Ktl-icon-tai-lieu

CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA (TLBG)

Được đăng lên bởi mit0896
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 4164 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Luyện thi đại học môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh

Các bằng chứng tiến hóa

CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA
(TÀI LIỆU BÀI GIẢNG)

Giáo viên: NGUYỄN QUANG ANH

I. Bằng chứng giải phẫu so sánh
Giải phẫu học so sánh là môn khoa học nghiên cứu các đặc điểm giải phẫu của sinh vật thuộc các loài
khác nhau từ đó xác định được quan hệ nguồn gốc giữa chúng và thiết lập cây chủng loại phát sinh.
1. Cơ quan tương đồng
- Khái niệm: Cơ quan tương đồng (cơ quan cùng nguồn): Là những cơ quan thuộc các cá thể của các loài
khác nhau nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi.
Ví dụ 1: Gai cây xương rồng, tua cuốn cây đậu Hà Lan, ấm và nắp ấm của cây nắp ấm đều có nguồn gốc
từ lá, nằm ở các vị trí của lá nhưng có hình thái khác nhau do thực hiện các chức phận khác nhau.
Các gai của xương rồng nằm ở vị trí của lá, do lá biến thành, thích nghi với môi trường khô hạn.
Tua cuốn của cây Đậu Hà Lan nằm ở vị trí của lá chét trong lá kép lông chim, do lá biến thành, giúp cây
có thể bám vào thân cây khác.
Ấm và nắp ấm của cây nắp ấm do là biến đổi thích nghi với việc bắt và tiêu hóa thức ăn động vật.
Ví dụ 2: Xương chi trước các động vật có xương sống khác nhau về chi tiết nhưng lại giống nhau về cấu
trúc đại thể (đều có cấu tạo kiểu chi năm ngón). Các biến đổi về chi tiết là do thích nghi với điều kiện môi
trường sống khác nhau.
- Cơ sở: Sự giống nhau về cấu trúc giữa các loài sinh vật là do chúng thừa hưởng vốn gen từ tổ tiên
chung. Tuy nhiên, chúng vẫn có nhiều khác biệt về chi tiết do trong quá trình tiến hóa, vốn gen đó không
được truyền lại một cách nguyên vẹn mà có sự biến đổi do đột biến, do sự tái tổ hợp của các gen. Những
biến đổi thích nghi sẽ được chọn lọc tự nhiên tích lũy qua thời gian.
- Ý nghĩa: Cơ quan tương đồng chứng minh cho hiện tượng tiến hóa phân ly. Đó là trường hợp hai loài có
chung nguồn gốc nhưng do sống trong các điều kiện môi trường khác nhau, chọn lọc tự nhiên tác động
theo hướng không giống nhau nên đã tích lũy các đặc điểm thích nghi theo hướng khác nhau, từ đó dẫn tới
những khác biệt về chi tiết giữa chúng.
2. Cơ quan thoái hóa
- Cơ quan thoái hoá là cơ quan vốn rất phát triển ở loài tổ tiên nhưng nay bị tiêu giảm do không còn thực
hiện chức năng.
- Ví dụ: ruột thừa ở người vốn là ruột tịt rất phát triển ở các loài thú, nếp thịt ở khoé mắt người là di tích
của mí mắt thứ ba ở chim và bò sát.
- Sự hình thành cơ quan thoái hóa là do một đột biến nào đó làm ảnh hưởng tới chức năng của gen. Do đó
ảnh hưởng tớ...
Luyện thi đại học môn Sinh học – Thầy Nguyễn Quang Anh
Các bằng chứng tiế
n hóa
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1
-
I. Bằng chứng giải phẫu so sánh
Giải phẫu học so nh môn khoa học nghiên cứu các đặc điểm giải phẫu của sinh vật thuộc các loài
khác nhau từ đó xác định được quan hệ nguồn gốc giữa chúng và thiết lập cây chủng loại phát sinh.
1. Cơ quan tương đồng
- Khái niệm: quan tương đồng (cơ quan cùng nguồn): những quan thuộc cácthể của các loài
khác nhau nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi.
dụ 1: Gai y xương rồng, tua cuốn y đậu Lan, m nắp ấm của cây nắp ấm đều nguồn gốc
từ lá, nằm ở các vị trí của lá nhưng có hình thái khác nhau do thực hiện các chức phận khác nhau.
Các gai của xương rồng nằm ở vị trí của lá, do lá biến thành, thích nghi với môi trường khô hạn.
Tua cuốn của cây Đậu Lan nằm vị trí của chét trong kép lông chim, do biến thành, giúp cây
có thể bám vào thân cây khác.
Ấm và nắp ấm của cây nắp ấm do là biến đổi thích nghi với việc bắt và tiêu hóa thức ăn động vật.
dụ 2: Xương chi trước các động vật có ơng sống khác nhau về chi tiết nhưng lại giống nhau về cấu
trúc đại thể (đều có cấu tạo kiểu chi năm ngón). Các biến đổi về chi tiết là do thích nghi với điều kiện môi
trường sống khác nhau.
- sở: Sự giống nhau về cấu trúc giữa các loài sinh vật do chúng thừa hưởng vốn gen từ tổ tiên
chung. Tuy nhiên, chúng vẫn nhiều khác biệt về chi tiết do trong quá trình tiến hóa, vốn gen đó không
được truyền lại một cách nguyên vẹn mà có sự biến đổi do đột biến, do sự i tổ hợp của các gen. Những
biến đổi thích nghi sẽ được chọn lọc tự nhiên tích lũy qua thời gian.
- Ý nghĩa:quan tương đồng chứng minh cho hiện tượng tiến hóa phân ly. Đó là trường hợp hai loài có
chung nguồn gốc nhưng do sống trong các điều kiện môi trường khác nhau, chọn lọc tự nhiên tác động
theo hướng không giống nhau nên đã tích lũy các đặc điểm thích nghi theo hướng khác nhau, từ đó dẫn tới
những khác biệt về chi tiết giữa chúng.
2. Cơ quan thoái hóa
- quan thoái hoá là quan vốn rất phát triển ở loài ttiên nhưng nay bị tiêu giảm do không còn thực
hiện chức năng.
- dụ: ruột thừa người vốn ruột tịt rất phát triển các loài thú, nếp thịt khmắt người di tích
của mí mắt thứ ba ở chim và bò sát.
- Sự hình thành cơ quan thoái hóa do một đột biến nào đó làm nh hưởng tới chức năng của gen. Do đó
ảnh hưởng tới sự biểu hiện của tính trạng do gen quy định.
- Thực chất cơ quan thoái hoá là cơ quan tương đồng.
- Cơ quan thoái hoá là bằng chứng rõ ràng nhất chứng tỏ nguồn gốc chung giữa các loài.
3. Cơ quan tương tự
- Định nghĩa: quan tương tự quan thuộc các loài khác nhau, khác nhau về nguồn gốc trong quá
trình phát triển phôi, nhưng do thực hiện cùng chức năng nên có đặc điểm về hình thái tương tự nhau.
- Ví dụ: Mang cá và mang tôm.
- Ý nghĩa: chứng minh cho hiện tượng đồng quy tính trạng. Đó là hiện tượng hai loài khác nhau về nguồn
gốc nhưng có hình thái tương tự nhau do sống trong điều kiện môi trường giống nhau.
CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA
(TÀI LIỆU BÀI GIẢNG)
Giáo viên:
NGUY
N QUANG ANH
CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA (TLBG) - Trang 2
CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA (TLBG) - Người đăng: mit0896
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA (TLBG) 9 10 902