Ktl-icon-tai-lieu

các công thức thường dùng trong phương pháp sắc kí

Được đăng lên bởi duyentru10
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 772 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Các công thức dùng trong sắc ký
1. Thể tích lưu: VR= VM + KD*VS
2. Thời gian lưu: tR = VR/u
3. Hệ số phân bố KD và tỉ số phân bố D

4. Hệ số hấp dung k’:

5. Tốc độ thẳng trung bình của pha động u:
6. Hệ số chọn lọc :
7. Số đĩa lý thuyết N:
8. Dung lượng peak của cột nc : số chất tan có thể được phân giải trên cột

9. Phương trình van Deemter:
10. Độ phân giải

11. Thời gian lưu của chất B

...
Các công thức dùng trong sắc ký
1. Thể tích lưu: V
R
= V
M
+ K
D
*V
S
2. Thời gian lưu: t
R
= V
R
/u
3. Hệ số phân bố K
D
và tỉ số phân bố D
4. Hệ số hấp dung k’:
5. Tốc độ thẳng trung bình của pha động u:
6. Hệ số chọn lọc :
7. Số đĩa lý thuyết N:
8. Dung lượng peak của cột n
c
: số chất tan có thể được phân giải trên cột
9. Phương trình van Deemter:
10. Độ phân giải
11. Thời gian lưu của chất B
các công thức thường dùng trong phương pháp sắc kí - Người đăng: duyentru10
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
các công thức thường dùng trong phương pháp sắc kí 9 10 391