Ktl-icon-tai-lieu

CÁC DẠNG TOÁN VỀ XÁC SUẤT PHỔ THÔNG

Được đăng lên bởi Võ Thị Cẩm Hương
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 506 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÁC DẠNG TOÁN VỀ XÁC SUẤT PHỔ THÔNG.

I/ Kiến thức cơ bản.
1/ Phép thử ngẩu nhiên: là phép thử mà ta không đoán trước được kết quả của nó, mặc dù đã biết tập
hợp tất cả các kết quả có thể có của phép thử đó.
2/ Tập hợp các kết quả có thể xảy ra của một phép thử gọi là không gian mẫu của phép thử .Kí hiệu là
.Ta chỉ xét các phép thử với là tập hữu hạn.
3/ Biến cố A là tập con của không gian mẫu .Tập Ø gọi là biến cố không thể, Tập gọi là biến cố chắc
chắn.
4/Nếu khi phép thử tiến hành mà kết quả của nó là một phần tử của A thì ta nói rằng A xảy ra,hay phép
thử là thuận lợi cho A.
5/Biến cố \ A được gọi là biến cố đối của A.
6/ A và B đối nhau
7/A xảy ra không xảy ra.
VD: Gọi biến cố C:” Lấy 2 quả cùng màu” thì là biến cố :”Lấy hai quả khác màu”
VD: Gọi biến cố A :” Lấy được ít nhất một quả cầu màu trắng ”
nên là biến cố :”Không lấy được quả cầu màu trắng nào ”.
8/ Biến cố xảy ra A hoặc B xảy ra.
9/ Biến cố xảy ra A và B cùng xảy ra.
10/ Nếu Ø thì A và B được gọi là hai biến cố xung khắc.
11/ Định nghĩa xác suất.
Kí hiệu n(A) là số phần tử của biến cố A liên quan đến phép thử với không gian mẫu còn n( ) là số các
kết quả có thể xảy ra của phép thử ,thì tỉ số gọi là xác suất của biến cố A, Kí hiệu là P(A).

12/Tính chất của xác suất.
+ P(Ø) = 0; P( ) = 1; với mọi biến cố A.
+ Nếu A và B xung khắc thì .
+ Với mọi biến cố A thì ta có .
+ Mở rộng : Với hai biến cố A và B bất kì cùng liên quan đến phép thử thì :

13/Biến cố độc lập.
Định nghĩa: Hai biến cố A và B gọi là độc lập nếu sự xảy ra của một trong hai biến cố không ảnh hưởng
đến xác suất xảy ra của biến cố kia.
14/ Tính chất của biến cố độc lập.
+ A và B là hai biến cố độc lập khi và chỉ khi
+ A và B độc lập và B độc lập và A độc lập và độc lập.
II/ Các dạng bài tập.
DẠNG 1/ XẾP CHỖ NGỒI VÀ CHỌN NGƯỜI.

Bài 1: Xếp ngẫu nhiên 5 người vào một cái bàn có 5 chỗ ngồi.Tính xác suất để
a/ A và B ngồi đầu bàn.
b/ A và B ngồi cạnh nhau ở bàn dài.
c/ A và B ngồi cạnh nhau ở bàn tròn.
Giải 1.
a/ A và B ngồi đầu bàn chỉ có ở dạng bàn dài.
Xếp 5 người vào bàn 5 chỗ là một hoán vị của 5 phần tử nên 5! = 120
Gọi biến cố M là:” Xếp 5 người trong đó A và B ngồi đầu bàn” có 2 giai đoạn:

+ Xếp A, B ngồi đầu bàn có 2 cách.
+ Xếp 3 người còn lại vào 3 chỗ có 3! cách
Nên n (M) = 2.3!
Vậy P (M) =
b/Gọi biến cố M: “ Xếp 5 người vào bàn dài trong đó A và B ngồi cạnh nhau” có hai giai đoạn.
+ Buộc A vào B có hai cách là AB;BA
+ Xếp 4 người trong đó có một người đôi ( AB hoặc BA) vào 4 chỗ có 4! cách
Nên n (M) = 2.4! cách.
Vậy P...
CÁC DẠNG TOÁN VỀ XÁC SUẤT PHỔ THÔNG.
I/ Kiến thức cơ bản.
1/ Phép thử ngẩu nhiên: là phép thử mà ta không đoán trước được kết quả của nó, mặc dù đã biết tập
hợp tất cả các kết quả có thể có của phép thử đó.
2/ Tập hợp các kết quả có thể xảy ra của một phép thử gọi là không gian mẫu của phép thử .Kí hiệu là
.Ta chỉ xét các phép thử với là tập hữu hạn.
3/ Biến cố A là tập con của không gian mẫu .Tập Ø gọi là biến cố không thể, Tập gọi là biến cố chắc
chắn.
4/Nếu khi phép thử tiến hành mà kết quả của nó là một phần tử của A thì ta nói rằng A xảy ra,hay phép
thử là thuận lợi cho A.
5/Biến cố \ A được gọi là biến cố đối của A.
6/ A và B đối nhau
7/A xảy ra không xảy ra.
VD: Gọi biến cố C:” Lấy 2 quả cùng màu” thì là biến cố :”Lấy hai quả khác màu”
VD: Gọi biến cố A :” Lấy được ít nhất một quả cầu màu trắng ”
nên là biến cố :”Không lấy được quả cầu màu trắng nào ”.
8/ Biến cố xảy ra A hoặc B xảy ra.
9/ Biến cố xảy ra A và B cùng xảy ra.
10/ Nếu Ø thì A và B được gọi là hai biến cố xung khắc.
11/ Định nghĩa xác suất.
Kí hiệu n(A) là số phần tử của biến cố A liên quan đến phép thử với không gian mẫu còn n( ) là số các
kết quả có thể xảy ra của phép thử ,thì tỉ số gọi là xác suất của biến cố A, Kí hiệu là P(A).
CÁC DẠNG TOÁN VỀ XÁC SUẤT PHỔ THÔNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC DẠNG TOÁN VỀ XÁC SUẤT PHỔ THÔNG - Người đăng: Võ Thị Cẩm Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
CÁC DẠNG TOÁN VỀ XÁC SUẤT PHỔ THÔNG 9 10 969