Ktl-icon-tai-lieu

BỘ MÔN: HÓA HỮU CƠ TÊN TIỂU LUẬN: ỨNG DỤNG CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ

Được đăng lên bởi Nhung Tran
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 618 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
000

BỘ MÔN: HÓA HỮU CƠ
TÊN TIỂU LUẬN: ỨNG DỤNG CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ

Người Thực Hiện: Trần Thị Nhung
MSSV : 12030401
Lớp HP: 210404403
Khoa: Công Nghệ Hóa Học
GVHD: Phạm Văn Tất
TP.HCM, Tháng 10 Năm 2013.

2

Lời Cảm Ơn
Để hoàn thành bài tiểu luận này, lời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn Ban giám
hiệu trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm, tạo nhiều
điều kiện thuận lợi cả về cơ sở hạ tầng cơ sở vật chất cũng như công tác giảng dạy, đào
tạo. để sinh viên chúng em có một môi trường học tập tốt.

Em xin cảm ơn các thầy cô của Công Nghệ Hóa Học đã tạo cơ hội và điều kiện để
em được tiếp cận, học tập môn học lí thú và bổ ích. Em xin chân thành cảm ơn thầy Phạm
Văn Tất đã hướng dẫn tận tình để em hoàn thành tiểu luận này.

Thông qua nghiên cứu, tìm hiểu đã giúp em biết thêm nhiều kiến thức cũng như hy
vọng sẽ góp phần giúp các bạn có thêm hiểu biết về các kiến thức mới mẻ trong môn học
Hóa Hữu Cơ mà thầy đã và đang giảng dạy.
Mặc dù đã nỗ lực cố gắng hết sức để hoàn thành bài tiểu luận theo hướng hoàn
chỉnh nhất nhưng vì chưa có kiến thức chuyên môn sâu rộng cũng như tầm nhìn còn hạn
chế nên bài tiểu luận không thể tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy rất mong nhận được sự
cảm thông và ý kiến đóng góp của thầy, các bạn và những người quan tâm.

Em xin chân thành cảm ơn!

3

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Nhận xét chung:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

4

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I : HYDROCACBON
1. HYDROCACBON NO
1.1............................................................................................................. ANKAN
1.1.1. Giới thiệu chung
1.1.2. Ứng dụng của ankan
2. HIDROCACBON KHÔNG NO
2.1............................................................................................................. ANKEN
2.1.1. Giới thiệu chung
2.1.2. Ứng dụng của anken
2.2...................................................
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
000
BỘ MÔN: HÓA HỮU CƠ
TÊN TIỂU LUẬN: ỨNG DỤNG CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ
Người Thực Hiện: Trần Thị Nhung
MSSV : 12030401
Lớp HP: 210404403
Khoa: Công Nghệ Hóa Học
GVHD: Phạm Văn Tất
TP.HCM, Tháng 10 Năm 2013.
BỘ MÔN: HÓA HỮU CƠ TÊN TIỂU LUẬN: ỨNG DỤNG CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỘ MÔN: HÓA HỮU CƠ TÊN TIỂU LUẬN: ỨNG DỤNG CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ - Người đăng: Nhung Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
BỘ MÔN: HÓA HỮU CƠ TÊN TIỂU LUẬN: ỨNG DỤNG CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ 9 10 843