Ktl-icon-tai-lieu

CÁC BIỆN PHÁP NÔNG HỌC VÀ BIỆN PHÁP SINH HỌC

Được đăng lên bởi strawberry_red993
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 471 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Chương V. CÁC BIỆN PHÁP NÔNG HỌC VÀ BIỆN PHÁP SINH HỌC
A.
BIỆN PHÁP CANH TÁC TRONG BẢO VỆ THỰC VẬT
I.
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BIỆN PHÁP CANH TÁC BVTV
Biện pháp canh tác (hay kỹ thuật canh tác) bao gồm tất cả các hoạt động
của con người có liên quan tới việc trồng cây nông nghiệp, bắt đầu từ gieo
hạt giống đến thu hoạch mùa màng.
Tất cả các biện pháp canh tác đều làm ảnh hưởng tới sự phát sinh, phát
triển, tác hại của sâu bệnh hại và cỏ dại. Những biện pháp canh tác được
hình thành trong quá trình thâm canh trồng trọt (như bón nhiều phân
đạm, gieo trồng giống năng suất cao, tăng vụ, tăng mật độ cây,...) gọi là
biện pháp canh tác thâm canh (kỹ thuật thâm canh). Biện pháp canh tác
thâm canh thường tạo điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh hại và cỏ dại phát
sinh mạnh, nhiều khi bùng phát số lượng thành dịch lớn, gây thiệt hại
năng suất nghiêm trọng (P.V. Lầm, 1998).
Có nhiều biện pháp canh tác trực tiếp hoặc gián tiếp tiêu diệt dịch hại. Một
số biện pháp canh tác tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng,
phát triển tốt, nâng cao tính chống chịu của cây trồng đối với dịch hại và
khích lệ khả năng tự đền bù của cây trồng khi bị tác động gây hại từ phía
dịch hại. Có biện pháp canh tác làm cho điều kiện sinh thái trở nên bất lợi
cho dịch hại, nhưng lại thuận lợi cho thiên địch phát sinh và phát triển.
Những biện pháp canh tác như vậy rất có ý nghĩa trong phòng chống dịch
hại và được gọi là biện pháp canh tác BVTV.
Vậy, biện pháp canh tác BVTV là những kỹ thuật canh tác nhằm tạo ra
điều kiện sinh thái thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển của cây trồng
cũng như thiên địch tự nhiên của dịch hại và không thuận lợi cho sự phát
sinh, phát triển, tích luỹ và lây lan của dịch hại (P.V. Lầm, 1998, 2005).
Nhiều biện pháp canh tác BVTV là những kỹ thuật trồng trọt quen thuộc
với nông dân, không đòi hỏi chi phí phụ thêm hay dụng cụ chuyên dùng.
Biện pháp canh tác BVTV dễ áp dụng trong sản xuất. Các biện pháp canh
tác BVTV không có những ảnh hưởng xấu như biện pháp hóa học. Biện
pháp canh tác BVTV dễ dàng kết hợp được với tất cả các biện pháp BVTV
khác.
Biện pháp canh tác BVTV mang tính chất phòng ngừa dịch hại. Do đó phải
tiến hành trước rất nhiều so với sự biểu hiện tác hại của dịch hại. Cùng
một biện pháp canh tác khi thực hiện có thể làm giảm loài sâu bệnh hại
này, nhưng lại làm tăng tính trầm trọng của loài dịch hại khác. Trong
những trường hợp như vậy, phải chọn lựa hướng nào lợi hơn thì tiến hành.
Không phải ở mọi lúc, mọi nơi biện pháp canh tác BVTV đều cho hiệu...
Chương V. CÁC BIỆN PHÁP NÔNG HỌC VÀ BIỆN PHÁP SINH HỌC
A. BIỆN PHÁP CANH TÁC TRONG BẢO VỆ THỰC VẬT
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BIỆN PHÁP CANH TÁC BVTV
Biện pháp canh tác (hay kỹ thuật canh tác) bao gồm tất cả các hoạt động
của con người có liên quan tới việc trồng cây nông nghiệp, bắt đầu từ gieo
hạt giống đến thu hoạch mùa màng.
