Ktl-icon-tai-lieu

Bộ thí nghiệm ảo môn Vật lý

Được đăng lên bởi Thu Hằng Nguyễn
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 200 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ THÍ NGHIỆM ẢO
VẬT LÝ 9
Khoa Vật Lý - Trường ĐHSP Hà Nội

Bài 4 Đoạn mạch nối tiếp

A
A–V
meter

V
Automatic Voltage
Stabilizer

Bấm phím  để bắt đầu, Bấm phím  để thực hiện lại

Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2

Bài 5 Đoạn mạch song song

A
A–V
meter

V
Automatic Voltage
Stabilizer

Bấm phím  để bắt đầu, Bấm phím  để thực hiện lại

Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2

Bài 10 Biến trở - Điện trở dùng trong kỹ thuật

A
A–V
meter

V
Automatic Voltage
Stabilizer

Bấm phím  để bắt đầu, Bấm phím  để thực hiện lại

Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2

Bài 12 Công suất điện

A
A–V
meter

V

V

A–V
meter

Automatic Voltage
Stabilizer

Bài 13 Điện năng - Công của dòng điện

Bấm phím  để bắt đầu, Bấm phím  để thực hiện lại

Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2

Bài 15 Thực hành: Xác định công suất của các dụng cụ điện

A

V

A–V
meter

V

A–V
meter

Automatic Voltage
Stabilizer

U

U1

U2

U3

I

I1

I2

I3

UI

U1 I 1

U2 I 2

U2 I 2

Bấm phím  để bắt đầu, Bấm phím  để thực hiện lại

Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2

Bài 16 Định luật Joule -Lense

A
A–V
meter

V
Automatic Voltage
Stabilizer

V
A–V
meter

Bấm phím  để bắt đầu, Bấm phím  để thực hiện lại

Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2

Bài 18 Thực hành: Kiểm nghiệm mối quan hệ Q ~ I2 trong định luật Joule -Lense
I

t01

t02

t0 = t02 - t01

I1
I2
I3

V
Automatic Voltage
Stabilizer

A
A–V
meter

K. Vật Lý
ĐHSP Hà Nội 2

Bấm phím  để bắt đầu, Bấm phím  để thực hiện lại

Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trýờng ĐHSP Hà Nội 2

Bài 21 Nam châm vĩnh cửu

S

N

Bấm phím  để bắt đầu, Bấm phím  để thực hiện lại

•Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2

Bài 22 Tác dụng từ của Dòng điện - Từ trường

On
Off

+ 1.5 V -

Bấm phím  để bắt đầu, Bấm phím  để thực hiện lại

•Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2

Bài 23 Từ phổ - Đường sức

N

N

S
S

Bấm phím  để bắt đầu, Bấm phím  để thực hiện lại

•Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2

Bài 24 Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

A
A–V
meter

Bấm phím  để bắt đầu, Bấm phím  để thực hiện lại

V
Automatic Voltage
Stabilizer

•Bộ môn Vật Lý Kỹ Thuật – Khoa Vật Lý – Trường ĐHSP Hà Nội 2

Bài 25 Sự nhiễm từ của sắt thép – Nam châm điện

A
A–V
meter

Bấm phím  để bắt đầu, Bấm phím  để thực hiện lại

V
Automatic Voltage
S...
BỘ THÍ NGHIỆM ẢO
VẬT LÝ 9
Khoa Vật Lý - Trường ĐHSP Hà Nội
Bộ thí nghiệm ảo môn Vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ thí nghiệm ảo môn Vật lý - Người đăng: Thu Hằng Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Bộ thí nghiệm ảo môn Vật lý 9 10 607