Ktl-icon-tai-lieu

Các bài toán tựa cân bằng tổng quát và ứng dụng

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1411 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Các bài toán tựa cân bằng tổng quát và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bài toán tựa cân bằng tổng quát và ứng dụng - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Các bài toán tựa cân bằng tổng quát và ứng dụng 9 10 861