Tất cả các biện pháp canh tác đều làm ảnh hưởng tới sự phát sinh, phát
triển, tác hại của sâu bệnh hại cỏ dại. Những biện pháp canh tác được
hình thành trong quá trình thâm canh trồng trọt (như bón nhiều phân
đạm, gieo trồng giống năng suất cao, tăng vụ, tăng mật độ cây,...) gọi
biện pháp canh tác thâm canh (kỹ thuật thâm canh). Biện pháp canh tác
thâm canh thường tạo điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh hại và cỏ dại phát
sinh mạnh, nhiều khi bùng phát s lượng thành dịch lớn, gây thiệt hại
năng suất nghiêm trọng (P.V. Lầm, 1998).
Có nhiều biện pháp canh tác trực tiếp hoặc gián tiếp tiêu diệt dịch hại. Một
số biện pháp canh tác tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng,
phát triển tốt, nâng cao tính chống chịu của cây trồng đối với dịch hại
khích lkhả năng tự đền của cây trồng khi bị tác động gây hại từ phía
dịch hại. biện pháp canhc làm cho điều kiện sinh thái trở nên bất lợi
cho dịch hại, nhưng lại thuận lợi cho thiên địch phát sinh và phát triển.
Những biện pháp canh tác như vậy rất ý nghĩa trong phòng chống dịch
hại và được gọi là biện pháp canh tác BVTV.
Vậy, biện pháp canh c BVTV những k thuật canh tác nhằm tạo ra
điều kiện sinh thái thuận lợi cho sinh trưởng phát triển của cây trồng
cũng như thiên địch tự nhiên của dịch hại không thuận lợi cho s phát
sinh, phát triển, tích luỹ và lây lan của dịch hại (P.V. Lầm, 1998, 2005).
Nhiều biện pháp canh tác BVTV những kỹ thuật trồng trọt quen thuộc
với nông dân, không đòi hỏi chi phí phụ thêm hay dụng cụ chuyên dùng.
Biện pháp canh tác BVTV dễ áp dụng trong sản xuất. Các biện pháp canh
tác BVTV không có những ảnh hưởng xấu như biện pháp hóa học. Biện
pháp canh tác BVTV dễ dàng kết hợp được với tất cả các biện pháp BVTV
khác.
Biện pháp canh tác BVTV mang tính chất phòng ngừa dịch hại. Do đó phải
tiến hành trước rất nhiều so với sự biểu hiện tác hại của dịch hại. Cùng
một biện pháp canh tác khi thực hiện thể làm giảm loài sâu bệnh hại
này, nhưng lại làm tăng tính trầm trọng của loài dịch hại khác. Trong
những trường hợp như vậy, phải chọn lựa hướng nào lợi hơn thì tiến hành.
Không phải mọi lúc, mọi nơi biện pháp canh tác BVTV đều cho hiệu quả
kỹ thuật và hiệu quả kinh tế như mong muốn. Hiểu biết của nông dân hiện
nay về dịch hại chưa đủ để họ thực hiện các kỹ thuật canh tác như những
biện pháp BVTV. Đ khắc phục nhược điểm này cần nhờ s giúp đỡ của
cán bộ BVTV.
II. BIỆN PHÁP CANH TÁC BVTV ĐÃ ĐƯỢC ÁP DỤNG
1. Kỹ thuật làm đất
Đất môi trường sống tồn tại của nhiều loài dịch hại. Nhiều loài côn
trùng hại trong chu kỳ vòng đời pha phát triển liên quan đến đất.
loài sống hẳn trong đất (dế dũi,...). Một s loài hóa nhộng trong đất
(sâu xám, u khoang, sâu xanh,...). Một số loài khác pha ấu trùng
1
CÁC BIỆN PHÁP NÔNG HỌC VÀ BIỆN PHÁP SINH HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC BIỆN PHÁP NÔNG HỌC VÀ BIỆN PHÁP SINH HỌC - Người đăng: strawberry_red993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
CÁC BIỆN PHÁP NÔNG HỌC VÀ BIỆN PHÁP SINH HỌC 9 10 468