Ktl-icon-tai-lieu

Các bài toán hình học tổ hợp

Được đăng lên bởi Trương Tấn Đạt
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 3231 lần   |   Lượt tải: 6 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
-------------------

LÊ THỊ BÌNH

CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC TỔ HỢP
Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP
Mã số:60.46.40

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HOC TOÁN HỌC
Người hướng dẫn khoa học:

PGS. TS. Phan Huy Khải

THÁI NGUYÊN, NĂM 2009

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên1

Lời nói đầu
Hình học tổ hợp là một nhánh không thể thiếu được của các bài toán tổ hợp nói chung,
nó thường xuyên xuất hiện trong các đề thi học sinh giỏi ở mọi cấp. Khác với các bài toán
trong lĩnh vực Giải tích, Đại số, Lượng giác, các bài toán của hình học tổ hợp thường liên
quan nhiều đến các đối tượng là các tập hợp hữu hạn. Vì lẽ đó các bài toán này mang đặc
trưng rõ nét của toán học rời rạc. (Ít sử dụng đến tính liên tục - một tính chất đặc trưng của
bộ môn giải tích).
Luận án này đề cập đến các phương pháp chính để giải các bài toán về hình học tổ hợp.
Ngoài phần mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo, luận án gồm ba chương.
Chương I áp dụng Nguyên lí cực hạn vào giải các bài toán hình học tổ hợp là một
phương pháp được vận dụng cho nhiều lớp bài toán khác, đặc biệt nó có ích khi giải các
bài toán tổ hợp nói chung và hỗn hợp tổ hợp nói riêng. Nguyên lí này dùng để giải các bài
toán mà trong đối tượng phải xét của nó tồn tại các giá tri lớn nhất, giá trị nhỏ nhất theo
một nghĩa nào đó và kết hợp với những bài toán khác đặc biệt là phương pháp phản chứng,
tập hợp các giá trị cần khảo sát chỉ là tập hợp hữu hạn hoặc có thể vô hạn nhưng tồn tại
một phần tử lớn nhất.
Chương II Nguyên lí Dirichlet: là một trong những phương pháp thông dụng và hiệu
quả để giải các bài toán hình học tổ hợp. Nguyên lí Dirichlet còn là một công cụ hết sức
nhạy bén có hiệu quả cao dùng để chứng minh nhiều kết quả sâu sắc của toán học. Nó đặc
biệt có nhiều áp dụng trong các lĩnh vực khác nhau của toán học. Dùng nguyên lí này trong
nhiều trường hợp người ta dễ dàng chứng minh được sự tồn tại của một đối tượng với tính
chất xác định. Tuy rằng với nguyên lí này ta chứng minh được sự tồn tại mà không đưa ra
được phương pháp tìm được vật cụ thể, nhưng thực tế nhiều bài toán ta chỉ cần chỉ ra sự
tồn tại đã đủ.
Chương III Sử dụng tính lồi của tập hợp để áp dụng vào các bài toán tổ hợp, trong
chương này chúng ta đề cập đến hai kết quả hay sử dụng nhất đó là định lí Kelli về tính
giao nhau của các tập hợp lồi và sử dụng phép lấy bao lồi để giải các bài toán hình học tổ
hợp là một trong những phương pháp rất hữu hiệu.

Số hóa bởi Trung tâm Học...
ĐẠI HC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HC KHOA HC
-------------------
TH BÌNH
CÁC BÀI TOÁN HÌNH HC T HP
Chuyên ngành: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CP
Mã s:60.46.40
LUN VĂN THC SĨ KHOA HOC TOÁN HC
Người hướng dn khoa hc:
PGS. TS. Phan Huy Khi
THÁI NGUYÊN, NĂM 2009
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn
Các bài toán hình học tổ hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bài toán hình học tổ hợp - Người đăng: Trương Tấn Đạt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Các bài toán hình học tổ hợp 9 10 858