Ktl-icon-tai-lieu

Các bài BĐT thi chuyên toán

Được đăng lên bởi Nguyen Huu Quan
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2181 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TUYểN
NG THứC
TUY N TậP
T P CÁC BÀI BấT
B T ĐẳNG
TH C THI VÀO LớP
L P CUYÊN TOÁN 20092009-2010
DIễn
DI Đàn Bất Đẳng Thức Việt Nam-VIMF

DIễN
ÀN BấT
NG THứC
DI N ĐÀN
B T ĐẳNG
TH C VIệT
VI T NAM

============================================

The Vietnam Inequality
Mathematic Forum


TÁC GIả: MESSI_NDT

***
∇∇∇∇∇

TUYểN TậP CÁC BÀI BấT ĐẳNG
THứC THI VÀO LớP CHUYÊN TOÁN
NăM HọC 2009-2010

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~▼▼▼▼~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả: Messi_ndt
- page1

TUYểN
NG THứC
TUY N TậP
T P CÁC BÀI BấT
B T ĐẳNG
TH C THI VÀO LớP
L P CUYÊN TOÁN 20092009-2010
DIễn
DI Đàn Bất Đẳng Thức Việt Nam-VIMF

Như các bạn ñã biết, Bất ñẳng thức là một trong năm bài toán chính
thường xuyên xuất hiện trong các kì thi tuyển sinh vào các lớp chuyên tóan
của các trường THPT chuyên của tất cả mọi tỉnh thành trên cả nước. Trong
lúc bấy giờ, không ít người từ học sinh cho tới sinh viên rất nhiều người yêu
bất ñẳng thức bởi vẻ ñẹp và những sự mới lạ và nét ñẹp trong phương pháp
giải nó.
Xin nói thêm bất ñẳng thức là bông hoa ñẹp nhất trong vườn hoa tóan
học ngày nay rất hay xuất hiện trong mọi kì thi tóan học từ thấp ñến cao. Và
cùng vs xu thế ñó, các cao thủ cũng xuất hiện nhiều, các phương pháp cũng
ngày càng cải tiến,sáng tạo và mạnh mẽ cũng như hiệu qủa cao trong việc
giải bất ñẳng thức.
Tuy nhiên trong kì thi tuyển sinh vào lớp chuyên tóan THPT thì các bạn lại
không ñược sử dụng những phương pháp mạnh mà trong SGK, SBT không
nêu ra. Chính vì thế các bạn chỉ ñược dùng những gì có trong SGK,SBT
trong khi làm bài thi.
Nhằm giúp các bạn có thêm chút tài liệu ñể ôn tập trước kì thi quan trọng
này,mình ñã tuyển tập một số bài BĐT tiểu biểu xuất hiện trong các ñề thi vào
lớp chuyên tóan THPT năm qua ñồng thời thêm vào một số ví dụ năm trước
và tự tạo nhằm giúp các bạn ôn ñược kĩ hơn.
Cũng xin bình, các bài BĐT xuất hiện trong ñề thi thường không qúa khó
và không qúa chặt như những bài chúng ta thảo luận hằng ngày trên Forum
chính vì thế file của mình cũng không cần có nhiều bài khó và chặt lắm, chỉ
những bài vừa với trình mà ñề ra yêu cầu.
Chúc các bạn bỏ túi câu bñt trong ñề thi của mình !

Tác giả chém gió.
Messi_ndt.

Trong File của mình ñể cho gọn thì kí hiệu
Ví dụ :

∑ ab = ∑ ab
2

2

∑

thay cho tổng hóan vị .

= ab 2 + bc 2 + ca 2 .

cyc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~▼▼▼▼~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác giả: Messi_ndt
- page2

TUYểN
NG THứC
TUY N TậP
T P CÁC BÀI BấT
B T ĐẳNG
TH C THI VÀO LớP
L P CUYÊN TOÁN 20092009-2010
DIễn
DI Đàn B...
TUY
TUYTUY
TUYN T
N TN T
N TP CÁC BÀI B
P CÁC BÀI BP CÁC BÀI B
P CÁC BÀI BT
T T
T ĐẳNG TH
NG THNG TH
NG THC THI VÀO L
C THI VÀO LC THI VÀO L
C THI VÀO LP CUYÊN TOÁN 2009
P CUYÊN TOÁN 2009P CUYÊN TOÁN 2009
P CUYÊN TOÁN 2009-
--
-2010
20102010
2010
DI
DIDI
DIn Đàn Bt Đẳng Thc Vit Nam-VIMF
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~▼▼▼▼~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tác gi: Messi_ndt - page1- http://ddbdt.tk
DI
DIDI
DIN
N N
N ĐÀN B
ÀN BÀN B
ÀN BT
T T
T ĐẳNG TH
NG THNG TH
NG THC VI
C VIC VI
C VIT NAM
T NAM T NAM
T NAM
============================================
The Vietnam Inequality
Mathematic Forum
http://ddbdt.tk
TÁC GI: MESSI_NDT
***
TUYN TP CÁC BÀI BT ĐNG
THC THI VÀO LP CHUYÊN TOÁN
NăM HC 2009-2010
Các bài BĐT thi chuyên toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bài BĐT thi chuyên toán - Người đăng: Nguyen Huu Quan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Các bài BĐT thi chuyên toán 9 10 448