Ktl-icon-tai-lieu

Các bài tập dao động cơ có đáp án

Được đăng lên bởi Đăng Khôi
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 941 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các dạng bài tập dao động cơ có đáp án từ tài liệu của Hội Giáo viên vật lý

Do chuyển từ PDF sang Word nên trong quá trình chỉnh sửa có sai
xót. Mong cộng đồng nhớ viết bình luận dùm, nhằm giúp tài liệu
hoàn chỉnh hơn! Chân thành cảm ơn
Tải thêm Font Cambria

Word hóa: Trần Văn Hậu (0978.919.804) - tranvanhauspli25gvkg@gmail.com

Trang - 1 -

Các dạng bài tập dao động cơ có đáp án từ tài liệu của Hội Giáo viên vật lý

0TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Đại cương về dao động điều hòa
Câu 1: Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở về trạng thái ban đầu
gọi là gì?
A. Tần số dao động
B. Pha dao động
C. Chu kì dao động
D. Tần số góc
Câu 2: Kết luận nào dưới đây đúng?
A. Chu kì của dao động tuần hoàn là khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật đến cùng một vị trí.
B. Chu kì của dao động tuần hoàn là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vận tốc của vật lại có
cùng độ lớn và cùng chiều
C. Chu kì của dao động tuần hoàn là khoảng thời gian ngắn nhất để cơ năng dao động của vật lại
lặp lại như cũ.
D. Cả A, B và C đều sai
Câu 3: Dao động tuần hoàn là loại chuyển động mà:
A. vật lại trở về vị trí ban đầu sau những khoảng thời gian bằng nhau
B. vận tốc của vật đổi chiều sau những khoảng thời gian bằng nhau.
C. vận tốc của vật triệt tiêu sau những khoảng thời gian bằng nhau.
D. trạng thái chuyển động lặp lại sau những khoảng thời gian bằng nhau.
Câu 4: Chọn câu đúng khi nói về dao động điều hoà của một chất điểm.
A. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì nó có vận tốc cực đại và gia tốc cực đại
B. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì nó có vận tốc cực đại và gia tốc cực tiểu.
C. Khi chất điểm đi qua vị trí biên thì nó có vận tốc cực đại và gia tốc cực tiểu.
D. Khi chất điểm đi qua vị trí cân biên thì nó có vận tốc cực tiểu và gia tốc cực tiểu.
Câu 5: Dao động điều hòa là
A. một chuyển động được lặp đi lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau
B. một chuyển động được mô tả bằng định luật dạng sin(hay cosin) theo thời gian
C. một chuyển động có giới hạn trong không gian, lặp đi lặp lại xung quanh một vị trí cân bằng
D. một dao động có tần số và biên độ phụ thuộc vào đặc tính riêng của hệ dao động
Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng?
Lực tác dụng gây ra dao động điều hòa của một vật
A. biến thiên điều hòa theo thời gian
B. luôn luôn hướng về vị trí cân bằng
C. có độ lớn không đổi theo thời gian
D. A và B đúng
Câu 7: Chọn câu đúng
Một vật thực hiện dao động điều hoà. Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì:
A. Vận tốc và gia tốc củ...
Các dạng bài tập dao động cơ có đáp án từ tài liệu của Hội Giáo viên vật lý
Word hóa: Trần Văn Hậu (0978.919.804) - tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - 1 -
Do chuyển từ PDF sang Word nên trong quá trình chỉnh sửa sai
xót. Mong cộng đồng nhớ viết bình luận dùm, nhằm giúp tài liệu
hoàn chỉnh hơn! Chân thành cảm ơn
Tải thêm Font Cambria
Các bài tập dao động cơ có đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bài tập dao động cơ có đáp án - Người đăng: Đăng Khôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Các bài tập dao động cơ có đáp án 9 10 725