Ktl-icon-tai-lieu

Bộ 17 đề ôn thi toán lớp 7 học kì I

Được đăng lên bởi nguyenthuhien254
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 348 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Onthi24h.vn

Tài liệu chất lượng cao

BỘ 17 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 1 TOÁN 7 (2015-2016) HUYỆN BÌNH CHÁNH

(LỜI GIẢI CÂU HÌNH HỌC)
ĐỀ SỐ 1: TRƯỜNG THCS VĨNH LỘC B
Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính:
2 1  3
 : 1  
7 7  7
a)

b)

520.6 18
1520.4 10
20

18

 3  3
7
  :    
 5  5
5

20

  5
.

 7 

20

c)

1

81

52  4 2

d)

Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết:
x  4

15
5
a)

x

3
0,2
5

b)

Bài 3: (2 điểm)
a b c
 
3 5 7

a  b  c  10

a) Tìm a, b, c biết
và
.
b) Không tính giá trị lũy thừa, hãy so sánh 3110 và 2165.

ˆ 400
B

Bài 4: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, biết
.
ˆC
a) Tính .
b) Gọi I là trung điểm AC. Trên tia BI lấy D sao cho ID = IB. Chứng minh: ΔABI = ΔCDI.
AC  CD
c) Chứng minh:
.
ˆ C CD
ˆA
AB
d) Chứng minh:
.

1

Onthi24h.vn

Tài liệu chất lượng cao

ĐỀ SỐ 2: TRƯỜNG THCS ĐỒNG ĐEN
Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện các phép tính:
144
  8  1
3
   1  

25
 5  4
a)

1  3  5
1  4 8 
15 . 
 
  15 .
7  11 9 
7  9 11 
b)

  5 2 .20 4
82.  125
c)

Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết:
2 3
1

   x 
3 4
9

a)

 2x  3 
12

3
 2x  3

b)

Bài 3: (1,5 điểm) Hai lớp 7A và 7B đi lao động trồng cây. Tính số cây trồng của mỗi lớp. Biết tỉ
số cây trồng của hai lớp là 0,9 và số cây trồng của lớp 7B nhiều hơn số cây trồng của lớp
7A là 3 cây.
x y

2x  3y  45
3 5
Bài 4: (1 điểm) Tìm x, y biết:
và
.
Bài 5: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), BE là tia phân giác của góc ABC.
HF  AB  F  AB
Lấy điểm H trên BC sao cho BH = AB, từ H kẻ
.
a) Chứng minh: ΔABE = ΔHBE.
EH  BC
b) Chứng minh:
.
c) Chứng minh: HF // AC.
d) Gọi O là trung điểm của EF. Trên tia đối của tia AE lấy điểm I sao cho EI = HF.
Chứng minh rằng: ba điểm H, O, I thẳng hàng.

2

Onthi24h.vn

Tài liệu chất lượng cao

ĐỀ SỐ 3: TRƯỜNG THCS TÂN QUÝ TÂY
Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện phép tính:
2

1
2015
 3 1

   
2016
 4 2  16
a)

b)

234 4 5  5
 :
117 4 7 2

100 

64  2 9

c)

Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết:
3
1 2
x 
2
4 3
a)

x

1
 0,75 1,75
4

b)

Bài 3: (1,5 điểm) Hai lớp 7A và 7B quyên góp tổng cộng được 234 quyển tập. Hãy tính số
quyển tập quyên góp được của mỗi lớp biết rằng số quyển tập quyên góp của mỗi lớp tỉ lệ
với sĩ số học sinh là 40,38?
Bài 4: (1 điểm) Tìm x, y biết: 4x = 5y và x – y = 10.
ACˆB 480
Bài 5: (3,5 điểm Cho tam giác ABC vuông tại A có
. Tia phân giác của góc ACB cắt
cạnh AB tại D. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho CE = CA.
a) Tính số đo góc ABC.
b) Chứng minh rằng: ...
Onthi24h.vn Tài liệu chất lượng cao
ĐỀ SỐ 1: TRƯỜNG THCS VĨNH LỘC B
Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính:
a)
7
3
1:
7
1
7
2
b)
1020
1820
.415
.65
c)
20201820
7
5
.
5
7
5
3
:
5
3
d)
22
45
81
1
Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết:
a)
5
4
15
x
b)
0,2
5
3
x
Bài 3: (2 điểm)
a) Tìm a, b, c biết
7
c
5
b
3
a
10cba
.
b) Không tính giá trị lũy thừa, hãy so sánh 3
110
và 2
165
.
Bài 4: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, biết
0
40B
ˆ
.
a) Tính
.
b) Gọi I là trung điểm AC. Trên tia BI lấy D sao cho ID = IB. Chứng minh: ΔABI = ΔCDI.
c) Chứng minh:
CDAC
.
d) Chứng minh:
AD
ˆ
CCB
ˆ
A
.
1
BỘ 17 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 1 TOÁN 7 (2015-2016) HUYỆN BÌNH CHÁNH
(LỜI GIẢI CÂU HÌNH HỌC)
Bộ 17 đề ôn thi toán lớp 7 học kì I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ 17 đề ôn thi toán lớp 7 học kì I - Người đăng: nguyenthuhien254
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bộ 17 đề ôn thi toán lớp 7 học kì I 9 10 683