Ktl-icon-tai-lieu

các bài tập tọa độ trong mặt phẳng qua một số đề thi HSG

Được đăng lên bởi sim-nguyen1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 4293 lần   |   Lượt tải: 31 lần
GV Nguyễn Thị Sim

BÀI TOÁN TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
Củng cố các kiến thức về tọa độ trong mặt phẳng học sinh đã học năm lớp 10
2. Kỹ năng:
Học sinh giải được các bài oàn về tọa độ phẳng.
3. Tư duy, thái độ:
Tư duy logic, hệ thống và sáng tạo
Tự giác tích cực trong học tập
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: chuẩn bị hệ thống bài tập qua các đề thi của các tỉnh
2. Học sinh: Ôn tập kiến thức về tọa độ phẳng đã học
III. PHƯƠNG PHÁP
Gợi mở và giải quyết vấn đề
IV. NỘI DUNG
A. Lý thuyết
- Phương trình tham số, phương trình tổng quát của đường thẳng; PT đường tròn; PT
đường elip;
- Vị trí tương đối của hai điểm với một đường thẳng.
…
B. Bài tập
(HY 11-12)
x2
Trong mặt phẳng Oxy , cho parabol (P): y = − x + 2 x và elip ( E ) : + y 2 = 1 . Chứng
9
2

minh rằng (P) cắt (E) tại bốn điểm phân biệt cùng nằm trên một đường tròn. Viết
phương trình đường tròn đi qua bốn điểm đó
(An Giang 11-12)
Cho hình thoi ABCD có điểm A 3 ;1 và điểm B nằm trên trục hoành, điểm C nằm

(

)

1·
trên đường thẳng d : y = 3x và góc ·ADC = BAD
. Tìm tọa độ điểm D.
2

(TH 11-12)
Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường tròn (C): x 2 + y 2 = 9 , đường thẳng
Δ: y = x − 3 + 3 và điểm A(3; 0) . Gọi M là một điểm thay đổi trên (C) và B là
điểm sao cho tứ giác ABMO là hình bình hành. Tính diện tích tam giác ABM , biết
trọng tâm G của tam giác ABM thuộc Δ và G có tung độ dương.
(AG 12-13)
Tìm tọa độ các đỉnh của một hình thang cân ABCD biết rằng CD=2AB, phương trình
hai đường chéo AC : x + y − 4 = 0 ; BD : x − y − 2 = 0 các tọa độ hai điểm A, B đều
dương và hình thang có diện tích bằng 36.
(BN 12-13)
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(1;1); B(3;2), C (7;10) . Lập
phương trình

GV Nguyễn Thị Sim

đường thẳng ∆ đi qua A sao cho tổng khoảng cách từ B và C đến đường thẳng ∆ lớn
nhất.
TH (10 - 11)
Trong mặt phẳng tọa độ Ôxy cho đường thẳng ∆: x – y + 5 = 0 và hai elip
x2 y2
x2 y2
+
= 1 và ( E2 ) : 2 + 2 = 1( a > b > 0 ) có cùng tiêu điểm. Biết rằng ( E2 ) đi qua
25 16
a
b
điểm M thuộc đường thẳng ∆. Tìm tọa độ điểm M sao cho ( E2 ) có độ dài trục lớn nhỏ

( E1 ) :

nhất.
(Vĩnh Phúc 11-12)
Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC và đường thẳng ∆: x − 3 y − 1 = 0 . Giả sử
D ( 4; 2 ) ; E ( 1;1) ; N ( 3; 3) theo thứ tự là chân đường cao kẻ từ A, chân đường cao kẻ từ B
và trung điểm cạnh AB. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC biết rằng trung điểm M
của cạnh BC nằm trên đường thẳng ∆ và điểm M có hoành độ lớn hơn 2.
(VP 12-13):
Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho tam giác nhọn ABC. Đư...
GV Nguyễn Thị Sim
BÀI TOÁN TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
Củng cố các kiến thức về tọa độ trong mặt phẳng học sinh đã học năm lớp 10
2. Kỹ năng:
Học sinh giải được các bài oàn về tọa độ phẳng.
3. Tư duy, thái độ:
Tư duy logic, hệ thống và sáng tạo
Tự giác tích cực trong học tập
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: chuẩn bị hệ thống bài tập qua các đề thi của các tỉnh
2. Học sinh: Ôn tập kiến thức về tọa độ phẳng đã học
III. PHƯƠNG PHÁP
Gợi mở và giải quyết vấn đề
IV. NỘI DUNG
A. Lý thuyết
- Phương trình tham số, phương trình tổng quát của đường thẳng; PT đường tròn; PT
đường elip;
- Vị trí tương đối của hai điểm với một đường thẳng.
B. Bài tập
(HY 11-12)
Trong mặt phẳng Oxy , cho parabol (P):
2
2y x x= − +
và elip
( )
2
2
1
9
x
E : y+ =
. Chứng
minh rằng (P) cắt (E) tại bốn điểm phân biệt cùng nằm trên một đường tròn. Viết
phương trình đường tròn đi qua bốn điểm đó
(An Giang 11-12)
Cho hình thoi ABCD có điểm
( )
3 1A ;
và điểm B nằm trên trục hoành, điểm C nằm
trên đường thẳng
3d : y x=
và góc
·
·
1
2
ADC BAD=
. Tìm tọa độ điểm D.
(TH 11-12)
Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường tròn (C):
2 2
9x y+ =
, đường thẳng
Δ:
3 3y x= +
và điểm A(3; 0) . Gọi M là một điểm thay đổi trên (C) và B
điểm sao cho tứ giác ABMO là hình bình hành. Tính diện tích tam giác ABM , biết
trọng tâm G của tam giác ABM thuộc Δ và G có tung độ dương.
(AG 12-13)
Tìm tọa độ các đỉnh của một hình thang cân ABCD biết rằng CD=2AB, phương trình
hai đường chéo
4 0AC : x y+ =
;
2 0BD : x y =
các tọa độ hai điểm A, B đều
dương và hình thang có diện tích bằng 36.
(BN 12-13)
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(1;1); B(3;2), C (7;10) . Lập
phương trình
các bài tập tọa độ trong mặt phẳng qua một số đề thi HSG - Trang 2
các bài tập tọa độ trong mặt phẳng qua một số đề thi HSG - Người đăng: sim-nguyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
các bài tập tọa độ trong mặt phẳng qua một số đề thi HSG 9 10 361