Ktl-icon-tai-lieu

CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN HỌC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI

Được đăng lên bởi ngoc_ngoc
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 707 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
VÀ HỘI TOÁN HỌC HÀ NỘI

==========================

NGUYỄN VĂN MẬU, NGUYỄN HỮU ĐỘ
(Chủ biên)

CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN HỌC
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
(Tóm tắt báo cáo Hội nghị khoa học)

Hà Nội, 26-27/04/2012



KẾ HOẠCH VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ HỘI THẢO KHOA HỌC
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN HỌC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
NĂM 2012

I. Thời gian, địa điểm, thành phần:
1. Thời gian: 3 ngày (25,26,27/04/2012)
2. Địa điểm: Phòng họp, Hội trường Trường THPT Chu Văn An Hà Nội
3. Thành phần:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo vụ GD Trung học;
- Lãnh đạo LH CHKHKT HN
- Các tạp chí: Toán học tuổi trẻ, Toán tuổi thơ;
- Hội Toán học Hà Nội; Hội Toán học VN,
- Các tác giả có bài đăng ký tham dự Hội thảo;
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện, thị, một số trường THCS (có danh sách kèm theo);
- Truyền hình, báo, đài.
4. Ban Tổ chức và Ban chương trình Hội thảo (kèm Quyết định):
II. Nội dung chính của hội thảo:
- Đổi mới công tác quản lý giáo dục giai đoạn 2012-2015 và những định hướng mới.
- Đánh giá thực trạng phương pháp dạy học Toán, những thuận lợi, khó khăn trong đổi mới
phương pháp dạy học; đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi về đổi mới phương pháp dạy học bộ
môn.
- Đặc biệt các chuyên đề đào tạo, bồi dưỡng học sinh, sinh viên giỏi, tham gia các kỳ thi học
sinh giỏi các cấp hàng năm, ...nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

III. Công tác chuẩn bị
Trước 30/03/2012

- Thành lập Ban Tổ chức, Ban chương trình
Lãnh đạo Sở GD và ĐT

Trước 15/04/2012
- Chuẩn bị nội dung Hội thảo: Thông báo và tập hợp các bài viết, In ấn kỷ yếu
(Ban tổ chức, Hội TH, Sở GD)
- Chuẩn bị chương trình văn nghệ, luyện tập
(Trường THPT CVA)

2



- In và gửi giấy mời

(Ban tổ chức, Hội TH, Sở GD)

- Liên hệ các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, điện, nước, ...
Sở GD và ĐT HN, Trường THPT CVA (Anh Dũng)
-Trang trí, khánh tiết: Khẩu hiệu, Hội trường lớn, 2 Hội trường nhỏ, hoa, nước uống ...
Trường THPT CVA (Anh Dũng)
- Chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng, máy chiếu,..
Trường THPT CVA
- Tổng vệ sinh toàn trường

Trường THPT CVA

- Chuẩn bị nhà khách (4 phòng), phương tiện đi lại

Trường THPT CVA

Sáng 26/04/2012
Đón tiếp đại biểu

Trường THPT CVA

Ghi danh sách đại biểu và phát kỷ yếu
Trường THPT CVA
Bổ trí chỗ ngồi trong Hội trường (Dành 3 hàng ghế giữa cho đại biểu)
Trường THPT CVA
Phụ trách chương trình văn nghệ chào mừng (nếu có)
Trường THPT CVA
Phương tiện trình chiếu, loa đài
Trường THPT CVA
26/04/2012

Nội...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NỘI
VÀ HỘI TOÁN HỌC NỘI
========================= =
NGUYỄN VĂN MẬU, NGUYỄN HỮU ĐỘ
(Ch biên)
C CHUYÊN ĐỀ TOÁN HỌC
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
(Tóm tắt báo cáo Hội nghị khoa học)
Nội, 26-27/04/2012
www.VNMATH.com
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN HỌC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN HỌC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI - Người đăng: ngoc_ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN HỌC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI 9 10 269