áp

Biến tần gián tiếp nguồn dòng
 Nguồn tạo ra áp DC là nguồn dòng (điện trở

nguồn >>)
 Nguồn DC nối tiếp cuộn cảm lớn
 Dạng dòng điện tải phụ thuộc dạng dòng điện

nguồn
 Dạng điện áp trên tải tuỳ thuộc vào các thông

số tải

Biến tần gián tiếp nguồn áp
 Nguồn tạo ra áp DC là nguồn áp (điện trở nguồn

<<)

 Nguồn DC song song tụ điện dung lớn
 Dạng điện áp tải phụ thuộc vào dạng điện áp

của nguồn

 Dạng dòng trên tải tuỳ vào thông số tải
 Tạo ra điện áp và dòng điện sin hơn
 Sử dụng phổ biến

Biến tần nguồn áp
 Mạch động lực: chỉnh lưu, nghịch lưu, bộ lọc
 Mạch điều khiển: phát xung, phân phối xung, khu ếch

đại xung để điều khiển các transistor/thyristor

Mạch động lực
 Chỉnh lưu: sử dụng D hoặc SCR
 Bộ lọc: sử dụng tụ C hoặc cuộn L
 Nghịch lưu: sử dụng transistor hoặc SCR.

Transistor được sử dụng phổ biến

Mạch nghịch lưu transistor
 Các transistor là van đóng mở
 Mỗi transistor mở trong 180 0
 Các transistor dẫn lệch nhau 600

Bảng trạng thái mở các transistor

...
BI N T N
Nguy n T n Đ i
HCMUTE - EEE
Biến tần trong công nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biến tần trong công nghiệp - Người đăng: vuong2411
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Biến tần trong công nghiệp 9 10 53